Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 3042
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Prawnik radzi

Niedziela, 30 sierpnia 2009, 10:53
Autor: mgierus
Jelenia Góra: Prawnik radzi
mgierus
Fot. mgierus
1.Nieskuteczna reklamacja i co dalej? 2.Wyłączenie sędziego

1. Nieskuteczna reklamacja i co dalej?

Złożyłam reklamację na buty renomowanej firmy, w których po jednokrotnym użyciu odpadł obcas. Odmawiając uznania reklamacji, producent zarzucił mi ich rzekomo złe użytkowanie i co niewiarygodne – „nie dostosowanie obuwia do wagi osoby je noszącej”. Ponadto poinformował mnie, że dalszych roszczeń z tego tytułu mogę już dochodzić tylko przed sądem. Czy mogę jeszcze szukać pomocy przy rozwiązaniu tego rodzaju sporu poza sądem? – Joanna

Opisaną przez Panią sytuację można by uznać, za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. O ile bowiem obiektywnie zrozumiałe wydaje się oczekiwanie wobec konsumentów wiedzy na temat odpowiedniego dla siebie rozmiaru obuwia, która to informacja jest zresztą widoczna zarówno na samym obuwiu, jak i na jego opakowaniu, o tyle nie jest już tak powszechna wiedza przeciętnego konsumenta na temat specjalistycznych parametrów wytrzymałościowych każdego obuwia oraz o jego przeznaczeniu jedynie dla osób o określonej wadze ciała. Stąd też, w razie uznania tego rodzaju działania ze strony producenta obuwia, za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, stosowną interwencję w tym zakresie może podjąć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), przy Pl. Powstańców Warszawy 1. W przeciwnym razie, a także we wszystkich sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z finansowanych przez budżet Państwa organizacji konsumenckich, takich jak: Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Jako konsument, może Pani również wykorzystać drogę rozwiązania przedmiotowego sporu w postaci rozstrzygnięcia przez polubowny sąd konsumencki. Tego rodzaju instytucje działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez ten sąd ich wykonalności. Zgodę na taki sąd konsumencki muszą jednak wyrazić obie strony, czyli zarówno Pani, jak i producent wadliwego obuwia. Więcej informacji na temat praw, przysługujących konsumentom, znajdzie Pani pod adresem: www.uokik.gov.pl.

2. Wyłączenie sędziego

Kiedy i na jakiej podstawie można żądać zmiany sędziego w trakcie prowadzenia przez niego sprawy w sądzie cywilnym? – Jerzy

Zgodnie z treścią przepisu art. 48 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w następujących przypadkach:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona powinna zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając w uzasadnieniu przyczyny wyłączenia.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres: prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group