Wtorek, 28 czerwca
Imieniny: Ireneusza, Leona
Czytających: 7249
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi

Środa, 11 marca 2009, 12:04
Aktualizacja: 12:07
Autor: mgierus
JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Czy mam prawo i na jakiej podstawie uzyskać dokumentację medyczną z mojego leczenia w przychodni lekarskiej? Kiedy zwróciłam się o moją kartotekę, aby móc ją sobie skserować, dyżurująca tam pielęgniarka poinformowała mnie, że to jest wewnętrzna dokumentacja przychodni i nie mogą mi jej udostępniać na zewnątrz. – Krystyna

Będąc pacjentką korzystającą z usług medycznych wspomnianej przychodni, jest Pani uprawniona zarówno do wglądu we własną dokumentację medyczną, jak również do żądania wydania jej oryginałów oraz sporządzenia kserokopii. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4a pkt 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007, nr 14, poz. 89), w związku z § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2006, nr 247 poz. 1819) zakład opieki zdrowotnej udostępnia prowadzoną przez siebie dokumentację medyczną na żądanie pacjenta, którego ona dotyczy lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta poprzez umożliwienie tym osobom wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej, sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii albo poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Zasadniczo zgoda na udostępnienie takiej dokumentacji wymaga decyzji kierownika określonego zakładu opieki zdrowotnej lub osoby przez niego upoważnionej. Niemniej jednak, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. Stąd, opisane przez Panią zachowanie pielęgniarki było co najmniej nieuzasadnione, a przede wszystkim pozbawione podstaw prawnych.

Różna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej
Analizując ostatnio odcinki mojej wypłaty za pracę zauważyłem, że na wielu z nich są różnice w wysokości dodatku za pracę w godzinach nocnych, jaki otrzymuję razem z comiesięczną pensją mimo tego, że mam ustaloną stałą liczbę tych godzin. Czy pracodawca może przyznawać taki dodatek w różnej wysokości, czy to jest zgodne z prawem? – Tadeusz

Podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej jest minimalne wynagrodzenie, ustalane na mocy ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Regulacja ta wynika z treści przepisu art. 1518 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustalenie stawki godzinowej dodatku wymaga zatem podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Dlatego też, ze względu na różną liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, stawkę godzinową należy ustalać w każdym miesiącu oddzielnie, a co za tym idzie może być ona różna dla tego samego pracownika w poszczególnych miesiącach. Warto jednak pamiętać, że na mocy zbiorowych układów pracy, regulaminu wynagradzania lub w umowie o pracę można zwiększać minimalną wysokość dodatku. Sam dodatek przysługuje natomiast niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy. Innymi słowy, jeżeli pracownik świadczy pracę w nadgodzinach, które przypadają w porze nocnej, przysługuje mu zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i dodatek za pracę w godzinach nocnych.

Nietrafiony prezent
Miesiąc temu kupiłam siostrze w prezencie drogi sweter, który jednak nie spodobał się jej, a na mnie jest za duży. Mam rachunek za jego zakup, czy na tej podstawie mogę go zwrócić do sklepu w zamian za zwrot ceny? – Kasia

Jeżeli zakupiony przez Panią sweter nie ma wad, to niestety nie może być swobodnie zwrócony do sklepu. Na to potrzebna jest zgoda sprzedawcy. Tak wynika z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.), której przepisy przewidują, że reklamacji podlega tylko ten towar, który jest niezgodny z umową. Przy czym, w pierwszej kolejności można domagać się od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru na nowy, a dopiero brak możliwości takiego załatwienia sprawy lub utrudnienia dla kupującego uzasadniają możliwość żądania zwrotu ceny. Dlatego w opisanej przez Panią sytuacji, to od dobrej woli sprzedawcy będzie zależało, czy przyjmie sweter i zwróci pieniądze. Na przyszłość warto pamiętać, że przy zakupie prezentu można porozumieć się ze sprzedawcą w ten sposób, że przyjmie on zwrot w określonym terminie, gdy kupiony towar nie trafi w gust obdarowanego. Z pewnością nie należy jednak w takim przypadku ufać jedynie zapewnieniom sprzedawcy. Kupujący powinien domagać się od sprzedawcy, który deklaruje wolę przyjęcia zwracanego towaru w przyszłości zaznaczenia na paragonie, w jakim terminie przysługuje zwrot.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group