Poniedziałek, 6 lutego
Imieniny: Doroty, Pawła
Czytających: 3554
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Prawnik radzi

Czwartek, 12 listopada 2009, 18:28
Autor: mgierus
Jelenia Góra: Prawnik radzi
mgierus
Fot. mgierus
1.Majątek osobisty 2.Odszkodowanie za brak świadectwa pracy

1. Majątek osobisty

Siostra kilka lat temu wzięła ślub cywilny. Jej mąż dostał od babci mieszkanie, którego prawnym właścicielem był tylko on. Potem urodził im się syn. Niedawno się rozwiedli, a on sprzedał mieszkanie. Czy jego dziecku należy się jakaś część pieniędzy za sprzedane mieszkanie? Zaznaczam, że dziecko mieszka z siostrą u rodziców. – Żorzanin

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę należą do majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. Opisana sytuacja wydaje się zatem jednoznacznie wskazywać, że wspomniane mieszkanie należało do osobistego majątku byłego męża Pana siostry, które otrzymał on w drodze darowizny od swojej babci. Kiedy więc nie jest jego wolą jako żyjącego rodzica rozporządzić własnym majątkiem osobistym – w tym przypadku na rzecz swojego dziecka – np. poprzez akt darowizny, to nabycie przez dziecko prawa do takiego majątku osobistego rodziców (jak również środków pieniężnych uzyskanych w wyniku jego sprzedaży) może nastąpić jedynie w przypadku powołania go do dziedziczenia po śmierci rodzica.

2. Odszkodowanie za brak świadectwa pracy

Były pracodawca opóźnia się z wystawieniem świadectwa pracy o 15 dni. W międzyczasie uległem kontuzji i mam zwolnienie lekarskie - ZUS nie może mi przyznać świadczenia chorobowego ze względu na brak świadectwa pracy. Obecnie pozostaję bez zatrudnienia - również w Urzędzie Pracy nie mogę się zarejestrować jako osoba bezrobotna, uprawniona na uzyskiwania zasiłku z tego samego powodu. Potencjalny nowy pracodawca wystawił 3 tygodnie wcześniej list intencyjny potwierdzający chęć zatrudnienia mojej osoby. Tymczasem z powodu braku świadectwa pracy poddaje w wątpliwość moje poprzednie zatrudnienie, a tym samym odmawia podpisania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy mogę ubiegać się o odszkodowanie za nie wystawienie świadectwa pracy. Proszę o odpowiedź czy moje żądania są uzasadnione i czy mam realną szansę na uzyskanie odszkodowania z tego tytułu? Ewentualnie jaka może być jego wysokość, czy te żądania mogą się kumulować, czy odszkodowanie może wynosić maksymalną równowartości 6 tygodniowego wynagrodzenia u potencjalnego nowego pracodawcy (w kwocie wynikającej z wystawionego listu intencyjnego?) – Paweł Baran

Faktycznie, przepisy art. 99 Kodeksu pracy stanowią o prawie pracownika do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. W opisanej sytuacji, może Pan dochodzić odszkodowania zarówno za szkodę polegającą na braku możliwości znalezienia pracy, spowodowanej brakiem świadectwa pracy, jak również za szkodę, w wyniku której brak świadectwa pracy uniemożliwia Panu uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych czy zasiłku dla bezrobotnych. W przeciwieństwie do szkód wywołanych pozostawaniem bez pracy z powodu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, wysokość odszkodowania za szkody spowodowane w pozostałych okolicznościach nie jest limitowana. Podstawę roszczeń w tych przypadkach stanowią natomiast przepisy art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Jak już Pan zauważył, zgodnie z treścią przepisu art. 99 par. 2 K.p. odszkodowanie z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez pracodawcę za czas pozostawania bez pracy wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy jest ograniczone do wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy niż 6 tygodni. W tym przypadku chodzi o wynagrodzenie, jakie mógłby Pan otrzymać u pracodawcy, który wyraził wobec Pana gotowość zatrudnienia, uzależniając ją jednak od okazania świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy. Skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu będzie wymagało od Pana udowodnienia zarówno faktu bezskuteczności starania się o zatrudnienie z powodu braku świadectwa pracy, jak również faktu wysokości rzeczywiście spodziewanego, a nieuzyskanego z tych samych powodów wynagrodzenia. Dopiero potwierdzenie tych okoliczności, na podstawie których możliwe jest określenie związku przyczynowego pomiędzy brakiem świadectwa pracy a powstaniem szkody, jak również wysokości poniesionej szkody dadzą podstawę do stwierdzenia, czy Pana roszczenia są uzasadnione oraz rekompensaty w jakiej wysokości może się Pan spodziewać.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres: prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Jak, w efekcie licznych inwestycji, jeździ się teraz po drogach Kotliny Jeleniogórskiej?

Oddanych
głosów
221
Coraz lepiej
24%
To ciągle kropla w morzu potrzeb
37%
Nie najlepiej
12%
Wciąż fatalnie
27%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group