Niedziela, 25 października
Imieniny: Darii, Kingi
Czytających: 6506
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jak zniemczył się Śląsk i ziemia jeleniogórska (cz.1)

Wiadomości: Region
Poniedziałek, 8 maja 2017, 6:23
Aktualizacja: Wtorek, 9 maja 2017, 8:24
Autor: Stanisław Firszt
Podział dzielnicowy Polski
Fot. Archiwum S. Firszta
Zmiany kulturowe i narodowościowe jakiegoś obszaru lub państwa nie następują szybko. Jest to proces trwający kilka lub kilkanaście pokoleń. U jego zarania są różnorakie przyczyny, do których zaliczyć można względy: polityczne, ekonomiczne, kulturowe i wyznaniowe. Do sztandarowych przykładów zaliczyć można zniknięcie takich państw starożytnych jak: Egipt, Persja, Kartagina czy Rzym. Jak to się dzieje? Opowiada o tym dyrektor Muzeum Przyrodniczego w cieplicach Stanisław Firszt.

Jednym z obszarów w Europie, gdzie ścierały się i nadal ścierają różne wpływy polityczne, narodowościowe, kulturowe, religijne i ekonomiczne był i jest niewątpliwie Śląsk. Ziemia atrakcyjna i bogata, która na przestrzeni wielu tysiącleci należała do różnych grup etnicznych, wchodziła w skład większych jednostek administracyjno – państwowych, o którą toczono krwawe boje, czyniono o nią dyplomatyczne zabiegi i starano się pozyskać za wszelką cenę. Dla każdego, kto tą ziemię posiadał, była to przysłowiowa perła w koronie. W ostatnim tysiącleciu ścierały się tutaj wpływy: czeskie, polskie, niemieckie i rosyjskie.

Od XI wieku, Śląsk należał do Polski (wcześniej był czeski), w której był jedną z najważniejszych dzielnic, poza: Wielkopolską, Małopolską, Mazowszem i Pomorzem. Na całym tym obszarze zamieszkiwały plemiona polskie, które łączyły więzy kulturowe, językowe i religijne (najpierw bóstwa pogańskie, a później chrześcijaństwo), a z czasem polityczne (królestwo). W czasie licznie prowadzonych wojen z sąsiadami na teren ten napływali liczni jeńcy wojenni, którzy asymilowali się wśród miejscowej ludności. Od najsilniejszego państwa ówczesnej Europy (cesarstwa) oddzielały Polskę państwa Słowian Zachodnich (ich pozostałością są Serbowie Łużyccy), chociaż wojny z Niemcami trwały od początku istnienia polskiej państwowości. Czesi, wchodzący cały czas w skład Cesarstwa starali się co jakiś czas odebrać Śląsk, który przed powstaniem Państwa Polskiego należał przecież do nich.

Księcia Bolesława III Krzywoustego, syna Władysława Hermana i Judyty, księżniczki czeskiej, córki Wratysława II, po śmierci matki, wychowywała macocha Judyta Maria, siostra cesarza niemieckiego Henryka IV (wdowa po królu węgierskim Salomonie). Młody książę ożenił się ze Zbysławą, córką księcia kijowskiego Świętopełka, z którą miał syna Władysława. Po rychłej śmierci żony, ożenił się ponownie z Salomeą, hrabianką Bergu, z którą miał jedenaścioro dzieci. Tak więc młodemu następcy książęcego tronu Władysławowi II przyszło wychowywać się z licznym rodzeństwem pod okiem macochy – Niemki. Sam książę Bolesław III, w końcowym okresie życia był pod silnym wpływem Cesarstwa i kultury niemieckiej. Kiedy umierał, w 1138 roku (miał 56 lat), prawdopodobnie pod wpływem licznych "doradców", podzielił Polskę między synów. Jego testament podaje "Kronika Wielkopolska": "Pierworodnemu zaś Władysławowi wraz z godnością pierwszeństwa przekazuje testamentem władzę nad ziemią krakowską, sieradzką, łęczycką, nad Śląskiem i Pomorzem; Bolesławowi Kędzierzawemu Mazowsze, Dobrzyń, Kujawy oraz kasztelanię chełmińską; Mieszkowi zaś Gniezno, Poznań i Kalisz wraz z przynależnościami; Henrykowi I dzielnice sandomierską i lubelską wyznacza i zapisuje jako ich własne dzielnice i księstwa, tak jak wspomniane dzielnice niegdyś były okolone swoimi granicami".

Jeszcze za życia Bolesława III, młody książę Władysław II został ożeniony z Agnieszką, córką Leopolda III margrabiego Austrii, przyrodnią siostrą (przez matkę) cesarza Konrada III. Kiedy po śmierci ojca młody książę rozpoczął rządy, zaczęła na niego wpływać żona: "Otóż sposobem niewieścim nakłaniała męża, aby wyzbywszy się bratniej miłości usposobił się wrogo do braci swoich cieszących się męską dojrzałością [ale jeszcze bardzo młodych] pozbawił [ich] dziedzicznych części i zająwszy ich miasta usiłował zupełnie ich wydziedziczyć". Te knucia Agnieszki i uległość Władysława, kronikarz przedstawił następująco: "Starał się tym srożej rządzić, im mocniej ściskał żonę. Niełatwo jest bowiem panować nad żonami. Jeśli raz pozwoli im się zatriumfować, ambicja zwycięskich [żon] mimo [odniesionego już] zwycięstwa nie jest zaspokojona, chyba że każda [z nich] nawet najbardziej nieugięte karki poddałaby pod swe rozkazy". Dodatkowo Agnieszka: " Z obrzydzeniem wyśmiewała odzież, obuwie i obyczaje polskich rycerzy, męża swego nazywała pół...." Wskutek tych jej poczynań rozpoczęła się wojna domowa. Władysław II w 1142 roku zbiegł do Niemiec, a w ślad za nim wyjechała jego żona z dziećmi. Zamieszkali w Altenburgu.

Rządy w Polsce i na Śląsku objął młodszy syn Bolesława III Krzywoustego, Bolesław IV Kędzierzawy. W walkach wewnętrznych, trwających do 1146 roku, bracia posiłkowali się obcymi wojskami, o które zabiegali u swoich sąsiadów. Synowie Władysława II Wygnańca, wrócili na Śląsk dopiero w 1163 roku, po śmierci ojca (1159 r.). Wychowani na niemiecką modłę starali się przenieść na własny grunt wyniesione stamtąd wzorce, m.in. W 1175 roku najstarszy syn Władysława II, Bolesław I Wysoki, sprowadził do Lubiąża cystersów z Pforty, położonej blisko Altenburga.

Bolesław I z żoną Krystyną z Eversteinów mieli dziesięcioro dzieci, w tym Henryka I, który po śmierci ojca w 1201 roku, objął księstwo śląskie. Henryk I, zwany później Brodatym, ożenił się z Jadwigą (późniejszą świętą, patronką Śląska), córką Bertolda VI, hrabiego Andechs i księcia Meranu . Książę aktywnie włączył się w wyścig o zjednoczenie Polski i koronę. W roku 1231 roku został księciem krakowskim, a w 1234 księciem wielkopolskim. Tak więc w swoich rękach skupił Śląsk, Małopolskę, Wielkopolskę i ziemię lubuską. Dalszy proces jednoczenia przerwała mu śmierć. Jego dzieło kontynuował jego syn Henryk II Pobożny. Niestety zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku. Henryk I Brodaty bardzo wspomagał Zakon Najświętszej Marii Panny (Krzyżacki), który dzięki jego wstawiennictwu otrzymał Ziemię Chełmińską od Konrada Mazowieckiego, a Niemcy wzięli udział w bitwie z Mongołami.

Już wówczas dwór książęcy Henryków Śląskich opierał się na wzorach niemieckich. Zamek legnicki jest tego najlepszym przykładem. W takim otoczeniu wychowywali się wnukowie Henryka I Brodatego i św. Jadwigi, synowie Henryka II Pobożnego i księżnej Anny: Bolesław, Konrad, Mieszko, Henryk i Władysław. Jedni sprzyjali Niemcom inni Polakom. Do tych pierwszych należał szczególnie Bolesław II Łysy, zwany później Rogatką, a do tych drugich: Konrad, Mieszko i Henryk.

Bolesław II, który panował na Śląsku od 1242 roku, jak mówi "Kronika Wielkopolska" : "...zaczął srożyć się wobec Polaków i okazywać niesłychaną zuchwałość zarówno przez przenoszenie Niemców nad Polakami, jak przez hojne przydzielanie im posiadłości. Dlatego Polacy odmawiali mu składania hołdów wierności ustępując dobrowolnie z jego państwa". To on: "...zaczął wprowadzać Niemców do Polski i przydzielał im posiadłości i grody, aby mu szli z pomocą przeciw jego braciom, których ustawicznie zwalczał". Oddawał też za tę pomoc ojcowiznę, np.: "Lubusz, słynny i silny gród brata swego Mieszka(...) nie bardzo rozważnie podarował arcybiskupowi magdeburskiemu"(...). Także Żytawę i Zgorzelec oraz wiele innych miast i grodów oderwał od księstwa śląskiego".

Poczynania księcia nie podobały się rodowitym mieszkańcom Śląska, dlatego zaczęli zwracać się do jego braci, np. kiedy w 1251 roku uwięziony został Hynek, syn Mirona, kasztelana krośnieńskiego, którego książę: "...oddał Niemcom pod straż, chcąc wydobyć od niego pieniądze, za które mógłby pozyskać pomoc Niemców. Polacy zobaczywszy to i całkiem zwątpiwszy o nim, przystali do księcia Konrada brata jego, ofiarowując mu miasto Krosno i inne grody warowne".

Bolesław Rogatka miał coś w rodzaju straży przybocznej, składającej się z niemieckich rycerzy. To oni często nim kierowali, np. przy porwaniu Tomasza biskupa wrocławskiego (1256) czy przy próbie porwania brata Konrada (1257). To w czasach panowania Bolesława II Łysego (Rogatki), na Śląsk napłynęła znaczna liczba obcego, przede wszystkim niemieckiego rycerstwa. Śladami ojca (Bolesława Rogatki) poszli jego synowie: Henryk V Gruby, Bernard Lwówecki i Bolko I Surowy. Rycerze pochodzący z krajów niemieckich pojawili się najliczniej u tego ostatniego księcia, który władał księstwami jaworskim i świdnickim. Właśnie w czasach panowania Bolesława II Rogatki i jego synów dokonała się, za sprawą osadników niemieckich lokacja Jeleniej Góry na prawie niemieckim. Książęta ci prowadzili też szeroko zakrojoną akcję kolonizacji, sprowadzając lawinowo osadników z Zachodu.

Polska i Czechy od X wieku rywalizowały i walczyły o Śląsk. Trwało to przez trzy stulecia. W XIII wieku pojawiła się trzecia siła, która pogodziła obie zwaśnione strony. Byli to koloniści niemieccy, którzy szybko przekształcili Śląsk i jego pogranicze z Czechami pod względem narodowościowym, gospodarczym i kulturalnym. Duży wpływ na dalsze wydarzenia miało też wygaśnięcie rodzinnej dynastii Przemyślidów w Czechach i osłabienie Królestwa Polskiego w XIII i na pocz. XIV wieku. Wszystko zaczęło się dziać w myśl powiedzenia: "Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta".

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (61) Dodaj komentarz

~pff 8-05-2017 6:59
Tak się kończy "wykład" szefa Muzeum Przyrodniczego o ...historii. Panie ładny,do XX mniej więcej wieku narodowosc nie była istotna.Istotne było, czyim było się poddanym. Mieliśmy wybitnych niemieckojezycznych Polaków, którzy słowa po polsku nie znali,mieliśmy protoplastow najznamienitszej polskiej dynastii w osobach-wg współczesnych kryteriów- Białorusina i Rumunki,a pan sadzisz kosmiczne bzdury.Jeszcze w 1939 roku i później Polski wiernie bronili oficerowie z niemieckich rodzin, o nazwisku jednego z nich przypomniała sobie po latach niejaka pani Costa ,dziś senator pis. Polska była przez wieki ojczyzną wielu narodów. Ukraiński Żyd Jarosław Kaczyński, pokazuje ,że nie będąc Polakiem z dziada pradziada ,można coś tam osiągnąć w polityce do dziś, choć ten akurat, lepiej ,jakby nie osiągnął.
~ 8-05-2017 7:13
Żydzi - ciągle problem ...
~ 8-05-2017 7:17
Pff ty stary zydzie Aty tu
~ 8-05-2017 7:21
Pff O powiedz moze cos o historii swoich przodkow Jak przybyli na ziemie slowianskie Polskie Skad zostali wygnani Bardziej poznal bym twoja historje
~ 8-05-2017 7:25
I proszę do czego doszlo Polski zyd pff uczy Polakow historii
~ 8-05-2017 7:38
Wczoraj pff pisales czy mam cos do zydow ja was kocham a przedewszystkim ciebie jestescie takim narodem co sie nie da nie kochac koncze Do zobaczenia zydzie Chyba sie nie gniewasz ze uzywam tej nazwy no bo jak ty napiszesz czesc Polaku ja będę szczesliwy Pa
~On 8-05-2017 7:52
A na mnie największe wrażenie zrobiła opowieść o Salomei, hrabiance Bergu, która musiała, wraz z Krzywoustym W., lubić te klocki, skoro mieli 11 dzieci ;-)
~AD966 8-05-2017 8:08
Przełomowym rokiem był rok 1968 kiedy wygnano ponad 30 tysięcy Polskich Żydów ,profesorów , inżynierów ,prawników. Osiedlili się w Szwecji,NRF .tam znaleźli dom i tam budują państwa dobrobytu.Dlatego nasze uczelnie są w czwartej setce uczelni na świecie. PZPR razem z klerem katolickim doprowadzili do załamania gospodarki.
~do 08 :08 8-05-2017 8:17
A do 1968 to bylismy potęgą Tak.
~ 8-05-2017 8:26
Z tego co wiem to potęgą byliśmy do czasów ostatnich Jagiellonow i w tedy do Polski zaczeli naplywac żydzi z Hszpanii z kad zostali wygnani .
~jajko koguta 8-05-2017 8:36
ż...ostwo to zaraza tego świata...........
~do 08:08 8-05-2017 8:43
A i jeszcze jedno A skad w Polsce do 1968 roku wzielo sie 30 tysiecy zydow profesorow inzynierow prawnikow 23 lata po zaknczeniu wojny taka ilosc inteligecji Skad tyle zydowskiej inteligecji Przeciez zyci Polscy zostali wymordowani w obozach A moze zydzi wygnani w 1968 byli to zyci przybyli w raz z armia Radziecka na Polskie tereny
~pff 8-05-2017 9:18
apn-31 - spędzasz tu tyle czasu,że pora ,byś się nauczył nie dublować swoich postów. Sadzisz się , mądrzysz,a nie opanowałeś do końca ba...lnej sztuki obsługi komputera.Twoje błędy ortograficzne wybijają oczy wielki Polaku,nieznający ojczystego języka . Możesz mnie równie dobrze nazwać Czechem,Szwedem czy kimkolwiek, wbij sobie do pustej posiwiałej makówki,że normalny człowiek ma gdzies,czy ktoś jest Żydem, Portugalczykiem,czy kim tam. Jagiellonowie to dynastia której nie załozyli Polacy krzykaczu.Odnośnie migracji ludności zydowskiej ,dowiedz się czegoś o Aszkenazyjczykach i Sefardyjczykach,by zacząć w ogóle dyskutować . Nie wszytskich wymordowano w obozach,najlepiej wykształeceni Zydzi byli przydatni Rzeszy,uważasz,że naziści byli idiotami ? Ciemnoto pisowska,plisssss .....
~ 8-05-2017 9:39
Cześć stary dobry zyd pff Ale po co te nerwy Jak wspomnialem wkreca mnie historja twoich ziomkow zydow Wczoraj coś pisałeś o historji soich braci Powiedz mi pff bo nie wiem a bardzo mnie ciekawi jak to co bylo pierwsze kura czy jajko Powiedz mi dla czego zydzi byli wyganiani ze wszystkich krajow świata Proszę jesli mi to wytlumaczysz to pierwszy raz będę ci wdzieczny . Zacznij od Egiptu a zakoncz na roku 1968 Za wyklad z gory dziekuje
~ 8-05-2017 9:53
pff zaczynasz tracic nerwy i popełniac bledy No bo zobacz co piszesz o 9:18 piszesz Cytat Normalny czlowiek ma gdzieś czy ktoś jest zyd Polak Niemiec Szwed Natomiast o godz 6 :59 piszesz Ukrainski zyd Jaroslaw Kaczynski I po co ten dodatek ze Jarek to zyd wychodzi ze z toba jest cos nie halo Na koniec moze i robie bledy to wstyd wiem Ale ty tesz nie jestes jak na zyda za bystry
~ 8-05-2017 9:54
Cześć stary dobry zyd pff Ale po co te nerwy Jak wspomnialem wkreca mnie historja twoich ziomkow zydow Wczoraj coś pisałeś o historji soich braci Powiedz mi pff bo nie wiem a bardzo mnie ciekawi jak to co bylo pierwsze kura czy jajko Powiedz mi dla czego zydzi byli wyganiani ze wszystkich krajow świata Proszę jesli mi to wytlumaczysz to pierwszy raz będę ci wdzieczny . Zacznij od Egiptu a zakoncz na roku 1968 Za wyklad z gory dziekuje
~pff 8-05-2017 10:15
Porozmawiamy,jeśli przestaniesz śmiecic zdublowanymi postami i opanujesz podstawy mowy ojczystej a...lfabeto. Masakra...z wami jest coraz gorzej...
~do : pff 8-05-2017 10:41
Tak się zaczyna wpis „ piękniejszego „ matoła historyka „ pff : Tak się kończy "wykład" szefa Muzeum Przyrodniczego o ...historii. Panie ładny,do XX mniej więcej wieku narodowosc nie była istotna. Podkreślam drugie zdanie „ chistoryka „ „ wykształconego wyrażnie ponad własną inteligencję , czyli pff. Pff-a, który na innym blogu w Jelonce, poświęconemu uroczystościom z okazji zakończenia wojny, zrobił z dziadka Tuska, UWAGA …żołnierza Brygady Pancernej gen. Maczka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Skoro tak było do XX wieku, to , tylko, żeby nie przedłużać, „ historyk” pff zinterpretuje mi tą sytuację : Michał Drzymała urodził się ...
~do : pff 8-05-2017 10:41
cd. Michał Drzymała urodził się 13 września 1857. Stał się sławny nie tylko w Polsce, ale i w Europie z powodu sporu, jaki toczył przez 4 lata z władzami pruskimi. Polski chłop mieszkał na terenie zaboru pruskiego. We wsi Kaisertreu (do 1871 roku nazwa brzmiała Podgradowice) kupił kawałek ziemi, by postawić na niej dom. Pruskie prawo wymagało uzyskania zgody administracji państwowej na wzniesienie budynku. Realizujące politykę germanizacji władze Rzeszy wybiórczo wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W tej sytuacji Drzymała kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Pff, co to znaczy GERMANIZACJA ?????? Germanów germanizowali ?????????
~ 8-05-2017 10:58
pff rozczarowales mnie a mialem caly zestaw pytań na temat twoich ziomkow zydow . Odpowiedz na zadane pytanie z 9:54 Jesli mi nie napiszeszto kto lepiej mi opowie o historii twoich ziomkow
~ 8-05-2017 11:14
pff ty jesteś rasista i na dodatek antysemita Zyd pff namawia do nienawisci przeciw zydowi Jarkowi To ja nie będzie pisal z toba ty antysemito jesli nie zaczniesz rozmawiac jak normalny czlowiek.
~pff 8-05-2017 11:19
Powolutku ,nie pchać się panowie do zdroju wiedzy,jakim jest pff. apn - do rozmowy konieczna jest znajomość języka,w którym toczy się rozmowa.Ty nie znasz języka polskiego,więc wybacz. Drugi mój koleżka senior. Dziadziu-nieuku, Prusacy byli formalistami.Gdyby byli siejącym terror zaborcą strzeliliby Drzymale w łeb i tyle by nawojował ,a on imał się sztuczek, by nie dać się w..ymać ,władze zaś były bezradne wobec zadziornego chłopa. Nie wiem tylko,co ma piernik do wiatraka.Masz dziwny zwyczaj wtrącania do rozmowy wątków tylko dlatego,że coś tam obiło ci się o uszy. Zaraz powiesz odzieciach z Wrześni.Czyli z miasta,gdzie pierwszą szkołe postawili Prusacy,"za Polski" nie była potrzebna :D A dziadek Tuska był żołnierzem Maczka siwy matołku :D Doucz się ,zanim cię przyklepią łopatą :D
~Polak 8-05-2017 11:35
Dyskusja na poziomie chlewa.Swoja drogą nie przypominam sobie żeby Żydzi bombardowali Warszawę czy rozstrzeliwali w Katyniu.Zdaje się że robiły to inne nacje,jednak ciemnota zawsze szuka winnych swojej niedoli nie tam gdzie powinna.Padło na Żydów a najśmieszniejsze jest to że ciemnota jednocześnie ich nienawidzi i modli się do nich a nawet uznaje za Króla i Królową Polski.To dopiero paradoks.
~do: pff 8-05-2017 11:41
pff, łysy d...lu, prosiłem o żródła. czyżbyś tą swoją " chistoryczną" wiedzę brał z filmu " Nazi Vater, nazi Mutter "? Podaj jakiekolwiek żródła d...lu !!! Nie ma ? Jaka szkoda!!! W publicznych egzekucjach w Warszaie, rozstrzeliwano niewinnych, przypadkowych cywilów z godnie z formalnym pruskim prawem Czy chcesz d...lu powiedzieć, że Dzrzymała nie miał dobrego projektu domu ??? Jeżeli ty sobie po raz kolejny pozwalasz na swoiste życznie mi rychłej śmierci, to byłoby z mojej strony chyba zbyt uprzjme życzenie ci jak najszybszego zgonu w męczarniach i szybkiego dostania się do nieba przez komin krematorium. Z tym krematorium to tak poetycko, bo nie słyszałem, żeby g..wna spalano.
~do : pff 8-05-2017 11:47
pff, chciałem ci tak napisać, jak ty mi kilkakrotnie napisałeś: zdychaj ..., ale czy g..wno może zdychać ??? JESZCE RAZ PROSTAKU I IDIOTO : ŻRÓDŁA twojej " WIEDZY " O TUSKU ITP. ŻRÓDŁA, ŻRÓDŁA, ŻRÓDŁA, ŻRÓDŁA ,...
~Perseusz 8-05-2017 12:01
pff w związku z tym że nie widzę szans na odpowiedz na zadane pytanie z godziny 9 ;39 Kończę na dzisiaj rozmowy z tobą .Widzę że zadane pytanie sprawia ci pewien kłopot Na koniec powiem ci takie coś Posłuchaj teraz mnie W Polsce było jest i będzie wielu mądrych Polaków Tak samo w Polsce było jest wielu mądrych żydów Jeśli natomiast chodzi o ciebie jako żyda Niema ta nacja powodów do dumy Po pierwsze Jaki normalny człowiek cały czas powtarza Jestem piękny jestem piękny Jestem bogaty jestem bogaty Po dwa jaki normalny człowiek w kółko powtarza Jestem mądry jestem mądry Moim skromnym zdaniem każdy normalny mądry człowiek Nie stara się wykazywać wyższością nad innymi Po trzy jesteś jak wspomniałem faszystą i antysemitą.
~pff 8-05-2017 12:06
:) nerwy puszczają dziadziowi :) lubię,gdy histeryzujesz ,więc odpowiem tak- źródła są ogólnodostępne:) Istnieją odpowiednie wyszukiwarki zagadnieniowe ,strony rzadowe i organizacji pozarządowych zawierające suche,bezlitosne dla rozdygotanych spazmatyków fakty :) Nawet datę zaciągnięcia się Józefa Tuska to PSZ na Zachodzie - 24 listopada 1944 :) Owocnych poszukiwań,zorganizowalem ci dzień matołku :) Tylko nie wiem,jak twój angielski i niemiecki,bo ze z polskim słabo, to już wiem :D
~Perseusz 8-05-2017 12:08
Pff na dzisiaj naprawdę kończę Nie odpisuj mi na zadane pytanie z godziny 9 ;39 porozmawiamy następnym razem Ochłoń pospaceruj Odpowiesz mi na pytanie następnym razem Ja mam jeszcze kilka pytań do ciebie .Ale skoro nie mogłeś odpowiedzieć na jedno pytanie to co z innymi pytaniami Proszę nie wytykaj mi tylko błędów Bo powtarzasz się jak stara zdarta płyta Do zobaczenia
~pff 8-05-2017 12:11
Perseusz- możesz jeszcze raz ? Zabrzmiało jak tłumaczenie translatora Google:D Vectruś, Perseusz i apn-31 -ikony pisizmu i katolicyzmu:D
~pff 8-05-2017 12:13
Perseusz- pies ci z...hl ? Co za "pogadamy" ?
~do : pff 8-05-2017 12:21
pff, nie wiem jak u ciebie , alez czytaniem to nie teges. Pytałem o żródła . Jeszcze raz, żródła na podstawie jakich twierdzisz, że J. Tusk był żołnierzem Brygady Pancernej gen. Maczka , skoro nie ma żadnych papierów na ten temat ani relacji świadków, samego Tuska i jego rodziny- rodzeństwa. Nie było formacji w tym czasie o nazwie Brygada, była już od lutego 1942 1. Dywizja Pancerna. Żródła stwierdzenia o zbrodniach wojennych w Niemczech Dywizji Maczka masz d...lu czy nie masz ? Przypadkiem Tusk nie zaciągnął się do PSZ 30 lutego ???? Jeszcze raz śmieciu, żródła, bo łżesz nieuku i d...lu interesownie lecz nieudolnie !!!
~pff 8-05-2017 13:06
Przejechałbym jeszcze kilka rezy kijem po kratach głupi dziadziu,ale mi się nie chce :) Szukaj,bądź cierpliwy,nie pomogę .Znasz jakichś studentów historii ? Korzystają z pewnej strony w podobnych kwestiach,niezawodnej :D jedyny problem to jej archaiczny interfejs i sporo tekstów w językach dla takiego ograniczonego idioty niezrozumiałych :D Co do zbrodni maczkowców to nie mów ,że nie znasz najpopularniejszych opracowań Beevora i Daviesa,od których zaczyna każdy dzieciak zainteresowany WWI :D .Tam masz wszystko,ze źródłami włącznie ,ogarnij się dziadziu,bo pomyśle,że wiki zastąpiła ci dorobek tysięcy lat pismiennictwa hahahahahah Trwaj w stanie wzburzenia hahahahahahahahah :D Jaki piekny w..rw :D
~do : pff 8-05-2017 13:12
pff, pomyliłem się , to nie było 30 lutego. Według relacji Eleonory Gurkowskiej, najstarszej córki Józefa Tuska oraz zgodnie z niemieckimi dokumentami[5] służył III Rzeszy w 328. Grenadier-Ersatz-und Ausbilldungsbatallion (328. Zapasowy Batalion Szkolny Grenadierów). Józef Tusk najpierw stacjonował w Kurlandii na froncie wschodnim. Potem jego jednostkę przerzucono statkiem do Danii. W życiorysie z 1975 Józef Tusk stwierdził, że pracował Od 26.8.1944 do 5.3.1945 przy kopaniu okopów. Popatrz na daty, tylko nie wciskaj ciemnot ! Goebbels z całą pewnością za tak niezdarne kłamstwo: Nawet datę zaciągnięcia się Józefa Tuska to PSZ na Zachodzie - 24 listopada 1944 : kazałby ci strzelić od razu w łeb, nie oglądając się nawet na wyrok Sondergrichtu. Mimo iż Prusacy i hitlerowcy byli FORMALISTAMI !
~fabio 8-05-2017 13:19
Narodowość tak naprawdę powstała pod koniec XVIII wieku. Wcześniej było się poddanym króla czy księcia itp. Zauważcie, że właśnie w XIX wieku zaczęły się na całego wojny niepodległościowe na całym świecie. Powstawały nowe państwa itp. Gdyby nie "narodowość" to Cesarstwo Habsburgów czy Imperium Ottomańskie istniałoby do dziś.
~do : pff 8-05-2017 13:27
pff, a ci studenci i ty matole korzystasz też z Protokołów mędrców Syjonu, z Mein Kampf i innych tajemnych i spiskowych żródeł. Jeśli tak, to jest robota dla psychiatrów. Rozmowa z nawiedzonym d...lem, jest robotą Syzyfa. Takich " Napoleonów", jak ty są pełne określone, specjalistyczne szpitale. Zapnij smycz swojej szczoteczce do zębów, powiedz do niej : Azor idziemy na spacer i idżcie ... Jak was pielęgniarze puszczą .... pff jesteś wzorcowym idiotą. twoje miejsce jest na Oxfordzie / lub jak mawia Petru, na Oxykorcie /. W formalinie, jako eksponat zdegenerowanego d...la ze Wschodu.
~x 8-05-2017 13:36
Jedynie fabio coś mądrego napisał.Nawet Piastowie nie posługiwali się polską mową,tylko mieszanką czesko-niemiecką.Podobnie było z Kopernikiem ,był poddanym polskiego króla mimo że mówił po niemiecku.Wtedy ludzie nie pojmowali narodowości w takim sensie jak my dziś. Niemcy też tłukli się między sobą do XIX wieku.
~Oko 8-05-2017 13:59
Ale ludziska mają problem.Wszyscy z jednego ZRODLA ,a taksì podzielily.
~Real 8-05-2017 14:55
Doprawdy nie wiem ja z powyższego artykułu można było dojść do Żydów. Do Kazimierza Wielkiego brakuje ze 200 lat. Żydzi, raz Einstein, dwa Einstein, trzy Einstein, cztery youtube.com/watch?v=rnKbImRPhTE
~ 8-05-2017 15:05
A jak za Władysława Łokietka Śląsk znów stał się częścią Polski, to tego już nikt nie wyjaśnił... Przecież po rozbiciu dzielnicowym było połączenie na nowo rozproszonych ziem polskich. Dopiero Kazimierz Wielki to zmienił, bo takie były uwarunkowania polityczne i sytuacja międzynarodowa. A swoją drogą to nazwy narodowości pisze się wielką literą, więc nie tylko Polak, Niemiec i Rosjanin, ale również Żyd, bo w postach chodziło przecież o narodowość, a nie wyznanie, które dla odmiany pisze się małą literą, np. katolik, żyd, ewangelik, itd.
~ 8-05-2017 15:10
do 08-05-2017 13:36 | ~x | - nie masz racji, w czasach Władysława Łokietka po mowie polskiej rozróżniano, czy ktoś jest Polakiem.
~do 15:10 8-05-2017 16:57
Bzdura,za łokietka językiem urzędowym była łacina.
~Prawdziwyhistoryk 8-05-2017 17:38
Teza na końcu bardzo naiwna , Polak i Czech sie biją a korzysta Niemiec. Wprawdzie odpowiada to dzisiejszej propagandzie ale prawda jest taka iż Niemcy bili sie głownie ze sobą. Warto przypomnieć że rozbicie dzielnicowe Niemiec trwało do Bismarka czyli do 1871 a u nas do 1320 . W średniowiecznej Europie większa role odgrywały rody niż narodowość i np dynastia Jagielonnów rządziła w Krolewstwie Czeskim.
~??? 8-05-2017 17:41
Bardzo Ucieszył Mnie Ten Ciekawy Artykuł I Czekam Na Cz.2
~max 8-05-2017 18:11
Nie ma czegoś takiego jak Polski żyd. Tak samo jak nie ma białych murzynów.
~do wyżej 8-05-2017 21:01
Polacy dzisiaj są białymi murzynami.
~Real 8-05-2017 22:06
Pozwolę sobie na lekutki fajans. Stać mnie, a wszystkim Paniom spodoba się. .youtube.com/watch?v=lBhnkJ6sVrM
~Auchan dawniej Real 8-05-2017 22:12
Real, ciebie to upierdliwcze też dotyczy: Poniżej, w ramce jest : Do komentujących Przypominamy, że komentarze, które nie dotyczą treści artykułów / … / nie będą akceptowane. Regulamin forum czytaj. CZYTAJ, CZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ ! Jesteś odporny, chyba, że ten upór i poczucie " misji" " "Proroka" bierze się z jakichś dysfunkcji psychicznych ?
~Real 8-05-2017 22:20
youtube.com/watch?v=vZq5BTaMUMA
~Auchan dawniej Real 8-05-2017 22:25
Real, jeżeli słuchając tych suflowanych tutaj „ sucharów „ uprawiasz s...x, to sorry. Powiedz tylko z którą, prawą czy lewą … swoją / twoją ... ręką ?
~pff 8-05-2017 23:00
O matko.....samozaoranie ostateczne......
~do : pff 8-05-2017 23:07
O matko i córko...skoro się samozorałeś pff, to trudno choć to żadna niespodzianka u tego, który hurtem, jeszcze niedawno, wyzywał od miękkich fiutów. Trzeba mieć bezczelność i brak mózgu, jak u meduzy, żeby to, co napisałeś śmieciu , napisać !
~Real 8-05-2017 23:11
youtube.com/watch?v=6lQlajFq3cE
~Auchan dawniej Real 8-05-2017 23:15
Jednak z lewą - ty też lewy!
~Real 8-05-2017 23:32
Dość długo rozważałem jak zamknąć trójkę. Miało być saiilng wiadomo kogo, ale wyszło youtube.com/watch?v=rWDm1BK7Fgo
~Auchan dawniej Real 8-05-2017 23:43
WOW, ŁOŁ, ależ ty Real jesteś namolna menda. ŁOŁ, WOW !!! Czy chociaż lekarze mają z tobą kontakt słowny czy tylko psychotropy?
~On 9-05-2017 7:28
To chyba pomyłka w tym tytule ! Powinno być raczej: "Jak spolszczył się Śląsk i ziemia jeleniogórska".
~do : On 9-05-2017 9:29
do : On / *.jeleniagora.vectranet.pl (78.*.146.43)/ Nie to nie pomyłka . Wystarczy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem, żeby stwierdzić, że pomyłka to jest w tym tytule : Jak spolszczył się Śląsk i ziemia jeleniogórska".
~Real 9-05-2017 19:36
Mała poprawka, o 23:11 to był jakikolwiek fajans, ale najlepsza sekcja rytmiczna świata drums + bass. youtube.com/watch?v=0e2CuyIG7x8
~do : Real 10-05-2017 13:12
Mała poprawka, o 23:11 to był jakikolwiek fajans, ale najlepsza sekcja rytmiczna świata drums + bass. youtube.com/watch?v=0e2CuyIG7x8 - zajmij się tym fajansem, o ten tutaj jest gorszy
~ 13-05-2017 14:24
@ 08-05-2017 16:57 | ~do 15:10 | - Język urzędowy to nie język używany przez społeczeństwo tam mieszkające. Po łacinie mówili duchowni, znała ją część rycerstwa czyli niewielu, a na pewno nie giermkowie, mieszczanie i chłopi, stanowiący naród. Jak ktoś znał łacinę, to musiał umieć pisać i czytać, a niewielu było stać na nauki. Między sobą ludzie posługiwali się mową ojczystą, a nie łaciną.
~istota 15-05-2017 23:16
Prof Henryk Samsonowicz, wybitny historyk, ostatnio powiedział znamienne słowa, że istnieją dwie równoważne historie naszej cywilizacji: historia wg Kroniki Kadłubka i historia polskiego chrztu 996. W świetle faktów np odkrycie z Bronowic pierwszego wozu kołowego na świecie jeszcze przed Sumerem lub niezwykłe na skalę światową starożytne odwierty w Krakowie o niesamowitym nawet dzisiaj przekroju trójkątnym odkryte przez dr Franciszka Zalewskiego to dowód na potężne, wielowiekowe fałszerstwa Świętego Cesarstwa Watykanu. Na Jasnogórskim Poczcie Królów Polskich Mieszko I jest 15-tym, Piast 11-tym władcą nie tyle Polski co Imperium Lechii które w Bawarii na polach Lecha przepędziło Juliusza Cezara, Cezar oddał za żonę Leszkowi III swoją siostrę. Dzisiaj prawy dopływ Dunaju w Bawarii rzeka Lech

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group