Czwartek, 2 lutego
Imieniny: Marii, Miłosławy
Czytających: 8139
Zalogowanych: 11
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Prawnik radzi

Poniedziałek, 8 marca 2010, 23:08
Autor: mgierus
Jelenia Góra: Prawnik radzi
mgierus
Fot. mgierus
1.Umorzenie kosztów sądowych w sprawie karnej 2.Wniosek o najem lokalu socjalnego w Jeleniej Górze

1. Umorzenie kosztów sądowych w sprawie karnej

Pewna dziewczyna popełniła jakieś 7 lat temu przestępstwo ścigane z urzędu na moją szkodę, a że los tak chciał, to ta sprawa nas połączyła i od zeszłego roku jest moją żoną. Po pewnym czasie złapali ją i miała sprawę sądową, na której dostała wyrok skazujący i naliczone potężne koszty sądowe, od których moja żona się odwołała, lecz bez powodzenia, mimo trudnej sytuacji finansowej. Skoro ożeniłem się jeszcze przed rozprawą i zarazem jestem osobą pokrzywdzoną w tej sprawie, to czy sąd ma prawo żądać od mojej żony kosztów sądowych? Przecież w tym momencie żąda ich również ode mnie jako osoby pokrzywdzonej, a to już chyba jest niezgodne z prawem? Co powinienem zrobić żeby umorzyli te koszty? – Czytelnik

W pierwszej kolejności należy określić, iż koszty sądowe, należące do kosztów procesu obejmują opłaty oraz wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania. Stąd też fakt pokrzywdzenia akurat Pana osoby w wyniku określonego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego nie miał zapewne i raczej nie mógł mieć żadnego wpływu na konieczność samego wszczęcia postępowania, a co za tym idzie również poniesienie przez Skarb Państwa związanych z tym wydatków. Z kolei, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego. Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu uprawomocniło się, co niestety zamyka Pana żonie drogę skutecznego podważenia tego rozstrzygnięcia. Niemniej, na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, na wniosek Pana żony sąd może odroczyć termin zapłaty zasądzonych prawomocnie kosztów sądowych lub rozłożyć je na raty na czas nie przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie, jeżeli natychmiastowe ich uiszczenie pociągnęłoby dla Pana żony lub Państwa rodziny zbyt ciężkie skutki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest również umorzenie zasądzonych kosztów w całości lub części. W tym celu, Pana żona powinna złożyć do sądu, który wydał poprzednie orzeczenie w tym przedmiocie stosowny wniosek, uzasadniający okoliczności uniemożliwiające, czy też utrudniające poniesienie kosztów sądowych w zasądzonej wysokości.

2. Wniosek o najem lokalu socjalnego w Jeleniej Górze

Bardzo proszę o aktualną informację dotyczącą szans na przydział mieszkania socjalnego w Jeleniej Górze. Jakie warunki oraz kryteria trzeba spełnić? Ile czasu trzeba czekać na odpowiedz ze strony urzędu miasta? – Jeleniogórzanka

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30.06.2009 r. nr 421/LI/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra (Dz.U.W.D 2009, nr 134, poz. 2734) najemcami lokalu socjalnego mogą zostać osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Jelenia Góra i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a znalazły się w niedostatku. Umowę najmu lokalu socjalnego administrator budynku zawiera z osobą wskazaną przez Prezydenta Miasta na okres nie dłuższy niż 2 lata. Wskazanie, może natomiast uzyskać osoba, która spełnia jeden z niżej podanych warunków:
1) nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego i spełnia kryteria do rozpatrywania wniosków o najem lokalu socjalnego określone w załączniku nr 2 do wskazanej wyżej uchwały,
2) uprawniona jest na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego z zastrzeżeniem, iż o kolejności realizacji decyduje data złożenia wniosku,
3) utraciła tytuł prawny do lokalu komunalnego, lecz sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego,
4) uprawniona jest z mocy ustawy do otrzymania lokalu socjalnego.

Ocena wspomnianych wyżej kryteriów, określonych w załączniku nr 2 do uchwały opiera się na punktacji. Liczba uzyskanych podczas takiej oceny punktów decyduje o nabyciu prawa do lokalu socjalnego, w miarę dostępnego zasobu mieszkaniowego. I tak np. obecnie, tj. od 01.03.2010 r. w ramach kryterium dochodowego za miesięczne dochody na poziomie poniżej 600,35 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych przyznawane jest 8 punktów. Z kolei za powierzchnię aktualnie zajmowanego lokalu przypadającą na jedną osobę na poziomie od 4,01 do 5,00 m2 przyznawane jest 5 punktów. Ponadto, przyznawane są również punkty ujemne, jak np. za bierność wnioskodawcy, gdzie w przypadku odmowy podpisania umowy najmu po wskazaniu trzech różnych lokali odejmowane jest 10 punktów. Punkty przydzielane są jednorazowo, za wyjątkiem punktów za bierność kandydata oraz sposób korzystania z dotychczasowego lokalu, które są aktualizowane raz do roku. W razie zmiany sytuacji mającej wpływ na ilość uzyskanych punktów, na udokumentowany wniosek kandydata aktualizowana jest liczba uzyskanych punktów. Wykazy osób spełniających wspomniane kryteria sporządzane są w oparciu o stan wiedzy na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Postępowanie o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej 29, pok. nr 28 lub w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi przy ul. Ptasiej 2/3, pok. nr 2. Wniosek, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez wnioskodawcę musi zawierać opinię administratora dotychczas zamieszkiwanego lokalu (odpowiedni ZGL, spółdzielnia lub inny zarządca) oraz potwierdzenie zameldowania, uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jelenia Góra (Plac Ratuszowy 58, pok. nr 6). Aby złożony wniosek był rozpatrzony, wnioskodawca musi wykazać co najmniej 3 letni okres zamieszkiwania na terenie Jeleniej Góry.
Termin oczekiwania na odpowiedź na wniosek wynosi do 30 dni, przy czym listy uprawnionych do uzyskania lokalu są zatwierdzane są do końca I kwartału każdego roku. Przeciętny czas oczekiwania na lokal komunalny wynosi do 10 lat. Niezależnie od spełnienia w dacie składania wniosku warunków zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego, wnioskodawca objęty wykazem na dany rok kalendarzowy przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego zobowiązany jest do ponownego udokumentowania faktu spełnienia kryterium dochodowego określonego uchwałą.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać WYŁĄCZNIE na adres redakcji lub elektronicznie, na adres: prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group