Niedziela, 3 grudnia
Imieniny: Franciszka, Ksawerego
Czytających: 12892
Zalogowanych: 17
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi

Poniedziałek, 2 marca 2009, 12:40
Aktualizacja: 12:44
Autor: mgierus
JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi
Kto musi odśnieżać?

Na kim ciąży obowiązek odśnieżania chodnika który biegnie w odległości ok. 0,5 metra od ogrodzenia, które jest jednocześnie granicą mojej posesji? Chcę przy tym nadmienić, że pomiędzy ogrodzeniem a chodnikiem jest pas zieleni. – Ryszard

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Zobowiązany jest on odśnieżać i likwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usuwać sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast składowanie odgarniętego śniegu dozwolone jest w miejscu, w którym nie powodowałby on zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości lub podmiotach, które nią władają. Właścicielowi, który nie wypełnia obowiązku odśnieżania i usuwania lodu z chodnika i terenu posesji, grozi nie tylko kara grzywny, ale musi on liczyć się również z tym, że w razie wypadku na tym terenie, wskutek zaniedbania wskazanych wyżej obowiązków będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.

Świąteczne talony
Na Święta Bożego Narodzenia dostałem od pracodawcy talony do supermarketu o łącznej wartości 500 zł. Czy jestem zobowiązany zapłacić od nich jakiś podatek? – Radek z Jeleniej Góry

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, musi Pan liczyć się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od nominalnej wartości otrzymanych talonów. Tego rodzaju świadczenia uważane są bowiem za przychód ze stosunku pracy, podobnie jak wszystkie inne wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Z podatku zwolniona jest jedynie wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, pokryta w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Stąd otrzymane przez Pana od pracodawcy talony podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzą, a ich wartość powinna być uwzględniona w rocznym zeznaniu podatkowym.

Okresowe kontrole kominiarskie?
Mieszkam w domu jednorodzinnym pod Jelenią Górą, który ogrzewam piecem węglowym. Słyszałem od znajomego, że zgodnie z prawem kontrolę instalacji grzewczej oraz komina muszę wykonywać co roku i muszę mieć na to potwierdzenie od kominiarza. Czy to prawda? – Czesław

Prawo budowlane nakazuje właścicielom domów jednorodzinnych przeprowadzać okresowe kontrole ich stanu technicznego co najmniej raz w roku oraz co pięć lat. Zresztą, takim samym obowiązkiem prawo budowlane obarcza zarządców i właścicieli budynków wielolokalowych. Zakres kontroli rocznych i pięcioletnich różni się między sobą. W trakcie rocznej kontroli domów jednorodzinnych, letniskowych oraz budownictwa zagrodowego sprawdza się instalacje narażone na szkodliwe działanie atmosferyczne lub czynników występujących podczas użytkowania, w tym instalację gazową oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych. Z kolei w trakcie kontroli pięcioletnich sprawdza się stan techniczny i przydatność do użytkowania budynku (domu) oraz jego estetykę, otoczenie. Obejmuje ona ponadto badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Właściciele i zarządcy budynków nie mogą sami przeprowadzać kontroli, muszą zatrudnić do tego osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Do przewodów kominowych – mistrza kominiarskiego, zaś do instalacji piorunochronnej, elektrycznej, czy gazowej – osób z kwalifikacjami wymaganymi w przypadku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Z kontroli okresowych sporządza się protokół, który warto zachować, bowiem wobec właściciela i zarządcy, którzy nie przeprowadzą kontroli pięcioletnich lub rocznych sąd grodzki może orzec kary grzywny.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Ile lat ma Twój samochód?

Oddanych
głosów
555
Jest nowy
7%
1-5 lat
13%
5-10 lat
18%
10-20 lat
42%
pow. 20 lat
20%
 
Głos ulicy
Tatuaże – podobają się czy nie?
 
Miej świadomość
Czy warto obejrzeć film o Napoleonie?
 
Rozmowy Jelonki
Z Niemiec przez Jelenią Górę do IPN
 
Kultura
Rozbójnik w Cieplicach
 
112
Uratowali mu życie
 
112
Policja złapała bandziora (foto, wideo)
 
112
Zginął na drodze
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group