Wtorek, 3 października
Imieniny: Teresy, Jana
Czytających: 7265
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Mysłakowice: W czwartek sesja w Mysłakowicach

Środa, 28 grudnia 2016, 7:24
Autor: Przemek Kaczałko
Mysłakowice: W czwartek sesja w Mysłakowicach
Fot. Archiwum
Już w najbliższy czwartek (29.12) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mysłakowice odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy, podczas której radni zajmą się m.in. przyszłorocznym budżetem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji; stwierdzenie quorum – prawomocności obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad; wprowadzenie ew. zmian.
3. Sprawozdanie Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Mysłakowice z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Pytania i wnioski sołtysów.
6. Prezentacja projektu pn. Matematyka dla każdego małego i dużego w ramach programu ,,M Potęga’’ realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.
7. Projekt budżetu na 2017 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mysłakowice. - rozpatrzenie wniosków.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mysłakowice na 2016 rok
- budżetu Gminy Mysłakowice na 2017 rok
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mysłakowice
- emisji obligacji komunalnych w roku 2017
- zmiany Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25.02.2015 r. w/s zarzadzania poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
- przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice – obręb Strużnica”.
- przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice – obręb Łomnica”.
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mysłakowice na lata 2016-2023
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mysłakowice w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
- w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy różne: wolne wnioski, zawiadomienia.
11. Zamknięcie sesji.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (4)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Na którą partię zamierzasz zagłosować?

Oddanych
głosów
11
1 Bezpartyjni Samorządowcy
9%
2 Trzecia Droga 2050
0%
3 Nowa Lewica
18%
4 Prawo i Sprawiedliwość
55%
5 Konfederacja
9%
6 Koalicja Obywatelska
0%
7 Polska Jest Jedna
9%
8 Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców
0%
9 Ruch Dobrobytu i Pokoju
0%
10 Normalny Kraj
0%
 
Głos ulicy
Dni Podgórzyna – czy impreza się podobała?
 
Miej świadomość
Ranking władców Polski z dynastii Piastów
 
Rozmowy Jelonki
5300 zł na rękę
 
Wiadomości z miasta
spotkanie online 2.10.2023
 
Aktualności
Koszulki dla piesków
 
Aktualności
Otworzyli 3 % S3
 
Aktualności
Festiwal w Cieplicach – ludzie wracają do domów
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group