Niedziela, 25 września
Imieniny: Aurelii, Władysława
Czytających: 7901
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Szklarska Poręba: O modernizacji dworca PKP pod Szrenicą

Sobota, 22 kwietnia 2017, 8:25
Autor: Org
Szklarska Poręba: O modernizacji dworca PKP pod Szrenicą
Fot. Użyczone/Organizator
Warsztaty kreatywne dotyczące planowanej modernizacji dworca odbyły się w Szklarskiej Porębie Górnej. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Oprócz przedstawicieli samorządu i PKP S.A. w warsztatach wzięli udział m.in. animatorzy kultury, społecznicy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy z uczestników miał szanse przedstawić swoje oczekiwania i wizję funkcjonalną dworca po przebudowie.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Przedstawiciele spółki zaprezentowali także podstawowe funkcje, które są przewidywane dla tzw. dworców turystycznych. Uczestnicy warsztatów wzięli także udział w badaniu preferencji, a następnie zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali o najważniejszych z ich punktu widzenia użytecznościach dworca po przebudowie oraz o możliwościach zagospodarowania przestrzeni publicznej w pobliżu budynku.

Ze względu na turystyczny charakter miejscowości, zwracano uwagę przede wszystkim na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi pasażerskiej w budynku dworca – m.in. likwidację barier architektonicznych oraz połączenie obsługi sprzedaży biletów z informacją kolejową i turystyczną. Proponowano również stworzenie dworca sezonowego z punktem widokowym, który miałby być zlokalizowany koło głównego budynku. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o możliwym zagospodarowaniu powierzchni na dworcu po modernizacji – wskazywali na przestrzeń dla animatorów kultury oraz na zapewnienie miejsca dla ekspozycji dzieł twórców związanych w regionem. Rozmawiano również o możliwościach związanych z integracją dworca z transportem autobusowym i rowerowym oraz o utworzeniu miejsc postojowych typu Park&Ride oraz Kiss&Ride.

- Uczestnicy warsztatów mocno akcentowali turystyczny charakter Szklarskiej Poręby. Niezwykle ważne okazało się dla nich nie tylko stworzenie dworca, który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego, ale także precyzyjna i jednoznaczna informacja kierunkowa i turystyczna – mówi Artur Fojud, koordynujący wczorajsze warsztaty.

Szczegółowa lista oczekiwań wypracowanych w zespołach roboczych pracujących podczas warsztatów nad oczekiwaną funkcjonalnością dworca po przebudowie będzie stanowiła podstawę dla przygotowania programu użytkowego dla Wykonawcy studium wykonalności oraz zespołu projektowego na kolejnych etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta (m.in. społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedsiębiorcy) stworzył szansę na wymianę pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca w Szklarskiej Porębie. Dodatkowym wsparciem okazały się deklaracje przedstawicieli samorządu, którzy zamierzają zawrzeć porozumienie w zakresie wspólnych działań wzmacniających realizację celów przedsięwzięcia.

Na zakończenie warsztatów każda grupa robocza przedstawiła efekty swojej pracy w podgrupach co stanowiło podstawę do przedyskutowania postulowanych funkcjonalności dworca i otaczającego go przestrzeni w wyniku inwestycji PKP S.A.

Wczorajsze spotkanie rozpoczyna proces konsultowania z mieszkańcami inwestycji. PKP S.A. planuje, że niebawem uczestnicy warsztatów będą mogli uzyskać dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

W tym roku PKP S.A. planuje organizację warsztatów w blisko 80 lokalizacjach w całej Polsce. W przyszłym tygodniu takie spotkania odbędą się w Ożarowie Mazowieckim i w Błoniu.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (14)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group