Wtorek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 11077
Zalogowanych: 14
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza

Wtorek, 7 września 2021, 15:20
Aktualizacja: 15:32
Autor: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze/TS
Jelenia Góra: Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza
Fot. Pogotowie Ratunkowe
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, w zakresie świadczeń wykonywanych przez:


1. lekarzy systemu, tj. :

a) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne, lub
b) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
c) mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej
w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać tytuł specjalisty.


2. pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców
- spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.),

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:
Jelenia Góra – 146 377,
Lwówek Śl. – 47 014,
Kamienna Góra - 40 700,
Lubań – 55 900.

Czas trwania umowy - od dnia 01 października 2021 r. od godz. 7:00 do 01 stycznia 2022 r. do godz. 7:00

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 8, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”.
Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu
75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia 10 września 2021 do godz.9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września o godz.10:00.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group