Poniedziałek, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 8556
Zalogowanych: 12
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Wyniki matur w Jeleniej Górze

Wtorek, 16 lipca 2019, 7:27
Aktualizacja: Piątek, 19 lipca 2019, 6:42
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: Wyniki matur w Jeleniej Górze
Fot. Przemek Kaczałko
Znamy już wszystkie wyniki egzaminów dojrzałości w Jeleniej Górze. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane wraz z analizą dokonaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego:

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego do egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 172 tegorocznych absolwentów. Według oficjalnych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej maturę zdało 98,20 proc. uczniów, czyli 168 absolwentów, którzy w pierwszych dniach lipca odebrali świadectwo maturalne. Wszyscy uczniowie zdający maturę po raz pierwszy zdali część pisemną z bardzo wysokimi wynikami – tj. ze 100 proc. zdawalnością, w tym trudną dla wielu, matematykę. Jedynie troje uczniów nie zdało części ustnej. Mają oni możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Życzymy im powodzenia - powiedział Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji.
Wyniki egzaminów pisemnych absolwentów I LO od lat są bardzo wysokie i przewyższają średnie osiągnięcia maturzystów z innych szkół w województwie dolnośląskim lub im dorównują. Tak jest również w tym roku. Absolwenci tej szkoły, tak jak w poprzednich latach najchętniej wybierali przedmioty rozszerzone takie jak: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, język angielski, historia, WOS - uzyskując na tych egzaminach wyniki wyższe, niż porównywalne ze średnimi wynikami szkół województwa dolnośląskiego lub szkół w całym kraju. W tym roku absolwenci wybierali również przedmioty rzadko wybierane: filozofię, historię muzyki, historię sztuki - osiągając wysokie noty. Cała społeczność szkoły cieszy się z sukcesów absolwentów, których wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym świadczą o ich sumiennej i ciężkiej pracy. Na pochwałę zasługuję również praca i zaangażowanie nauczycieli, wspomagających uczniów w przygotowaniu do tego ważnego egzaminu - dodał P. Domagała.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida:

Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze w 2019 roku przystąpiło 173 abiturientów. Zdało maturę 168, co daje 97,1 proc. zdawalność. Ww. wskaźnik od 2014 r. utrzymuje się na poziomie powyżej 95 proc. i systematycznie rośnie. Zdawalność poszczególnych przedmiotów: język polski - 99,4 proc., matematyka - 97,7 proc., język angielski -100 proc., język niemiecki - 100 proc.

Pięciu absolwentów, którzy nie zdali egzaminu z pojedynczych przedmiotów ma możliwość poprawienia egzaminu w sierpniu (jedna poprawka z egzaminu ustnego z języka polskiego i cztery poprawki z matematyki). Wyniki egzaminów maturalnych cieszą - zdawalność egzaminu jest wyższa niż średnia zdawalność w Mieście, województwie i kraju. Bardzo cieszą wyniki poszczególnych uczniów mierzone w skali centylowej. Ponad 80 proc. abiturientów lokuje się w najwyższych grupach centylowych. Uzyskane wyniki i ich miejsce w skali centylowej bardzo dobrze prognozują ich przyjęcia na uznane i prestiżowe uczelnie w kraju i zagranicą. Budującym jest to, że wielu uczniów osiągnęło poziom marzeń – najwyższy, bo 100 proc. wynik praktycznie ze wszystkich przedmiotów. Pozostaje jednak niedosyt - pięciu uczniów z II LO będzie musiało przystąpić do egzaminów poprawkowych po raz kolejny w sierpniu a można to było mieć zaliczone już w sesji wiosennej - analizuje naczelnik.

Zespół Szkół Elektronicznych:

W maju 2019 w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad siedemdziesięciu uczniów z trzech klas czwartych. Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele stanęli na wysokości zadania i uzyskali wyniki znacznie przewyższające średnią w Mieście, województwie i kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie „Elektronika” osiągnęli wysoki wynik plasując się na trzecim miejscu i zajmując miejsce „na pudle” obok szkół ogólnokształcących - „Żeroma” i „Norwida”. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze zdali egzaminy ustne i pisemne z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Najwięcej kłopotów sprawiła jak w latach poprzednich matematyka. Tak więc chociaż 89,6 proc. uczniów uzyskało świadectwa maturalne w terminie to sześcioro tegorocznych absolwentów będzie musiało przystąpić do poprawki w sierpniu - kontynuuje P. Domagała.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:

Wyniki matury 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych są porównywalne do roku poprzedniego. Trudna matematyka, jak każdego poprzedniego roku, tak i w tym zebrała u większości uczniów swoje żniwo w postaci słabych wyników, bądź niezdanych egzaminów. Matura na poziomie podstawowym nie zaskoczyła, choć można mieć zastrzeżenia do doboru drugiego tekstu publicystycznego w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego. Zadania z języków obcych na poziomie podstawowym porównywalne z ubiegłymi latami, poziom trudności odpowiedni we wszystkich częściach. W wypowiedziach maturzystów i nauczycieli dostrzec można pewną zgodność recenzji co do egzaminu z chemii - zadania „zaserwowano” na poziomie akademickim. Nauczyciele wyrazili oburzenie - wygląda na to, że podczas konstruowania arkusza nie jest brana pod uwagę podstawa programowa na poziomie rozszerzonym. Biologia, podobnie jak co roku – zadania w tym przedmiocie wymagały na opracowanie więcej czasu. Na ogół absolwenci są zadowoleni ze swoich świadectw, ale są i tacy, którzy w przyszłym roku będą chcieli podwyższyć wyniki egzaminu – co bardzo dobrze świadczy o ich ambicjach i planach na przyszłość - informuje naczelnik.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych:

Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze osiągnęli wynik średni zdawalności matury w kategorii techników na poziomie powyżej średniej miejskiej, wojewódzkiej i krajowej, jednak szkoła plasuje się poniżej średniej zdawalności wszystkich szkół w mieście Jelenia Góra i województwa dolnośląskiego uwzględniających także licea ogólnokształcące. Jest to wynik porównywalny z rokiem ubiegłym. Spośród szkół technicznych miasta Jelenia Góra ZSET osiągnął wynik drugi w kolejności po Zespole Szkół Elektronicznych. Absolwenci technikum zdawali również egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – wyniki będą ogłoszone w sierpniu br. Są oni bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki na uczelniach wyższych i równoczesnego wchodzenia na rynek pracy. Od lat najwięcej problemów zdającym sprawia matematyka, w tym absolwentom z lat ubiegłych. Najlepiej, bo w 100 proc. absolwenci zdali egzamin z języka niemieckiego. Wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu zadeklarowało 20 osób. Matura dla absolwentów technikum jest zawsze wyzwaniem, a absolwenci ZSET podejmują to wyzwanie z pozytywnym efektem - podkreśla P. Domagała.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2:

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze nastąpiła znacząca poprawa wyników w porównaniu z rokiem poprzednim:
język polski o 8,5 punktów procentowych
język angielski o 2,5 punktów procentowych
język niemiecki o 20 punktów procentowych
matematyka o 16 punktów procentowych.

Łączna zdawalność 69,5 proc., zaś ubiegłoroczna 51,9 proc.. Poprawa wyników maturalnych ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że w ostatnich dwóch tygodniach z powodu strajku nauczycieli nie odbywały się zajęcia szkolne. Przydzielone przez Miasto dodatkowe godziny zajęć z matematyki przyczyniły się do znaczącej poprawy wyników - twierdzi naczelnik.

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik":

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” sesja maturalna przebiegła pod znakiem poprawy wyników w porównaniu do roku ubiegłego. Liczba zdających w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 81 osób (w stosunku do 69 w roku szkolnym 2017/2018), z czego 79 osób przystąpiło do wszystkich egzaminów (w stosunku do 64 jw.) – pozostałe trzy (w stosunku do pięciu jw.) nie stawiły się na egzaminach zorganizowanych albo w części pisemnej, albo w części ustnej lub jednej i drugiej. Świadectwa maturalne odebrały 54 osoby (w stosunku do 31 w roku poprzednim), co określa zdawalność na poziomie 68,4 proc. – tj. o 20 proc. wyżej niż było to w roku poprzednim.
Zdawalność matur w skali Miasta Jeleniej Góry uplasowała się na poziomie 71,6 proc. jeśli chodzi o technikum, co pokazuje, że po raz pierwszy od lat – ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze ze swoim 68,4 proc. osiągnął wynik co najmniej satysfakcjonujący – w ubiegłym roku było to 48,4 proc. w stosunku do 67,9 proc. w Jeleniej Górze (podobnie w skali procentowej, jak w latach 2015/2016, 2016/2017). Zdawalność matur w województwie dolnośląskim – jeśli chodzi o technikum wyniosła 66,0 proc. co daje wynik o 2,4 proc. niższy, niż ten osiągnięty w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze – co przy interpretacji wyników matur z uwzględnieniem profilu (sylwetki) ucznia i absolwenta placówki – tj. osób ukierunkowanych głównie na kształcenie zawodowe, pragnących rozpocząć samodzielne życie podparte pracą oraz zarobkami, często mającymi na celu utrzymanie nie tylko siebie, ale i najbliższych: w przypadku w/w priorytetem są egzaminy zawodowe (tu: ich zdawalność jest imponująca), jak również kwalifikacje i kompetencje dodatkowe (płatne praktyki, staże, kursy kwalifikacyjne), a nie egzamin maturalny, który determinują ewentualnie zachęta ze strony pracodawcy czy perspektywa awansu społecznego w najbliższej przyszłości – pokazuje ogrom wykonanej pracy przez zespół zarządczy i pedagogów placówki, mobilizujących uczniów do nauki, edukujących ich z naciskiem na rozwój intelektualny i osobowościowy, indywidualizację nauczania i wsparcie, innowacyjne rozwiązania dodatkowe, projektowe i inne;
zarówno wyniki podane przez CKE (informacja OKE), jak i analizy własne i wnioski z ewaluacji wewnętrznej pozwalają mniemać – że wdrożone w szkole w roku szkolnym 2018/2019 program naprawczy jeśli chodzi o matematykę, projekt zajęć i warsztatów dodatkowych z zakresu tejże – współprowadzony z KPSW w Jeleniej Górze, jak również lekcje wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz zajęcia i spotkania dla nauczycieli organizowane w ramach WDN – mówiąc oględnie, przyniosły pożądane efekty - ocenia Paweł Domagała.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych:

W maju 2019 r. w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze egzamin maturalny zdawało 54 absolwentów (18 w Liceum Plastycznym, 36 w technikum). Ogólna zdawalność uczniów wyniosła 50,70 proc., przy czym 33,3 proc. uczniów ma szansę poprawy w sierpniu, gdyż nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu. Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z pisemnego egzaminu języka polskiego (97,20 proc.); z języka niemieckiego (88,10 proc.) oraz języka angielskiego (88,95 proc.). Analiza egzaminu maturalnego wskazuje, że słabą stroną uczniów jest matematyka (58,35 proc.). Szkoła organizowała w soboty – raz w miesiącu, dodatkowe zajęcia powtórkowe z matematyki w ramach tzw. „weekendów z matmą” oraz konsultacje indywidualne w ciągu całego tygodnia. W zajęciach dodatkowych udział wzięło 31,48 proc. maturzystów z czego 70,59 proc. zdało maturę z matematyki. Potwierdza się zatem opinia jak ważnym i potrzebnym działaniem w szkole jest aktywny udział młodzieży w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. We wrześniu nowego roku szkolnego komisja przedmiotowa dokona analizy i podejmie stosowne, kolejne już działania, zwiększające szanse uczniów na wyższe wyniki z tego przedmiotu - kontynuuje przedstawiciel Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej:

Do matury w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przystąpiło 24 tegorocznych absolwentów. Język polski zdało 100,00 proc. uczniów, język angielski 78,94 proc., język niemiecki 60,00 proc. Najsłabszy wynik osiągnęli maturzyści z matematyki. Zdawalność była na poziomie 41,66 proc. Po przeprowadzeniu analiz wyników próbnych matur, których wyniki były na niskim poziomie, nauczyciele apelowali do uczniów o wzmożenie wysiłków w nauce. Mając jednak świadomość poziomu ich przygotowania i niewielkiego nakładu pracy samodzielnej uczniów – słabe noty z egzaminów nie były niespodzianką. Uczniowie popełnili podstawowe błędy obliczeniowe, co przełożyło się w sposób bezpośredni na ich wyniki. Egzamin poprawkowy z matematyki przysługuje ośmiu uczniom. Nauczyciele po rozmowach z absolwentami i po analizie popełnionych przez nich błędów są przekonani, że uczniowie wyniki w sierpniu poprawią i tym samym ostateczna zdawalność matury po podsumowaniach sierpniowych będzie na wyższym poziomie - dodał P. Domagała.

Twoja reakcja na artykuł?

14
67%
Cieszy
0
0%
Hahaha
2
10%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
5
24%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (14)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy Termy Cieplickie powinny trafić w prywatne ręce?

Oddanych
głosów
36
Tak
42%
Nie
56%
Nie wiem
3%
Copyright © 2002-2022 Highlander's Group