Środa, 30 września
Imieniny: Hieronima, Zofii
Czytających: 6548
Zalogowanych: 11
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

W taki sposób Jelenia Góra "wchłonęła" Cieplice

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 11 maja 2020, 7:04
Aktualizacja: Środa, 13 maja 2020, 10:19
Autor: Stanisław Firszt
Cieplice latem. Palmy wskazują, że jeszcze istniała palmiarnia/fot. Internet
Fot. Archiwum S. Firszta
Koniec niezależności Cieplic rozpoczął się właściwie od 1973 roku, kiedy ekipa Edwarda Gierka, przy wsparciu kolektywu partyjnego i wybranych przedstawicieli klasy robotniczej przystąpiła do reorganizacji Polski. Pierwszy sekretarz KC, budowniczy Polski Ludowej, już w styczniu 1971 roku zapytał wybranych: "No to jak towarzysze pomożecie?". Zgromadzeni wyrazili chęć pomocy, więc władza przystąpiła do działania. Nomen omen Edward Gierek wzorował się na rozwiązaniach brukselskich i francuskich, bowiem to w Belgii zetknął się z "Zachodem".

Jednym z nowatorskich rozwiązań (właśnie na wzór zachodni) był nowy podział administracyjny kraju. Reforma przemyślana w 1972 roku, rozpoczęła się już praktycznie w 1973 roku od dużych miast. Z pewnością myślano też, jak z małych ośrodków zrobić w przyszłości stolice nowych województw, np. z Białej Podlaskiej, Nowego Sącza, Jeleniej Góry czy innych, podobnych.

Jednym ze sposobów było przyłączenie do nich mniejszych, sąsiednich miejscowości. Nikt nie protestował, bo większość z nich się bała, ale spora część była zachwycona. Byli to lokalni działacze partyjni i karierowicze z małych ośrodków - przyszłych centrów administracyjnych. Szykowały się bowiem nowe stanowiska, większe apanaże i większa władza w terenie. Wcześniej było 17 wojewodów, a teraz miało ich być o 32 więcej, nie mówiąc o całej drabinie urzędniczej (wicewojewodowie, dyrektorzy departamentów, ich zastępcy, naczelnicy i ich zastępcy, sekretarki, maszynistki, referenci, specjaliści, doradcy i setki innych ważnych osób, bez których "nikt nie wiedziałby co robić"). Do tego dochodziły równolegle władze partyjne (pierwszy sekretarz KW PZPR, zastępcy sekretarzy i cała struktura biurowa do obsługi).

W Jeleniej Górze plan działania był już gotowy przynajmniej od 1974 roku. Jeszcze przed oficjalnym wdrożeniem reformy 5 maja 1975 roku, Maciej Szadkowski - naczelnik Miasta i Powiatu w Jeleniej Górze (późniejszy wojewoda jeleniogórski), podpisał porozumienie z prof. Tadeuszem Porębskim w sprawie utworzenia w Cieplicach Filii Politechniki Wrocławskiej. Ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Cieplicach Śląskich Zdroju Jan Sokal nie miał w tej sprawie nic, albo prawie nic do powiedzenia. Na siedzibę filii wybrano Pałac Schaffgotschów, który został notarialnie przekazany na własność Politechnice. W ten sposób Jelenia Góra, nie licząc się z Cieplicami, na zawsze pozbyła się najpiękniejszego i największego obiektu w Uzdrowisku.

Pierwszym dyrektorem cieplickiej (a raczej jeleniogórskiej) uczelni został Henryk Mońka (funkcję tę pełnił do 1982 roku). Wcześniej jeszcze władze Cieplic, czując co się święci, zamierzały obiekt ten oddać na potrzeby Uzdrowiska (1971 i 1973 r. ). Z pałacu usunięto harcerzy, szkołę podstawową i Izbę Pamięci Narodowej, założoną przez koło ZBOWiD przy "FAMPIE". Izbą opiekował się emerytowany oficer LWP Czesław Buniewicz. W pałacu rozpoczął się remont, a Izbę do października 1977 roku przeniesiono do należącego do Szkoły Podstawowej nr 1 budynku przy ówczesnej ul. Zamkowej 8 (dzisiaj Staromiejskiej). W sierpniu 1979 roku decyzją władz wojewódzkich przekształcono ją w Muzeum Walki i Pracy oraz przekazano jako oddział, Muzeum Okręgowemu w Jeleniej Górze. Na placu przy obiekcie z czasem ustawiono broń ciężką (armaty, czołg, itp.). W placówce tej pracowało wiele osób, m.in.: Stefan Skibiński (wcześniej pełniący funkcję powiatowego konserwatora zabytków w Jeleniej Górze), Maria Mikesz-Allen (pracownik Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze), Jan Fabiański (archiwista), Małgorzata Zubowicz (pracownik Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze i w końcu dyrektor Muzeum Zabawek w Karpaczu) i Marcin Zawiła (późniejszy kierownik Muzeum w Szklarskiej Porębie, prezydent Jeleniej Góry i obecny dyrektor Książnicy Karkonoskiej). Sami pracownicy tej placówki nazywali ją "Muzeum Walki z Pracą". W 1985 roku sprzęt ciężki przeniesiono na teren Jednostki Wojskowej, przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. W 1991 roku zlikwidowano archaiczne już, kojarzone z PRL, Muzeum Walki i Pracy. W trakcie rozbiórki stałych wystaw okazało się, że przynajmniej przez 15 lat znajdowały się tam sprawne pociski (bomba lotnicza i rakieta), które natychmiast wywieziono na poligon i zdetonowano. Aż strach pomyśleć , co by się stało, gdyby wybuchły one w czasie funkcjonowania tej placówki, do której przeprowadzano szczególnie młodzież szkolną.

Z dniem 1 czerwca 1975 roku powstało województwo jeleniogórskie z wojewodą Maciejem Szadkowskim, i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Stanisławem Cioskiem, który różne funkcje partyjne w PRL pełnił do końca XX wieku, a nawet dalej. To za ich czasów do Kotliny Jeleniogórskiej przylgnęła niechlubna nazwa "czerwona kotlina".

Cieplice do Jeleniej Góry przyłączono dopiero 2 lipca 1976 roku. Kiedy działy się te historyczne chwile, 25 czerwca 1976 roku w Radomiu, z powodu zapowiadanych podwyżek cen żywności, rozpoczęły się strajki robotników. Dzień później Edward Gierek o tych ludziach wypowiedział się: "To warchoły, ja im tego nie zapomnę". Stało się inaczej – to oni jemu tego nie zapomnieli, a wszystko się marnie skończyło.

Tymczasem Cieplice stały się wygodnym miejscem na spotkania aktywu partyjnego i na przyjmowanie gości. Tu jeszcze było czym się chwalić. Utrzymano, np. organizowanie Cieplickiej Wiosny, imprezy wymyślonej jeszcze w 1969 roku. W 1976 roku, dyrektorem Szkoły Rzemiosł Artystycznych (wcześniej Szkoły Przemysłu Drzewnego) został Władysław Kuc, który chciał z niej stworzyć prężny ośrodek nauczania młodzieży. W 1979 roku utworzono Liceum Sztuk Plastycznych, które miało szanse dorównać najlepszym tego typu szkołom w Polsce. Jednak z różnych względów tak się nie stało.

W 1978 roku w Jeleniej Górze wydzielono 16 jednostek strukturalnych, dla których ustalono wiodące funkcje: I "Staromiejska" miała pełnić funkcję usługowo – mieszkaniową, a XIV "Nowe Cieplice" i XV "Stare Cieplice" miały pełnić funkcje uzdrowiskowe.

W Uzdrowisku zysków nie było, a co za tym idzie, większych remontów i inwestycji. Eksploatowano to, co było wcześniej. Era Edwarda Gierka skończyła się w 1980 roku krachem gospodarczym i późniejszymi strajkami. Powstała "Solidarność", a z 12/13 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny. Żołnierze Garnizonu Jelenia Góra oprócz pilnowania porządku, mieli zwalczać też ruchy przeciwne ówczesnej władzy. Pułkownik Ireneusz Cieślik, wojskowy komisarz Jeleniej Góry utworzył 5 Terenowych Grup Operacyjnych. Jedna z nich, m.in. 16 – 19 grudnia 1981 roku skontrolowała Fabrykę Maszyn Papierniczych "Fampa", gdzie struktury "Solidarności" były najsilniejsze w regionie, o czym świadczył głośny w Polsce strajk w "Gencjanie", który miał miejsce od 22 stycznia do 10 lutego 1981 roku. Wprowadzenie i trwanie stanu wojennego zniszczyło wszystko w Polsce. W Cieplicach odbiło się to na działalności Uzdrowiska i Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (spadła drastycznie frekwencja, która nigdy już nie "odbiła się", co trwa do dzisiaj).

Lata 80. XX wieku to okres pełnego zastoju i ciągłego braku pieniędzy. W 1985 roku, w Pałacu Schaffgotschów odpadł spory kawał stropu, a na ścianach pojawił się grzyb.

25 czerwca 1990 roku, dekretem kardynała Henryka Gulbinowicza, erygowano nową parafię w Cieplicach – Matki Bożej Miłosierdzia, której proboszczem został ks. Józef Stec. Dotychczas w Cieplicach istniała jedna parafia, św. Jana Chrzciciela, prowadzona od 1945 roku przez pijarów, którzy w miarę swoich możliwości starali się dbać o kościół i inne należące do nich budynki. Także w 1990 roku decyzją Rady Europy utworzony został szlak cysterski. We wrześniu tegoż roku podano miejscowości w Polsce, które znalazły się na nim: Rudy, Krzeszów, Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Lubań, Trzebnica. Cieplice na tej liście nie znalazły się, bowiem nikt o to nie zadbał, a i tak istniejąca tu prepozytura Krzeszowa była zapomniana przez wszystkich i w takim stanie, że wstyd było się do niej przyznać. Dlatego, kiedy w 1993 roku wytyczono już oficjalnie szlak cysterski w Polsce, nikt o Cieplicach nawet nie pomyślał.

Po kadencji dyrektora Władysława Kuca, w 1997 roku nastąpiły zmiany w Szkole Rzemiosł Artystycznych, z której, m.in. sprzedano maszyny i urządzenia, a także pozbyto się wielu cennych pomocy dydaktycznych, pamiętających jeszcze czasy Szkoły Snycerstwa, którą kierował Cirillo dell' Antonio.

W latach 90. XX wieku, po zapaści lat 80., Uzdrowisko miało duże kłopoty finansowe, m.in. zobowiązania wobec Miasta Jeleniej Góry i aby się ich pozbyć oddano w zamian Teatr Uzdrowiskowy (dzisiaj Teatr Zdrojowy), muszlę koncertową i magazyny. Zlikwidowano orkiestrę uzdrowiskową, a pawilon "Polonia" najpierw wydzierżawiono, by wkrótce sprzedać.

W 1993 roku, w swoim domu w Cieplicach został, zamordowany "przewodnik przewodników" – Tadeusz Steć, co wywołało liczne spekulacje na ten temat i odbiło się szerokim echem w Polsce. Dopiero od końca lat 90. XX wieku w Cieplicach zaczęło się nieco zmieniać. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, od 1998 roku zaczęło wydawać jedyne w regionie czasopismo naukowe pt. "Przyroda Sudetów", a w 2000 roku, Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry spowodowało, że na budynku przy Placu Piastowskim 31 (Sanatorium" Marysieńka") zawisła tablica upamiętniająca fakt, że to właśnie w nim, w 1848 roku powstał pierwszy polski przewodnik górski. O cieplickiej historii zawsze i wszędzie warto przypominać, bo jest się czym chwalić.

31 grudnia 1998 roku przestało istnieć województwo jeleniogórskie, które stało się częścią województwa dolnośląskiego, a mniejsze miejscowości stały się osobnymi gminami. Nie powrócił jednak stan sprzed 1976 roku. Cieplice nadal pozostały częścią Jeleniej Góry.

W 2000 roku w prywatne ręce dostały się: Pawilon Sanatoryjny Parkowy (dzisiaj w ruinie) i zabytkowa Galeria (obecnie Pałac Zdrojowy. Kawiarnia), którą zbudowano w latach 1797-1800, według projektu wrocławskiego architekta J.G. Geisslera. Budynek, nawiązujący do antycznych wilii. W 1970 roku w wyniku remontu wprowadzono do niego elementy dekoracyjne kolidujące z wcześniejszą stylistyką zabytkowych pomieszczeń. Kolejne remonty (1980 i 1990 r.) zamiast przywracać dawny blask, doprowadziły do stopniowego zatracenia stylowego charakteru tego pięknego obiektu. Budynek niegdyś uważany za najpiękniejszy w Cieplicach, dzisiaj ginie. Dawno już zamurowano przejście do przylegającego do niego teatru. Przepiękne kiedyś, wykwintne, pachnące wnętrza, nieremontowane od lat, niszczeją na naszych oczach. Zlikwidowano ogromne akwarium łączące salę lustrzaną z bufetową. Drewniany parkiet się zapada, brak wentylacji powoduje przykry zapach, toalety są w fatalnym stanie. Wyposażenie sali tanecznej, jak i pozostałych sal jest zniszczone i brzydkie (rozpadające się krzesła z podartą tapicerką i stoły sprzed dobrze ponad pół wieku). "Jarzeniówki" oświetlające takie stylowe, nawet zaniedbane wnętrza to totalne nieporozumienie. I tak długo można by wymieniać.

Dlaczego nikt tego nie widzi i nie reaguje?! Przecież to jeden z niewielu obiektów w Uzdrowisku, będący jego wizytówką, który służy nie tylko kuracjuszom, przyjeżdżającym z całej Polski (a też i Europy) do rozrywki, miłego spędzenia czasu, bowiem w nim odbywają się dancingi (tak potrzebne w rehabilitacji ruchowej), różne spotkania i imprezy taneczne. I czy to nie wstyd, że powoduje się umieranie takich zabytków? Piękny obiekt, powinien błyszczeć i być chlubą Cieplic oraz całego regionu. Bywali w nim szacowni goście, m.in. księżna Izabela Czartoryska.

Być może Cieplice, jako kurort i miasto obronią się, bowiem dzięki swoim mieszkańcom i szczególnemu miejscu w historii, nigdy nie straciły własnej dumy i tożsamości.

Twoja reakcja na artykuł?

17
19%
Cieszy
0
0%
Hahaha
6
7%
Nudzi
44
48%
Smuci
5
5%
Złości
19
21%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (61) Dodaj komentarz

~Doinformowany 11-05-2020 7:56
Właścicielem galerii w parku są Piecuchy. Niezle kombinatory i dorobkiewicze na państwowym majątku!! Pół Karpacza do nich należy!!
~Grażka 11-05-2020 8:00
Cieplice są tyle warte dla Jelenia Góra jak ich woda termalna w basenach nomen omen wybudowanych z większości podatków jeleniogórzan , taki dar za Nasze pieniądze od byłego prezydenta , a my mamy za to sadzawkę na Sudeckiej z ślizgawka z PRLu, a na obiekcie można kręcić kolejne odcinki z filmu „Miś”.
~JW 11-05-2020 20:44
do: ~Grażka (8:00)
Cała to Jelenia Dziura to ma fuksa, że przyłączyli do niej Cieplice, Sobieszów, że niedaleko jest Karpacz i Szklarska. Gdyby nie to to była pierdziszewem jak Skierniewice, Pionki czy Wałcz do którego by nikt nie przyjeżdżał bo i po co!!!!!
~Kier 12-05-2020 6:34
do: ~JW (20:44)
Wałcz to raczej nie pasuje
~true story 11-05-2020 8:24
Potwierdza ten artykuł znany fakt: "Daj Polakowi murowany pałac, to zniszczy go zaraz; a po murowanym pałacu zostanie kupa gruzu na placu".
~ 11-05-2020 12:48
do: ~true story (8:24)
Dolina pałaców i ogrodów. Mówi Ci to coś ?
~ 11-05-2020 13:46
do: ~ (12:48)
A ile z pałaców zostało zburzone lub zrujnowane do tego stopnia, że nie dało się ich już odbudować? Mówi ci to coś?
~ 11-05-2020 15:33
do: ~ (12:48)
Nic mi to nie mówi. A powinno?
~As 11-05-2020 8:28
Wygląda na to, że Polacy nie dojrzeli do przejęcia tych ziem od Niemców...
~ 11-05-2020 8:33
Jak było około 50 województw to była komuna i drabinka administracyjna pełna stołków, a jak w ich miejsce powstało 314 nowych powiatów to już jest cacy i amerykańsko, dziwne rozumowanie. Dawniej miasta kalibru JG, Słupska czy Koszalina były prężne i się rozwijały ale komuś to przeszkadzało.
~Ddd 11-05-2020 17:30
do: ~ (8:33)
Wrocławiowi to przeszkadzało.
~18 sqandal 11-05-2020 8:47
…….…. zdjęcie nr. 3 pokazuje jak wyszły Cieplice na przyłączeniu do Jeleniej Góry . Było dobrze i ktoś tu przedobrzył .Straciły Cieplice jako uzdrowisko.
~jacek21 11-05-2020 9:00
Faktem jest że czerwona kotlina jest dalej czerwona.Z chwila gdy mieszkańcy odsuną od rządzenia ludzi uwikłanych w lokalny układ jest szansa że może coś zacznie się zmieniać na lepsze.Dobrym przykładem jest wspomniany w artykule Marcin Zawiła.
użytkownik facebook 11-05-2020 10:16
Jakoś nie mogę odnaleźć autora tego artykułu.
~jacek21 11-05-2020 10:52
do: użytkownik facebook (10:16)
szukaj a znajdziesz.Wszystko jest na swoim miejscu
~Bezdomny 11-05-2020 13:12
do: ~jacek21 (10:52)
Autor niezalogowany a artykul opublikowany.czy to nie dziwne?
~ 11-05-2020 10:54
do: użytkownik facebook (10:16)
Ja też nie wiem,kto jest autorem.Pachnie tu nagonką ze strony niemieckiej na rzekome polskie nieudacznictwo i złodziejstwo. Chyba autor tego artykułu się nie wstydzi swego nazwiska?
~ 11-05-2020 10:45
I tak ta czerwona zaraza toczy mieszkańców do dzisiaj,zmienili tylko nazwę,oni mieszkańców maja w poś...ach im liczyło i liczy się tylko i wyłącznie ich nabite kabzy.Szkoda,że nie wyjechali na tych samych czołgach na których zniewolili Polskę i Polaków w 1945 r.
~ 11-05-2020 14:14
do: ~ (10:45)
A Ciosk to miał wannę, zrobioną przez hutę "Josephina: z kryształu wg receptury sprzed 1945 roku. A pozostała czerwona swołocz chlała na umór "Baltic" wódę z kryształowych kieliszków. A prezerwatywy i ocet były na kartki
~Anonim+ 11-05-2020 10:58
Do tych co tych szafują nazwą "czerwona kotlina", mam pytanie: kto zatem wybudował dzielnicę Zabobrze, szkoły, szpital? - Prawacy?- Narodowcy, Kościół? Otóż nie - my wszyscy pod ciężką "łapą" socjalistycznej demokracji - zatem nie ubliżajcie ludziom, którzy to stworzyli, bo wspomniani wyżej, potrafią jedynie niszczyć, rozwalać i likwidować i w imię czego?
~jacek21 11-05-2020 11:37
do: ~Anonim+ (10:58)
Jeżeli dla ciebie zabobrze to sukces ,gratuluję gustu.
~ 11-05-2020 12:23
do: ~jacek21 (11:37)
To nie chodzi o gust. Co roku oddawano w Jeleniej Górze 300-350 mieszkań. Tyle rodzin dostawało spółdzielczy kąt. Dzisiaj, jak nie masz 4 000,- zł. za 1mkw., to możesz mieszkać pod mostem.
~ 11-05-2020 11:57
do: ~Anonim+ (10:58)
Pod hitlerowską okupacją Polacy też ciężko pracowali-lecz owoce z tej pracy zagrabiali Niemcy.To samo było pod sowiecką okupacją- Polacy ciężko harowalu,a owoce ich pracy zagrabiali Ruscy. A dla Polaków w nagrodę za harówę były kartki na żywność i pałowanie przez ZIMNO na ulicach oraz katownie UB i SB oraz Informacji Wojskowej.I najważniejsze- za tę ciężką pracę nie można było otrzymać najważniejszego-WOLNOŚCI.
~ 11-05-2020 11:58
do: ~ (11:57)
Ma być ZOMO
~ 11-05-2020 14:23
do: ~ (11:57)
Bredzisz. Pod hitlerowska okupacją Polacy, którzy dobrowolnie pracowali u Niemców, mieli zapewniony wikt i opierunek. Przy okazji uczyli się jak należy pracować wydajnie, zachowując sauber und ordnung! Dzięki pracy u przyjacielsko nastawionych Niemców Polacy dowidzieli się, że praca uszlachetnia i czyni wolnym!
~ 11-05-2020 12:04
do: ~Anonim+ (10:58)
Nooo, ten kto wpadł na pomysł budowy Zabobrza to naprawdę "geniusz" był. Osiedle z betonowych klocków wybudowane w miejscu, gdzie nikomu wcześniej nie przyszło do głowy budowanie, które zaburza naturalny przepływ powietrza, ponieważ znajduje się niemal w samym środku tzw. komina wentylacyjnego kotliny jeleniogórskiej. Rewelacja.
~ 11-05-2020 14:47
do: ~ (12:04)
Kominiarzu - w latach 60 ubiegłego wieku, naukowcy z filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach nie mieli zlecone badanie kominów w Kotlinie Jeleniogórskiej. W laboratoriach naukowych doskonalono technologię produkcji pustaków z żużla z huty im Lenina. Zaletą Zabobrza jest to, że wiatr hula nie w pionie /jak w kominie/, ale w poziomie. Wskutek tego Zabobrze jest dobrze przewietrzone i nie ma smrodu bigosu i innych gotowanych potraw. Np flaków, od których nasi wrażliwi sąsiedzi zza Nysy Łużyckiej dostają refluksu.
~Poloniusz 11-05-2020 11:13
Ludzie nie narzekajcie tak na swoje miasto. To fakt że jest źle zarządzane ale pokażcie mi inne polskie miasto zarządzane mądrzej. Jelenia Góra jest centrum Karkonoszy a Cieplice są sercem miasta, taką perełką w porównaniu do betonowego zabobrza. I czas skończyć z tymi tekstami o czerwonej dolinie trzeba mądrze wybrać następne władze a nie partyjniaków toczących wojenkę popis. Był bezpartyjny przedsiębiorca Wilk gdyby on rządził może by się coś zmieniło. No ale jest jak jest.
~Pigs 11-05-2020 11:15
"W 1993 roku, w swoim domu w Cieplicach został, zamordowany "przewodnik przewodników" – Tadeusz Steć, co wywołało liczne spekulacje na ten temat i odbiło się szerokim echem w Polsce. W tym samym roku zamknięto prężnie działający, wielooddziałowy cieplicki szpital, ponieważ po kilkudziesięciu latach ukończono budowę szpitala w Jeleniej Górze." Szpital w Cieplicach działał do marca 2000 roku. Pod koniec lutego tegoż roku urodziła się tu moja córka.
~Gość 11-05-2020 11:22
Gdyby stworzyć z Cieplic odrębne miasteczko, to byłoby jeszcze bardziej czerwone jak Jelenia Góra.
~ 11-05-2020 14:04
do: ~Gość (11:22)
Stworzyć z Cieplic odrębne miasteczko. Rewelka pomysł. Do tego przyłączyć Sobieszów z Chojnikiem i mielibyśmy schaffgotschowy zabytek w jednym kawałku.
~Obey 11-05-2020 12:13
I tak oto z małego malowniczego miasteczka jakim była Jelenia powstał potworek niespotykany w całej Polsce,długi na 30km i miejscami wąski na 500m.Podłączanie na siłę wsi i miasteczek aby zwiększyć liczbę ludności było idiotyzmem wszechczasów.
~ 11-05-2020 12:29
do: ~Obey (12:13)
Jeszcze trochę i znowu Jelenia będzie małym miastem, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ludności. Jak dalej będzie się wyludniać w takim tempie jak ostatnie dwie dekady to za kilkanaście lat wróci do stanu ludności z połowy lat 70. Wtedy miała około 60 tys. mieszkańców bez włączonych miejscowości, a niedługo znowu tyle będzie mieć, ale łącznie z tymi włączonymi miejscowościami.
~jacek21 11-05-2020 12:57
do: ~ (12:29)
Dziwisz się,co miasto ma do zaoferowania?Nawet nie ma miejsca w przedszkolu o żłobku nie wspomnę .Rodzina 4 osobowa za odpady musi zapłacić 108 lub 216 zł /msc .Rocznie wychodzi jedna pensja rodzica,woda+scieki druga pensja,opłata za przedszkole(w miejskich brak miejsc) .Jezeli policzyć czesne średnio 400zł to kolejne dwie pensje.Podatek ,czynsz za mieszkanie,gaz prąd.Wychodzi że jedno z rodziców pracuje tylko na opłaty.Sytuacja była by bardziej dramatyczna gdyby nie programy centralne. Łużniak natomiast wypominał że osoby i do 26 roku zycia są zwolnieni z podatku.
~łódziak 11-05-2020 12:40
do: ~Obey (12:13)
Musieli tak zrobić, ponieważ był limit 75 000 mieszkańców, aby miasto miało prezydenta. Bylibyśmy ewenementem w skali kraju, województwo jeleniogórskie a stolica województwa bez prezydenta.
~Sowa 11-05-2020 15:56
do: ~łódziak (12:40)
Duza atrakcja dla nas i turystow z kraju i z zagranicy w Cieplicach to gielda w niedziele .ludzie ida tam bo interesuja ich stare rzeczy ,chca np powiekdzyc swoje zbiory lub normalnie pospacerowac .sek w tym ze sa rtaktowani przez wlascicieli tej gieldy jak bydlo na spedzie .ci co sprzedaja ciezko pracuja zeby zarobi pare groszy .wlasciciele zbieraja tylko oplaty za parking i miejsca handlujacych z ziemi !!! Taki klimat .wstyd i hanba !
~ 11-05-2020 19:03
do: ~Sowa (15:56)
Normalnie, to możesz pospacerować po parku albo po lesie a nie w spalinach i kurzu. Zapytaj tych, co mieszkają przy giełdzie, ile razy w roku muszą myć okna ? Zapytaj, dlaczego w pogodną niedzielę muszą mieć zamknięte okna ?
~ 11-05-2020 12:46
do: ~Obey (12:13)
Już Jerzy Urban, w latach dziewięćdziesiątych pisał o Jeleniej Górze, małe, szare i brudne miasteczko na zachodzie Polski.
~ 11-05-2020 14:28
do: ~Obey (12:13)
A mnie się podoba
~Gość 11-05-2020 15:34
do: ~ (14:28)
mi też się podoba. Nie podoba się wiecznym malkontentom. To piękne miasto. Z ciekawą historią, ładnymi zabytkami. Jeśli zostawimy na boku politykę lokalną, nieustające zacietrzewienie obu stron, to miasto naprawdę się do nas uśmiechnie.
~ 11-05-2020 15:00
do: ~Obey (12:13)
Obey - masz w 100% rację. Tym wszystkim miastom /burgi/ i wiochy/dorfy/ w jeleniogórskiej dolinie powinno się przywrócić tożsamość administracyjną wg podziału z 1941 roku. Utworzyć samofinansujące się jednostki samorządowe i zatrudnić urzędników. oraz powołać radnych i sołtysów. Polska to bogaty kraj - urzędnicy nie powinni pozostawać bezrobotni.
~Hirschbergmen 11-05-2020 12:18
Nie było czegoś takiego jak LWP(Ludowe Wojsko Polskie).Zwykła prawacka propaganda.Było W(ojsko) P(olskie) z dodawanym potocznie przymiotnikiem ludowe.Autor zarzuca,że dodatkowe województwa powstały dla nowych stanowisk i urzędów.Kolejna firstowska propaganda.Za PRL-u było kilkakrotnie mniej urzedów państwowych niż obecnie mimo braku komputerów.Po tzw.odzyskaniu wolności zaczęło się masowe tworzenie stanowisk urzędniczych przez solid......ch i to pomimo likwidacji popeerelowskich województw i powszechnej komputeryzacji.A już mistrzowskie jest PIS.
~ 11-05-2020 14:12
do: ~Hirschbergmen (12:18)
Ale brak wiedzy. Nie było LWP,nie było ORMO;ZOMO,UB i SB i miasta nazwanego Stalinogród a po polsku Katowice i nie było sowieckich wojsk okupacyjnych w Legnicy i w wielu mijscowosciach.A wojska NKWD sowieckie nie pacyfikowały polskich wsi mordując ich mieszkańców oraz mordując żołnierzy AL i NSZ i BCH oraz powstańców warszawskich?Proszę nie okłamywać czytelników.
~ 11-05-2020 14:13
do: ~ (14:12)
Powinno być żołnierzy AK.
~ 11-05-2020 17:01
do: ~ (14:13)
Nie prawda. Powinno CA - /czyt. Sowietskaja Armija/ inaczej Camping Afganistan!
~ 11-05-2020 16:14
do: ~ (14:12)
To prawda formalnie nigdy nie było LWP - Ludowego Wojska Polskiego. Jakiś nadgorliwy pzpr-owiec użył tego określenia w 1972 r. na dożynkach ogólnopolskich /że niby ludowe wojsko polskie chroni przed agresorem zachodnim rolników przed stonką ziemniaczaną/. Natomiast Liga Przyjaciół Żołnierzy - LPŻ to była fajna organizacja, coś na wzór stworzonej przez - Antoniego prześladowcę SB - Obrony Terytorialnej Kraju. Chwała jemu za to!!
~Do jeleniogórzanina powyżej 11-05-2020 14:06
Jeśli chcesz pisać po niemiecku to jesteś Hirschbergmann, a prawidłowo Hirschberger a nie Hirschbergmen , "men' kojarzy się z ceerwoną m..dą .
~ 11-05-2020 16:03
do: ~Do jeleniogórzanina powyżej (14:06)
Bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na to jakiej końcówki należy użyć pisząc niektóre nazwy i nazwiska. W szczególności ...."-men, man, menn, mann. Niektórzy są tak porypani, że tych końcówek używają na początku nazw, nazwisk lub wyrażeń. Jest to karygodne. Np MANsfeld albo feldMAN, albo MANsarda, albo rosMANN,
~wyborca1 11-05-2020 14:32
Bolesławiec , mimo że mniejszy znacznie też ma Prezydenta. Nikt nie pisze o tym , ze obecnie właścicielem Uzdrowiska jest KGHM SA - czy to dobre posunięcie miasta ?. Moim zdaniem nie. Bogata Spółka dba tylko o swoje dochody. ..Pawilon Parkowy - czy to miasto już nic nie może ? Od lat straszy rudera w centrum parku. Jak spisywano umowę sprzedaży ?? Bez żadnych warunków - przecież to obiekt w centrum uzdrowiska ! Chwilowy dopływ gotówki i potem straszą rudery. To samo dot. budynku po dawnym przedszkolu i tzw. pałacu piecucha ( dawniej kawiarnia Zdrojowa).Żenada. Teren po szpitalu w opłakanym stanie. Sanatorium Małgosia - dni policzone bo KGHM nie remontuje i jakoś nie znajduje kupca - z daleka widać że budynki obracają się w ruinę itd itp..
~ 11-05-2020 15:51
do: ~wyborca1 (14:32)
To, że właścicielem Uzdrowiska jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi z Legnicy, jest bardzo dobre dla Cieplic, gdyż górnictwo miedzi i wód termalnych prowadzą podziemną działalność gospodarczą wskutek tego pan Þróżniak i reszta wielobarwnych politycznie samorządowców mają ograniczony wpływ na dewastację albo rozwój /niepotrzebne skreślić/ kurortu.
~wyborca1 11-05-2020 14:45
A gdzie Rada Cieplic ? Jest ponoć taki twór. Czy to tylko trampolina do Rady Miasta ? Z wielkiej chmury ( przed laty) mały deszcz.
~ 11-05-2020 15:39
do: ~wyborca1 (14:45)
Rzekomo "radni" atrapy samorządowej zwanej Radą Cieplic są chwilowo nieobecni. Chyba uaktywnią się w 2024 roku wyborczym.
~JozefP 19-05-2020 11:20
do: ~wyborca1 (14:45)
Rada Cieplic została pozbawiona siedziby i jest zainfekowana do odwołania przez przewodniczącego.
~Ups 11-05-2020 16:09
Kolejny przezabawny artykuł pana Firszta, najbardziej mnie rozbawił ten, jak to stan wojenny zabił frekwencję w muzeum przyrodniczym, którego to pan Firszt jest dyrektorem i nie może nic zrobić. Oprócz tego fajny zapis lokalnego nieudacznictwa (nie wyszło nie dali nie udało się), wyjaśnienie dlaczego pan Zawiła nie lubi pracować i wiele intymnych smaczków powiatowych pseudointelektualistów... właśnie dlatego tak jest w Jeleniej Górze panie Stanisławie, właśnie dlatego.
~ 11-05-2020 16:28
do: ~Ups (16:09)
Ups. Nie masz racji. Artykuł jest doskonały. Precyzyjnie ukazuje kto, z kim, dlaczego, za ile. Uważam, że należy wspierać taką publicystykę. Wdzięczny jestem jelonkowym redaktorom, że w te epidemiczne dni ubarwia przestrzeń społeczną naszej - rzekomo z przewagą czerwonego - Kotliny. Ktoś kiedyś - niesłusznie uznał, że jestem intelektualnie niedorozwinięty i upajam się takimi tekstami. Ja temu zaprzeczam uprzejmie prosząc o zwielokrotnienie tego typu publikacji.
~ 11-05-2020 17:35
do: ~ (16:28)
Jestem mocno zbulwersowany tym, że po Jeleniej Górze krążą opinie że jelonkowy portal jest przeznaczony dla cofniętych w rozwoju. Nie zgadzam się z głoszonymi - tu i ówdzie - opiniami, że prezentowane na tym portalu poglądy mają specyficzną konstrukcję. Karygodny jest pogląd, że portal pobudza intelektualnych inaczej do komentowania zdarzeń bez dokładnej znajomości historycznych faktów. Spotkałem się też z opiniami, że postacie /szczególnie politycy/ lansowani na portalu to obciach. nie tylko dla nich samych ale także dla ich rodzin i osób wspierających. To nieprawda żadnego obciachu nie ma. Portal jest rzetelny a jego publikacje merytorycznie trafne i obiektywne.
~s. 11-05-2020 17:16
Jeszcze można uratować Cieplice Śl. Zdrój. Wystarczy się odłączyć od Jeleniej Góry.
~Fatka 11-05-2020 21:09
Panie Roszak, czas się zabrać do roboty. Widzi Pan ile tu do zrobienia jest?.
użytkownik facebook 12-05-2020 11:11
Justyna Lewandowska
użytkownik facebook 13-05-2020 9:02
No no pociski przez 15 lat będące w szkole😀. Schafgotsch się w grobie przewraca😀😀
~JozefP 19-05-2020 10:47
Patrz i rejestruj jak obecny prezydent Jerzy Łużniak oddaje na lewo i prawo majątek Cieplic . Kolegium Karkonoskie poszło z KoronaViorusem ? ul. Zamoyskiego Andrzeja 7 (Dom wczasowy-Dawne kino Sezam).

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group