Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 7651
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: W środę sesja w Jeleniej Górze

Wtorek, 12 lutego 2019, 6:31
Aktualizacja: Środa, 13 lutego 2019, 10:28
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: W środę sesja w Jeleniej Górze
Fot. archiwum
Przed nami V sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. W porządku obrad znalazły się projekty dotyczące m.in. taryfy MZK, zmian Statutu Miasta i Rady Jednostki Pomocniczej Uzdrowisko Cieplice, a także o Strefie Płatnego Parkowania czy likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego. Sesja zaplanowana na środę (13.02) o godz. 9:00 odbędzie się w sali nr 13 Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej – wstęp wolny.

Porządek obrad V sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Druk nr 14.2018
6. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Jeleniej Góry. Druk nr 38.2019
7. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Druk nr 39.2019
8. Projekt uchwały w sprawie Statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra. Druk nr 40.2019
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Jeleniej Góry”. Druk nr 41.2019 - jak się dowiedzieliśmy, zostanie wycofany z porządku obrad.
10. Projekt uchwały sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 – 2023 dla Miasta Jeleniej Góry. Druk nr 31.2019
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Druk nr 32.2019
12. Projekt uchwały w sprawie cen i opłat za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Jeleniej Górze. Druk nr 42.2019
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Druk nr 30.2019
14. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Druk nr 33.2019
15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze oraz szkół wchodzących w jej skład. Druk nr 34.2019
16. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobów przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra. Druk nr 35.2019
17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze. Druk nr 36.2019
18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w postaci zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu. Druk nr 27.2019
19. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych, których nieprzekroczenie uprawnia do otrzymania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu, bez obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia. Druk nr 28.2019
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania pn.: „Pomoc Gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Druk nr 29.2019
21. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi, jak również trybu ich pobierania. Druk nr 37.2019
22. Informacje Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
23. Sprawy różne:
a) przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
24. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Projekty uchwał (poszczególne druki) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska.

Twoja reakcja na artykuł?

8
89%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
11%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (10) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group