Poniedziałek, 6 lutego
Imieniny: Doroty, Pawła
Czytających: 3695
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Przed bitewnym kurzem…

Piątek, 23 lutego 2018, 13:00
Autor: KIO
Za pół roku rozpoczną się przygotowania do kampanii wyborczej. Pewno znowu kandydaci do władz będą mieli usta pełne obietnic i tych bardziej i tych mniej realnych, ale zawsze mających cieszyć dusze suwerena. Tego pewno się nie uniknie, ale może warto już dzisiaj zastanowić się nad tym co nas nie dzieli, a łączy.

Społeczny ruch pod nazwą Karkonoskie Inicjatywy Obywatelskie (KIO) próbuje znaleźć odpowiedź, gdzie jest ta subtelna granica pomiędzy partykularnymi interesami partii i ludzi, a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców regionu. Przedstawiamy najważniejsze spostrzeżenia akcentujące nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale również rangę i szanse regionu jeleniogórskiego na mapie kraju i Europy.

W wyniku prac środowiska związanego z Karkonoskimi Inicjatywami Obywatelskimi (KIO) i KSON zidentyfikowano uwarunkowania i kluczowe czynniki rozwoju regionu jeleniogórskiego – jako części większego obszaru Sudetów Zachodnich. Ich słuszność została potwierdzona w badaniu ankietowym przeprowadzonym we współpracy z Fundacją Instytut Rewalidacji (FIR) i Fundacji Merkury (w ramach realizacji Inicjatyw Strażniczych) wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolic w IV kwartale ubiegłego roku. Pytania ankietowe i opracowanie wyników badania ankietowego dostępne są na stronie www.kson.pl.

Najważniejszymi czynnikami rozwoju regionu, a poprzez to drogą do wzrostu jego społecznego i gospodarczego znaczenia – co w sumie w bezpośredni sposób prowadzi do wzrostu jakości życia mieszkańców bezspornie są:
1 - Infrastruktura komunikacyjna regionu – w szerokim ujęciu rozumiana także jako dostępność zewnętrzna, tj. do szlaków drogowych i kolejowych łączących region z krajem (przez Wrocław, Legnicę i Wałbrzych) i zagranicą (z Niemcami i Czechami) oraz wewnętrzna, czyli wygodna komunikacja wewnątrz regionu pomiędzy poszczególnymi jego ośrodkami, wysoka jakość ulic wewnątrz miasta z systemem parkingów i sprawną komunikacją miejską.
Ten aspekt jest ważny nie tylko jako warunek i czynnik rozwoju gospodarczego regionu, ale także ze względów społecznych ograniczających procesy peryferyzacji i prowincjonalizacji całego regionu Sudetów Zachodnich. Tym samym może ograniczyć niekorzystne zmiany demograficzne w obrębie Jeleniej Góry i okolic silniej wielodziedzinowo integrując ten region z Dolnym Śląskiem, krajem i Europą.
2 - Pozyskiwanie inwestorów, którzy zapewnią odpowiednią ilość wartościowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry tworząc tym samym możliwości samorealizacji i rozwoju na miejscu bez konieczności emigracji do większych ośrodków miejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o branżę turystyczną, ale także high-tech, informatykę, robotykę, inżynierię oraz ochronę zdrowia, szczególnie w zakresie rehabilitacji. Jednym z warunków efektywności tychże działań jest wspomniana infrastruktura komunikacyjna, przemyślana i skoordynowana polityka inwestycyjna miasta z planami zagospodarowania przestrzennego włącznie, przyjazna polityka podatkowa, zachęty i ułatwienia dla inwestorów itp.
3 - Stworzenie warunków do pracy i życia dla utalentowanej młodzieży poprzez rozwój nie tylko odpowiedniej infrastruktury społecznej (mieszkania, szkoły, przedszkola, żłobki) ale także kanalizującej indywidualne aspiracje na przykład inkubatory przedsiębiorczości, organizowanie większej ilości imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym.
4 - Inicjowanie i organizowanie współpracy na linii biznes – szkolnictwo wyższe i średnie zawodowe. To istotny warunek wspierania społecznego i gospodarczego rozwoju regionu jeleniogórskiego. Wszystkie ośrodki akademickie i placówki zawodowej edukacji w Jeleniej Górze są otwarte na programowe modyfikacje dotyczące kształcenia w kierunkach, które będą preferowane przez lokalny biznes, biznes, który da zatrudnienie absolwentom. Obecna sytuacja na rynku pracy jest idealna do wykorzystania w kierunku stworzenia innowacyjnej współpracy szkolnictwa z biznesem i instytucjami samorządowymi.

Warunkiem realizacji powyższych kierunków działań są wspólne starania i jednoczenie sił niezależnie od preferencji politycznych. Zachęcajmy i wymagajmy od naszych reprezentantów w samorządowych władzach miast, gmin, powiatu i sejmiku województwa oraz parlamentarzystów - działań w kierunku realizacji strategii, programów i planów, od których zależy pozycja naszego regionu i jakość życia regionalnej społeczności.
Wszystkie kierunki i działania, które sygnalizujemy powyżej nie są determinowane politycznie. Organizacje współpracujące przy realizacji tegoż opracowania skupiają osoby o różnych poglądach politycznych, niemniej jednak uzyskaliśmy szeroki kompromis koncentrując się na sprawach, problemach i konkretach, co do których jest zgoda. Chcemy skupiać wszystkie środowiska polityczne i społeczne ażeby jednoczyć działania wokół wspólnych spraw. Dlatego z jeszcze większym zaangażowaniem wymagajmy od naszych przedstawicieli działań w wyżej wymienionym zakresie.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie i zrozumienie. Miło jest nam zauważyć, że inicjatywy dotyczące komunikacji drogowej odniosły pierwsze efekty. Na spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze senator RP Krzysztof Mróz i posłanka na sejm RP Marzena Machałek poinformowali, że zabezpieczono środki w budżecie GDDKiA na opracowanie planów dotyczących łącznika Kaczorów – Bolków. Jest to pierwszy, mały ale także i niezbędny krok do realizacji naszego wspólnego i najważniejszego celu. Wcześniej dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PKP i władzami miasta Jeleniej Góry poprawiono połączenie kolejowe z Wrocławiem oraz wydłużono trasę przejazdu składu Pendolino, którym możemy pojechać do stolicy.

Naszą intencją jest dobro jeleniogórskiego regionu osiągane w zgodzie z realizacją wspólnych celów. Przynosi to już pierwsze efekty. Pewne nadzieje na przyszłość w odniesieniu do potrzeby osób z niepełnosprawnościami wiążemy również z zasygnalizowanym w Expose Premiera Mateusza Morawieckiego programie „Przyjazna Polska”. Idziemy w dobrym kierunku.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Jak, w efekcie licznych inwestycji, jeździ się teraz po drogach Kotliny Jeleniogórskiej?

Oddanych
głosów
221
Coraz lepiej
24%
To ciągle kropla w morzu potrzeb
37%
Nie najlepiej
12%
Wciąż fatalnie
27%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group