Sobota, 4 lutego
Imieniny: Andrzeja, Joanny, Weroniki
Czytających: 2937
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Projekty dla edukacji Miasta Jelenia Góra

Piątek, 27 kwietnia 2018, 7:38
Aktualizacja: Poniedziałek, 14 maja 2018, 8:30
Autor: TS
Jelenia Góra: Projekty dla edukacji Miasta Jelenia Góra
Fot. TS
W ubiegłym roku Miasto Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie do czterech projektów w obszarze infrastruktury edukacyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Ich realizacja dobiega właśnie końca.

Projekt „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze” RPDS.07.02.03-02-0003/16. Beneficjent: Miasto Jelenia Góra.

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (szkoły zawodowe)
Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ.

Wartość całkowita - 223 950,00 zł;
Wartość dofinansowania - 190 357,50 zł.

Geneza i cel projektu: Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole. Jednak z wyników badań przeprowadzonych na potrzeby „Analizy potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy” wynika, że pracodawcy są zdania, że absolwenci szkół zawodowych nie mają wymaganych kwalifikacji zawodowych i pożądanych umiejętności. Absolwenci szkół zawodowych w większości wskazują, że kwalifikacje zawodowe związane z wykonywanym zawodem uzyskali dopiero u pracodawcy, na stanowisku pracy, w procesie przygotowania lub w trakcie realizacji zadań zawodowych. Za konieczne uznano dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. W pierwszej kolejności postanowiono stworzyć warunki w szkolnych pracowniach kształcenia zawodowego zbliżone do środowiska pracy zawodowej. Nowoczesne urządzenie pracowni w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze stało się możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie:
- do 2 pracowni kształcenia zawodowego o profilu technik informatyk, w tym m. in. 32 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki, projektory;
- do 1 pracowni kształcenia zawodowego o profilu technik elektronik, w tym 2 mikrokontrolery, 1 maszynę sortującą, 2 oscyloskopy, trzyczęściową linię produkcyjną, silnik 3 fazowy klatkowy z falownikiem, serwomechanizm położenia, sterowanie sygnalizacją uliczną, regulację temperatury sterownikiem cyfrowym PLC, sprężarkę, 4 zestawy sterownika cyfrowego (PLC);
- sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych, tj. notatnik głosowy oraz urządzenie wspomagające uczniów słabosłyszących.

Szczegółową relację i fotorelację z realizacji projektu prowadzono na stronie WWW Miasta Jelenia Góra http://jeleniagora.pl w sekcji Kroniki projektów 2014-2020.

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
1198
Tak
20%
Nie
70%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group