Wtorek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 11839
Zalogowanych: 20
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Prawnik radzi

Niedziela, 21 czerwca 2009, 1:20
Autor: mgierus
Jelenia Góra: Prawnik radzi
mgierus
Fot. mgierus
1.Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela 2.Podatek VAT od bezumownego korzystania z lokalu 3.Reklamacja rachunku telefonicznego

1. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Czy to prawda, że jak odbiorę od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie, to już nie mogę się od tej decyzji odwołać i walczyć o większą kwotę? – Jacek W.

Może Pan, pod warunkiem, że wypłata odszkodowania nie była poprzedzona zawarciem z ubezpieczycielem ugody, czy też porozumienia w zakresie wysokości odszkodowania, na mocy których zrzekł się Pan dalszych roszczeń ponad te, które zostały zaspokojone dokonaną wypłatą.

2. Podatek VAT od bezumownego korzystania z lokalu

W 2001 r. rozwiodłam się ze swoim mężem, a w 2007 r. przeprowadziliśmy podział majątku, gdzie w drodze ugody sądowej były mąż zrzekł się mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego, w zamian za jego spłatę. Byłego męża spłaciłam w terminie, a mimo to nie dotrzymał on określonego w wyroku terminu opuszczenia, wydania i opróżnienia mieszkania. Do dnia dzisiejszego bezprawnie zajmuje moje mieszkanie i wygląda na to, że w najbliższej przyszłości nawet nie planuje dobrowolnie jego opuścić. Dlatego też wyznaczyłam byłemu mężowi czynsz za bezumowne korzystanie z mieszkania i wysyłam co miesiąc wezwania do zapłaty wraz z rachunkami za media. Jednocześnie planuję wystąpić o jego eksmisje, ale jako wierzyciel muszę wskazać pomieszczenie tymczasowe, co nie jest łatwe. W związku z tym mam pytanie, czy muszę płacić podatek od towarów i usług w związku z wystawianymi dla byłego męża wezwaniami do zapłaty czynszu za bezumowne korzystanie przez niego z mojego mieszkania i opłat za media? – Alicja

W opisanej przez Panią sytuacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy bezumowne korzystanie z Pani własności faktycznie nie jest objęte podatkiem od towarów i usług (VAT). Każdą tego typu sprawę oraz jej okoliczności należy bowiem traktować indywidualnie. Tym bardziej, że to, czy Pani były mąż nie chce opuścić nieruchomości oraz to, na ile czyni Pani starania, aby go do tego zmusić z jednej strony wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami urzędowymi, m.in. takimi jak sądowy nakaz wydania i opróżnienia mieszkania, czy też nakaz eksmisji, a z drugiej strony ocena tychże starań ostatecznie należy do urzędu skarbowego i ma charakter decyzyjny. Fiskus bowiem w swoich działaniach dąży do przekonania, że pomiędzy Panią, a byłym mężem, korzystającym bezumownie z nieruchomości faktycznie nie istnieje w tym zakresie żadna jawna, czy też dorozumiana umowa. Stąd też, chcąc mieć pewność co do zobowiązań podatkowych z tytułu bezumownego korzystania przez Pani byłego męża z Pani mieszkania, winna Pani w moim przekonaniu zwrócić się z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej, właściwej ze względu na miejsce Pani zamieszkania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w Pani sprawie. Organ ten jest bowiem upoważniony do wydawania w imieniu Ministerstwa Finansów wiążących dla wnioskodawcy indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dopiero z taką interpretacją, jako wnioskodawca będzie Pani mogła mieć pewność co do obowiązku podatkowego w tej konkretnej sprawie. Warto przy tym pamiętać, że na złożenie wniosku o interpretację indywidualną będzie dla Pani za późno w sytuacji, gdy opisana przez Panią sprawa stanie się przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej.

3. Reklamacja rachunku telefonicznego

Chciałabym złożyć reklamację na rachunek telefoniczny i nie wiem jak to zrobić. – Bożena

W pierwszej kolejności powinna Pani pamiętać, że termin na złożenie reklamacji rachunku telefonicznego wynosi 12 miesięcy od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Poza tym, szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego z pewnością wskazany jest w regulaminie stosowanym przez Pani operatora telekomunikacyjnego.

Niemniej, składając reklamację usług telekomunikacyjnych, jako abonent niewątpliwie powinna Pani zawrzeć w jej treści swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, którego reklamacja dotyczy. Następnie, powołując się na kwestionowany rachunek powinna Pani wskazać to, czego reklamacja dotyczy, a także przedstawić okoliczności uzasadniające jej złożenie. Może Pani również określić formę oraz wysokość rekompensaty, wynikającej z uznania reklamacji. Reklamację można złożyć w każdej jednostce obsługującej użytkowników określonego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić zarówno w formie pisemnej, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, jeżeli tylko pozwalają na to możliwości techniczne Pani oraz operatora telekomunikacyjnego. Następnie, operator ma 30 dni od złożenia reklamacji na jej rozpatrzenie. Warto pamiętać, że brak odpowiedzi w tym terminie ze strony operatora oznacza dla Pani uwzględnienie reklamacji.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group