Czwartek, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 2362
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi

Poniedziałek, 16 marca 2009, 11:15
Aktualizacja: 11:17
Autor: mgierus
JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi
Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Chcę pozwać zakład ubezpieczeń, który odmówił mi wypłaty należnego odszkodowania za wypadek, jakiemu uległem nie z mojej winy. Jego siedziba znajduje się w Warszawie, ja mieszkam w Jeleniej Górze, a wypadek miał miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. W sądzie którego miasta powinienem złożyć pozew w tej sprawie? – Zbigniew Kuraś

Mając spór prawny z ubezpieczycielem może Pan złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca własnego zamieszkania, czyli w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ma Pan jednak wybór. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W sprawach cywilnych przepisy o właściwości ogólnej uregulowane są w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z jego przepisami powództwo przeciwko osobie prawnej, którą jest każdy ubezpieczyciel, zobowiązany prowadzić swoją działalność w formie spółki akcyjnej wytacza się według miejsca jego siedziby. Jak już wspomniałem na wstępie, w Pana sytuacji najwygodniejszym i najmniej kosztownym rozwiązaniem wydaje się jednak złożenie pozwu przed sąd cywilny właściwy dla miejsca Pana zamieszkania.

Ulga prorodzinna z dodatkiem pielęgnacyjnym
Mam na utrzymaniu dorosłą córkę, która jest niepełnosprawna. Wraz z rentą z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje ona dodatek pielęgnacyjny. Dotychczas, składając roczny PIT do urzędu skarbowego nie miałam prawa odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej. Słyszałam jednak, że podobno zmieniły się w tej kwestii przepisy, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Proszę o odpowiedź, czy rozliczając się za 2008 r. mogę skorzystać z takiego odliczenia? – Elżbieta

Tak. Faktycznie do ubiegłorocznej, październikowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi prorodzinnej, bez względu na wiek dziecka, mogli korzystać jedynie rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny. Jednak począwszy od rozliczenia podatkowego za 2008 r. ulga prorodzinna przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych otrzymujących dodatek pielęgnacyjny. Wbrew pozorom, zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są to dwa różne świadczenia, choć podobne ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłacają ośrodki opieki społecznej, a dodatek jako uzupełnienie renty wypłacany jest przez ZUS. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że dochodzi do zbiegu tych świadczeń. Wówczas jednak wypłacany może być tylko dodatek.

Terminy szkoleń BHP
W ciągu jakiego okresu od momentu zatrudnienia nowego pracownika pracodawca ma obowiązek przeszkolić go z zakresu BHP? Czy w przypadku braku takiego szkolenia, pracodawcy grożą jakieś konsekwencje? – Krzysiek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), szkolenie wstępne ogólne i szkolenie na stanowisku pracy pracownicy powinni odbyć przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Następnie, pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Z kolei pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach, związanych z obowiązkiem takich szkoleń – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Szkolenie okresowe potwierdza się natomiast określonym zaświadczeniem, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika. Nieprzeprowadzenie któregokolwiek ze wspomnianych szkoleń w zakresie BHP naraża pracodawcę na zarzut naruszenia praw pracowniczych kwalifikującego się do nałożenia na niego oraz osoby kierujące pracownikami kar grzywny do 30.000 zł, stosownie do przepisów art. 283 Kodeksu pracy.

Mariusz Gierus – prawnik
Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group