Sobota, 28 maja
Imieniny: Jaromira, Justyny
Czytających: 6988
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi

Czwartek, 5 marca 2009, 9:55
Aktualizacja: 9:58
Autor: mgierus
JELENIA GÓRA/KRAJ: Prawnik radzi
Uzasadnione zwolnienie z pracy

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, która została rozwiązana z końcem ubiegłego roku. Jako powód podano rzekomą likwidację mojego stanowiska pracy. Na moje miejsce została jednak zatrudniona inna osoba, która wykonuje te same obowiązki. Zmieniła się tylko nazwa jej stanowiska pracy. Ja byłem zatrudniony jako serwisant podzespołów elektrycznych, a stworzone w to miejsce stanowisko nosi nazwę kontroler urządzeń elektrycznych. Czy wobec tego wypowiedzenie mi umowy o pracę było zgodne z prawem? – Andrzej

Przy założeniu, że omawiane zagadnienie nie dotyczy trybu zwolnień grupowych, zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony wymaga podania przez pracodawcę rzeczywistych powodów, które dodatkowo należy odpowiednio uzasadnić. Wskazuje na to art. 30 § 4 kodeksu pracy. Powód wypowiedzenia musi być zgodny z prawdą i konkretny. Nie może być pozorny. Dlatego pracodawca nie może zlikwidować stanowiska pracy tylko po to, aby pozbyć się danej osoby, a następnie niezwłocznie zatrudnić na jej miejsce nowego pracownika. Zatem, jeżeli tylko jest Pan w stanie na podstawie zebranych lub możliwych do wykazania przed sądem dowodów ujawnić złamanie przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów, a przez to skutecznie zaskarżyć wypowiedzenie, może Pan ubiegać się o stosowne odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy. Sąd może również przywrócić Pana do pracy na poprzednich warunkach. Wybór świadczenia będzie w takiej sytuacji należał do Pana.

Przeciwdziałanie narkomanii
Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na uprawę konopi indyjskiej albo maku i kto wydaje takie zezwolenia? – Michał z Jeżowa Sudeckiego

Zadania związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych są wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie administracji rządowej. Zezwolenia wydawane są na wniosek, którego szczegółową treść określa art. 47 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obowiązkiem wójta jest również prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń i kontrola upraw. W przypadku stwierdzenia, że uprawy są niezgodne z zasadami określonymi w ustawie, wójt może wydać nakaz natychmiastowego zniszczenia uprawy maku lub konopi poprzez przeoranie lub przekopanie gruntu na koszt prowadzącego uprawę.

Opodatkowanie wynajmu pokoi gościnnych
Mieszkam w Mysłakowicach. W najbliższym czasie trzy pomieszczenia mojego domu chcę przeznaczyć na pokoje gościnne i wynajmować w okresie ferii oraz wakacji. Czy mogę nie płacić od tego podatku? – Helena

Z podatku dochodowego zwolnione są w tym przypadku tylko dochody z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, jeżeli ich liczba nie przekracza pięciu. W sytuacji opisanej w pytaniu, dla zwolnienia Pani dochodów z podatku, konieczne jest zatem, aby budynek, w którym planowany jest wynajem pokoi, wchodził w skład gospodarstwa rolnego. Przy czym, w tym przypadku za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W odpowiedzi na sugestie jednego z naszych Czytelników, dotyczące zagadnienia niniejszego cyklu pt. "Okresowe kontrole kominiarskie", zamieszczonego w poprzednim numerze należy uściślić, że zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1 pkt 1 c) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156, poz. 1118) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Natomiast, zgodnie z § 30 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80, poz. 563), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w następującej częstotliwości: od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku, zaś od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku. Z kolei zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group