Niedziela, 29 maja
Imieniny: Magdaleny, Urszuli
Czytających: 7386
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zatrudni

Poniedziałek, 14 lutego 2022, 13:37
Aktualizacja: 13:38
Autor: TS/Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Jelenia Góra: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zatrudni
Fot. TS/Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego oraz świadczeń udzielanych przez koordynatora transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, wykonywanych przez:

lekarzy systemu, tj :
1) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuującym szkolenie specjalizacyjne, lub
2) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
3) mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać tytuł specjalisty

pielęgniarek systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców - spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2053 z późn.zm.)

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:
Jelenia Góra - 146 377, Lwówek Śl. - 47 014,
Kamienna Góra - 40 700, Lubań - 55 900.

Czas trwania umowy od pierwszego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu w którym rozstrzygnięto konkurs do dnia 01.01.2023r. do godz. 7:00.

Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 8, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.999.jgora.plw zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu
75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia :

Konkurs nr 1do 06.03.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 2do 06.04.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 3do 06.05.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 4do 06.06.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 5do 06.07.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 6do 06.08.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00
Konkurs nr 7do 06.09.2022 - lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy medyczni kierowcy, pielęgniarkido godz. 9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 każdego miesiąca o godz.10:00, a w przypadku, gdy 6 dzień miesiąca przypada
w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group