Czwartek, 9 lutego
Imieniny: Apolonii, Cyryla
Czytających: 9577
Zalogowanych: 15
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Pierwsze konkrety ruchu społecznego mieszkańców

Piątek, 4 lipca 2014, 8:02
Aktualizacja: 8:05
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: Pierwsze konkrety ruchu społecznego mieszkańców
Fot. Przemo
Ruch Społeczny "Siła Mieszkańców" rozpoczął prezentację programu, z którym chce iść do wyborów samorządowych. Na początek deklarują nową jakość samorządności w mieście, Urzędzie Miasta oraz w spółkach komunalnych.

Co się kryje pod hasłem nowej jakości w mieście?
- Wprowadzenie formalnego (mającego odzwierciedlenie w statucie Jeleniej Góry) podziału na 9 dzielnic: Maciejowa, Zabobrze, Śródmieście, Cieplice Śląskie Zdrój, Sobieszów, Goduszyn, Czarne, Jagniątków, Nowe Miasto. Tego rodzaju zmiana wynika z faktu, że Jelenia Góra jest miejscowością złożoną z wielu niegdyś autonomicznych miejscowości, które mają zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Wyszczególnienie dziewięciu dzielnic wraz z zaangażowaniem lokalnych społeczności pozwoli na indywidualne dopasowanie kierunków rozwoju dzielnic do ich rzeczywistego potencjału i potrzeb - głoszą przedstawiciele Ruchu Społecznego.
- W każdej z nowo powołanych dzielnic podmiotem mającym realny wpływ na kierunek rozwoju będzie Społeczna Rada Dzielnicy. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy chcący zaangażować się w rozwój dzielnicy. Mieszkańcy każdej z dzielnic będą mieli prawo:
- zgłaszać projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- głosować na rzecz tych projektów, których realizację popiera w pierwszej kolejności.

Stworzenie rzeczywistego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego przeznaczone zostaną środki na rozwój każdej z dzielnic:
- środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną przyznane każdej z dzielnic na projekty związane z jej rozwojem,
- środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego będą dzielone proporcjonalnie na poszczególne dzielnice według ustalonych, znanych wszystkim kryteriów,
- środki finansowe będą przeznaczane w ramach każdej z dzielnic na realizację przedsięwzięć zaproponowanych i wybranych do realizacji przez Mieszkańców danej dzielnicy,
- radni z danej dzielnicy będą brali aktywny udział w opracowywaniu projektów obywatelskich,
- minimalna wartość Budżetu Obywatelskiego na wszystkie dzielnice w roku 2015 jest planowana na poziomie 9 milionów zł. (jest to cel jednocześnie ambitny i realny, wynikający z planowanych przez nas oszczędności w ramach optymalizacji wydatków budżetowych).

Jakie jeszcze pomysły mają członkowie "Siły Mieszkańcw"?
W każdej dzielnicy zostanie stworzony dla mieszkańców punkt obsługi klienta – Biuro Dzielnicy (Miasto zbliży się do Mieszkańców):
- w biurze dzielnicy pracować będzie niewielka grupa urzędników (oddelegowanych w ramach aktualnej kadry urzędniczej – bez zatrudniania nowych osób) odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do obsługi większości spraw urzędowych (z wyjątkiem tych, których ze względu na specyfikę oddelegowanie do punktu nie jest możliwe, np. Wydział Komunikacji, Urbanistyki Architektury i Budownictwa),
- w biurze dzielnicy będzie się znajdował punkt kasowy umożliwiający uregulowanie wszystkich należności podatkowych oraz wynikających z usług komunalnych,
- w biurze dzielnicy będą znajdować się punkty dyżurne radnych z danej dzielnicy, w których będą oni dostępni dla każdego z mieszkańców w ramach pełnionych dyżurów,
- w biurze dzielnicy znajdować się będzie biuro służby dzielnicowej.
Jak mówią, podstawowym celem tego działania jest przybliżenie miasta Mieszkańcom. Dzięki lokalnym punktom obsługi będą oni mogli zrealizować większość potrzeb bez czasochłonnej i utrudnionej „wyprawy” do centrum miasta. Jednocześnie umożliwi to większą integrację lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w działania mające na celu rozwój dzielnicy.

Kolejną propozycją Pawła Wilka (kandydata na prezydenta Jeleniej Góry) jest oddelegowanie (w ramach uprawnień wynikających z ustawy samorządowej) uprawnień samorządu na organizacje pozarządowe, m. in. w zakresie: sportu, kultury, organizacji młodzieżowych, pomocy społecznej i dla niepełnosprawnych, ochrony i opieki nad zwierzętami. Polegać to będzie m.in. na przekazywaniu określonym organizacjom środków finansowych i zadań spoczywających na mieście. Kluczem będzie rzetelność i efektywność realizacji dotychczasowych zadań i chęć poświęcenia się tych organizacji postawionym celom. Przewidujemy możliwość wykonywania powierzonych zadań przez zespoły złożone z kilku organizacji. Organizacje te również będą objęte stałym audytem.

Nowa Jakość Samorządności w Urzędzie Miasta: partnerska współpraca prezydenta miasta ze wszystkimi pracownikami Urzędu – likwidacja istniejących barier osobowych i organizacyjnych uniemożliwiających kontakt urzędników z prezydentem. Powołanie jednego wiceprezydenta – będzie to stanowisko odpolitycznione, posiadające określony zakres obowiązków i odpowiedzialności – odpowiedzialnego za realizację działań w obszarach: Nauka, Edukacja, Kultura. Powołanie wiceprezydenta wynika wyłącznie z faktu, że dziedziny Nauka, Edukacja, Kultura są szczególnie istotne w rozwoju miasta i wymagają wzmożonej uwagi.
Reorganizacja, optymalizacja pracy urzędu:
- biznesowe zarządzanie pracą urzędu i finansami Miasta,
- optymalizacja sposobu pracy aktualnej kadry urzędników w celu podwyższenia efektywności pracy i jakości obsługi mieszkańców,
- stworzenie procedur ułatwiających i przyspieszających podejmowanie decyzji,
- wydłużenie godzin pracy Urzędu – od 8.00 do 18.00 – w celu ułatwienia realizacji spraw urzędowych Mieszkańcom,
- wstrzymanie naboru osób na nowe stanowiska urzędnicze – planujemy w pełni wykorzystać istniejącą (w naszej opinii wystarczającą) kadrę,
- powołanie dobrego menedżera na stanowisko sekretarza miasta, co umożliwi efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego,
- otworzenie drogi kariery zawodowej i awansu dla wszystkich urzędników,
- wprowadzenie audytu stałego pracy urzędu – audyt będzie obejmował wszystkie wydziały oraz stanowisko prezydenta i będzie od niego niezależny (wynik każdego audytu który rozlicza prace prezydenta przedstawiany na publicznym forum),
- powołanie na stanowisko skarbnika miasta odpowiedzialnego, kreatywnego dyrektora finansowego, który w optymalny sposób będzie gospodarował finansami Miasta (w tym momencie jest to księgowy, który tylko zlicza poszczególne wielkości, nie starając się nimi zarządzać).

Nowa Jakość Samorządności w spółkach komunalnych:
optymalizacja struktury zarządzania spółkami komunalnymi wykonującymi typowe zadania użyteczności publicznej (MPGK, Wodnik, MZK):
- uproszczenie formy prawnej funkcjonowania podmiotów – przekształcenie ww. spółek w samorządowe zakłady budżetowe (jest to dużo prostsza i tańsza forma zarządzania w przypadku usług użyteczności publicznej),
- skrócenie łańcucha odpowiedzialności za działanie spółek komunalnych – przejęcie odpowiedzialności i nadzoru nad podmiotami przez prezydenta miasta,
- zespolenie działania podmiotów komunalnych ze strategią rozwoju miasta,

Aspirujący do objęcia władzy w mieście członkowie "Siły Mieszkańów" chcą też reorganizacji działalności TBS – przywrócenie zarządowi spółki lokalnego i fachowego charakteru. W programie jest też mowa o optymalizacji funkcjonowania Spółki Termy Cieplickie, a kryje sie za tym:
- weryfikacja wysokości środków finansowych przeznaczonych na nadzór nad spółką – obniżenie diet dla wszystkich członków rady nadzorczej (300zł/m-c dla przewodniczącego i 150 zł/m-c dla członka),
- ograniczenie składu rady nadzorczej do 3 osób (dwóch przedstawicieli załogi oraz jeden delegat Miasta),
- audyt rzeczywistej sytuacji i sposobu działania spółki przed podejmowaniem działań związanych z optymalizacją.

Kolejną konferencję ruch społeczny zapowiada pod hasłem "Miasto równych szans". Wybory samorządowe odbędą się 16. listopada 2014 r.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (38)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group