Wtorek, 16 sierpnia
Imieniny: Stefana, Emila
Czytających: 8787
Zalogowanych: 7
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Parkujemy – płacimy (komunikat)

Wtorek, 14 lipca 2015, 7:26
Aktualizacja: 7:29
Autor: UM Jelenia Góra
Jelenia Góra: Parkujemy – płacimy (komunikat)
Fot. Archiwum
W prasie pojawiły się informacje n.t. możliwości parkowania nieodpłatnego w „strefie płatnego parkowania”. Ze względu na fakt, że były one formą interpretacji niektórych przepisów prawa, poniżej przesyłamy pełne stanowisko Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, prosząc o skorygowanie informacji nieprecyzyjnych, a opublikowanych wcześnie, bądź przekazanie poniższej, w celu eliminowania problemów, z jakimi mogą się spotkać kierowcy, którzy zapoznali się z tekstami prasowymi, opartymi na błędnych przesłankach.

Informacja dotycząca oznakowania miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania

W związku z powstałymi i propagowanymi wątpliwościami w sprawie uiszczania opłat za parkowanie w SPP w miejscach wyznaczonych bez oznakowania poziomego wyjaśniam:

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady parkowania i pobierania opłat w strefach płatnego parkowania jest przepis art. 13b, ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, który jednoznacznie i ostatecznie nakłada na kierujących obowiązek wniesienia opłaty „za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach”.
Ponadto w art. 13b, ust. 6, pkt 1 ustawodawca określił dla organu zarządzającego ruchem obowiązek wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczonego na parkowanie nie określając szczegółowo sposobu oznaczenia poszczególnych miejsc postojowych. Tak więc obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie jest jednoznaczny i wynika z jedynego aktu prawnego rangi ustawowej stanowiącym podstawę, niezależnie od sposobu oznakowania poziomego.

Powoływanie się na przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym nie ma uzasadnienia prawnego, gdyż akt niższej rangi nie może zmieniać zapisów ustawy i to ustawy, która nie zawiera upoważnienia do wydania takiego rozporządzenia, przy czym rozporządzenia są aktami normatywnymi stanowiącymi jedno ze źródeł prawa, ale wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Takiego upoważnienia ustawa nie zawiera.

Należy również podkreślić, że normą ogólną w stosunku do regulacji zawartych w Ustawie o drogach publicznych jest zasada, że „korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”. Skoro więc zasadą jest, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, to ograniczenie tej zasady powinno tym bardziej wynikać z przepisu ustawowego, a nie być wyinterpretowane sztucznie z rozporządzenia wykonawczego do innej ustawy (ustawa Prawo o ruchu drogowym) i to dotyczącego jedynie przedmiotu warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.

Z dotychczasowego orzecznictwa administracyjnego wynika pogląd, że z faktem parkowania pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania związany jest obowiązek uiszczenia opłaty, który jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa tj. z przepisów Ustawy o drogach publicznych.
Wątpliwości wynikające z rozbieżności pomiędzy Ustawą o drogach publicznych i wydanych rozporządzeń może rozwiać tylko nowelizacja tej ustawy, gdyż tylko akt prawny tej rangi jest w stanie zmienić normy dotyczące opłat w SPP lub rozporządzenia, które wprowadza w błąd kierowców.

Niemniej jednak – z uwagi na występujące wątpliwości szeroko nagłaśniane medialnie - w SPP w Jeleniej Górze aktualnie wyznaczane są poszczególne stanowiska postojowe oznakowaniem poziomym, które będzie utrzymywane do czasu wprowadzenia nowych regulacji ustawowych – przy czym procedury w tym kierunku zostały już rozpoczęte.

Czesław Wandzel, dyrektor MZDiM

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (18) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group