Czwartek, 18 sierpnia
Imieniny: Heleny, Karoliny
Czytających: 5550
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Niepełnosprawni i seniorzy gośćmi przyszłości

Czwartek, 2 października 2014, 8:55
Aktualizacja: Poniedziałek, 6 października 2014, 3:18
Autor: Paweł Gluza
Region: Niepełnosprawni i seniorzy gośćmi przyszłości
Fot. Archiwum Organizatora
Konferencja pn. „Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych” odbyła się 23.09. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Organizatorem tego wydarzenia był Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- Konferencja miała na celu zaakcentować, że coraz większa grupa osób z niepełnosprawnością oraz seniorów chce być i często już jest aktywnymi turystami. Niestety dalej wiele z osób, które zdecydowały się wyjść z domu, żeby pojechać nad morze, wybrać się na wycieczkę górską, bądź po prostu udać na spacer po najbliższej okolicy napotyka wiele barier, które utrudniają im pełne korzystanie z różnego rodzaju atrakcji turystycznych – poinformował prezes KSON Stanisław Schubert. Stąd też naszym celem jest możliwie jak najszersze nagłośnie tego tematu i zaangażowanie różnych środowisk celem opracowania metod i narzędzi umożliwiających zwiększanie dostępności dóbr i obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnością.

Godnym podkreślenia jest fakt, że spotkanie miało charakter innowacyjny. Poza siedmioma prelegentami, którzy wygłaszali swoje zdanie na wiodący temat wprost z sali konferencyjnej w Hotelu Gołębiewski, za pośrednictwem łączy internetowych udział w dyskusji na żywo brali także burmistrz Zakopanego Janusz Majcher wraz ze swoim asystentem ds. osób niepełnosprawnych Jakubem Sikorskim, burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz Anna Księżnik, która z Warszawy reprezentowała Polską Organizację Turystyczną.

Na początku głos zabierali jednak prelegenci zgormadzeni w Karpaczu. Jako pierwszego o wystąpienie moderator konferencji dr Maja Jedlińska poprosiła dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Kosińskiego. W późniejszej fazie dyskusji wypowiadali się m. in. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych senator Jan Filip Libicki, wiceprezes PFRON Marcin Horyń, Jerzy Pokój – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Na sali nie zabrakło także przedstawicieli władz Karpacza reprezentowanych przez Ryszarda Rzepczyńskiego – zastępcę burmistrza oraz osób, które tematyką turystki w tym także turystyką osób z niepełnosprawnością zajmują się na co dzień mianowicie założyciela Polskiej Akademii Gościnności Zbigniewa Kowalskiego oraz doktorantki Uniwersytetu Ekonomicznego prowadzącej badania nad barierami ograniczającymi dostęp do dóbr turystycznych osobom niepełnosprawnym Katarzyny Trybuś. Jako ostatni swoje wystąpienie wygłosił prezes KSON Stanisław Schubert, który mówił o działalności organizacji pozarządowych ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do turystyki.

Po wygłoszeniu prezentacji przez wszystkich zaproszonych gości oraz interlokutorów, z którymi łączono się za pośrednictwem Internetu rozpoczęła się dyskusja. W jej trakcie stwierdzono, że od kilku lat w Polsce, a szczególnie w regionach żyjących z turystyki dostrzega się potrzeby inwalidów, którzy są coraz częstszymi klientami hoteli, restauracji, muzeów. Okazuje się, że barier jest jednak nadal wiele. Niestety nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale także o kwestie dotyczące świadomości i umiejętności osób pracujących w branży turystycznej i mających bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi.

Wiele ograniczeń tkwi także w psychice osób z niepełnosprawnością. Często po prostu boją się one opuszczać swoje miejsce zamieszkania albo po prostu nie chcą tego robić będąc błędnie przeświadczonym, że ich życie pełne problemów ze zdrowiem skazane jest na bycie samotnym i zamkniętym w czterech ścianach.
Powyższe stwierdzenia każą reprezentantom środowisk reprezentowanych podczas konferencji, a więc władzom rządowym, samorządowym, przedstawicielom organizacji biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska niepełnosprawnych podjąć wspólne działania mające na celu z jednej strony eliminację barier infrastrukturalnych a z drugiej, co pewnie jest o wiele trudniejsze podejmowanie działań mających na celu zmianę podejścia gestorów turystyki do osób niepełnosprawnych oraz zmianę mentalności samych osób z niepełnosprawnością.

Budujące w tym kontekście było zatem wystąpienie Jerzego Pokoja, który z mównicy zaapelował do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Karkonoskiego Parku Narodowego, żeby ponownie usiąść przy stole i podjąć działania zmierzające do otwierania kolejnych szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Uzupełnieniem tych działań byłoby jednak zrealizowanie wizji Zbigniewa Kowalskiego z Polskiej Akademii Gościnności, który nazwał osoby niepełnosprawne oraz seniorów gośćmi przyszłości, co znaczy, że to właśnie gestorzy turystyki powinni otwierać się na te osoby i być czułym na ich potrzeby pamiętając o tym, że przecież kiedyś każdy z nas będzie trochę gorzej słyszał, widział i miał większe problemy z poruszaniem się.
Konferencja zakończyła się wspólnym spacerem po centrum Karpacza i oceną stopnia zmian zachodzących w tej miejscowości, a mających na celu zwiększenie jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Całość konferencji można obejrzeć na: http://www.youtube.com/watch?v=iLkfqZJ0-BU a na żywo transmitowała ją także telewizja STRIMEO.TV. Łączna liczba widzów przekroczyła już 2000 osób.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (11) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group