Poniedziałek, 8 sierpnia
Imieniny: Cypriana, Dominika
Czytających: 6944
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Nadchodzące imprezy kolarskie

Wtorek, 15 kwietnia 2014, 21:35
Aktualizacja: 22:14
Autor: MDvR
Region: Nadchodzące imprezy kolarskie
Fot. użyczone
W weekend 26 i 27 kwietnia Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze będzie organizatorem dwóch imprez kolarskich: Czasówki Sudeckiej oraz Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn.

Regulamin Czasówek Karkonoskich I edycja – Czasówka Sudecka (26 kwietnia)

I. Cel wyścigu
- promocja Gminy Podgórzyn , Powiatu jeleniogórskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza
masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii: młodzik, junior mł., junior, senior, Cyklosport i masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat (po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2014 oraz
badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Podgórzyn-Przesieka /k Jeleniej Góry w dniu 26.04.2014 r. (sobota)
biuro wyścigu – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego ul. Żołnierska 113 ,
58-562 Podgórzyn.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 11.30 do godz.13.00
w biurze zawodów.
- odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 13.15
- Start : godz.14.00 Podgórzyn obok Stacji Benzynowej
- meta : Przesieka/droga Sudecka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 16 kategoriach
W dniu 26.04.2014r. (sobota) Dystans 7300 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona
Zakończenie około godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
ul. Żołnierska 113 , 58-562 Podgórzyn.
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2001-2000
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 1999-1998
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1997-1996
Senior/ka 19 - lat rocznik 1995 i starszy/a
Cyklosport 9 - 29 lat rocznik 1995 -1985
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1984 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1984-1975
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1974-1965
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1964-1955
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1954-1945
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1944 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu
oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera
kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik ,który zdobędzie
największą ilość punktów .
W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt

W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 4-ch edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej),
decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich.
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2014.
Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko
zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V
miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby
towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone
przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych
zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel. 075-75-37-100

Regulamin VI Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn. Podgórzyn (27 kwietnia)

1. Organizator:
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17 Tel. 607 495 737
Współorganizator – Urząd Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska

2. Cel:
popularyzacja kolarstwa oraz promocja gminy Podgórzyn

3. Wyścig zaliczany do Challenge DZKol oraz Puchar Polski, G I Masters

4. Termin i miejsce:
kryterium rozegrane zostanie 27.04.2014 r. (niedziela) o godz. 12.00w Podgórzynie przy ruchu całkowicie zamkniętym
Start: ul. Żołnierska 44-Nowa-Jana Pawła II-Bojki-Żołnierska(meta) - runda 2400 m

5. Uczestnictwo:
prawo startu w wyścigu mają zawodnicy w kategorii: Masters, Elita, junior, junior młodszy, młodzik , kobiety open posiadający kask, badania lekarskie i ważną licencję na rok 2014. Niezrzeszeni Mężczyzn Open po wypełnieniu oświadczenia.

6. Zgłoszenia do kryterium przyjmowane będą w dniu wyścigu w godz. 930-1100.w biurze wyścigu:
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego ul. Żołnierska 113, 58-562 Podgórzyn.
(Odprawa techniczna 11.30)

7. Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywają organizatorzy. Zawodnicy biorący udział w kryterium wpłacają startowe zgodnie z przepisami PZKol i Masters

8. Sposób przeprowadzenia:
Kryterium rozegrane zostanie zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
dzieci 6 - 8 lat 12.00 dystans 600 m na kreskę
dzieci 11 – 12 lat 12.10 dystans 4800 m ( 2 okr.) na kreskę
dzieci 9 - 10 lat 12.11 dystans 2400 m ( 1 okr.) na kreskę
młodzik 13- 14 lat dystans 14,4 km ( 6 okr.) na punkty
junior mł. 15-16 lat dystans 21,6 km ( 9 okr.) na punkty
Junior 17-18 lat dystans 28,8 km (12 okr.) na punkty
Kobiety Open dystans 14,4 km ( 6 okr.) na punkty
kat. Niezrzeszeni Mężczyzn Open dystans 14,4 km ( 6 okr.) na punkty
kat. Masters M70 dystans 14,4 k m ( 6 okr.) na punkty
kat. Masters M60 dystans 21,6 km ( 9 okr.) na punkty
kat. Masters M50 dystans 21,6 km ( 9 okr.) na punkty
kat. Masters M40 dystans 28,8 km (12 okr.) na punkty
kat. Masters M30 dystans 28.8 km (12 okr.) na punkty
kat. Cyklosport 18-29 lat dystans 28.8 km (12 okr.) na punkty
kat. Elita(Orlik) dystans 28.8 km (12 okr.) na punkty
Zakończenie kryterium ok. godz. 16.00

Kryterium rozegrane będzie na punkty – co trzecie okrążenie: 5 - 3 - 2 - 1 punkt, pozostałe: 2 - 1
pkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który (nadrobi okrążenie) zgromadzi największą ilość punktów
i ukończy wyścig. Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

9. Nagrody:
trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody. Wykaz nagród zostanie podany na odprawie technicznej w dniu zawodów.
Klasyfikacja Drużynowa (Klubowa) I do III miejsca Puchar Wójta Gminy Podgórzyn .
Punktacja od pierwszego miejsca 5,4,3,2,1 pkt - w przypadku 3-ch zawodników punktacja 3,2,1 pkt

10. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol na wniosek Organizatora.

11. Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących organizator nie bierze odpowiedzialności. Każdy zawodnik musi być ubezpieczony przez macierzysty klub.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią
Głównym zawodów.

Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel. 075-75-37-100

Apel organizatora
Uwaga mieszkańcy Podgórzyna! Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2014 r. w godz. 12:00 - 16:00 odbędzie się VI Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn w kolarstwie szosowym. W związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego
trasa wyścigu: Podgórzyn ul. Żołnierska – Nowa – Jana Pawła II Bojki - Żołnierska

Gorąco przepraszamy za utrudnienia!

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group