Piątek, 3 lutego
Imieniny: Błażeja, Oskara
Czytających: 9566
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Do 10 tys. zł dofinansowania na wymianę starego pieca

Wtorek, 31 października 2017, 7:01
Aktualizacja: Środa, 1 listopada 2017, 9:18
Autor: TS
Region: Do 10 tys. zł dofinansowania na wymianę starego pieca
Fot. TS
Jelenia Góra jest jednym z miast, w których obserwuje się najwyższe przekroczenia substancji szkodliwych w powietrzu. Szczególnie na jesieni, w zimie, wszyscy czujemy zapach dymu, mamy trudności w oddychaniu i dużo gorzej się czujemy. Jest to spowodowane smogiem pochodzącym z tzw. niskiej emisji, czyli z przestarzałych instalacji grzewczych, spalania paliwa złej jakości lub śmieci oraz od środków transportu.

Jednym ze sposobów walki ze smogiem jest wymiana systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny. Jak informuje Hubert Papaj z Funduszu Ochrony Środowiska, Fundusz przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat blisko 50 mln zł dofinansowania na wymianę pieców. Używane piece starej generacji mogą być wymieniane na gazowe, olejowe, piece elektryczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, można też będzie sfinansować podłączanie do sieci ciepłowniczej jak i zainstalować kotły na biomasę lub węgiel, ale tylko spełniające min. wymagania 5 klasy emisji spalin

Maksymalne dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. dla domów jednorodzinnych, 7 tys. zł dla mieszkań w bloku i do 4 tys. zł na jedno mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej – dodaje Hubert Papaj.
Z tego połowa podlegać będzie umorzeniu, a druga połowa to niskooprocentowana (2,75 proc. w skali roku) pożyczka. Na przykład wymieniając w domu jednorodzinnym piec na nowy za 20 tys. zł, otrzymamy z programu połowę tej kwoty czyli 10 tys. o spełnieniu określonych warunków połowa tej kwoty czyli 5 tys. zł (a na terenach uzdrowiskowych 70% czyli 7 tys. zł) zostanie umorzona. Pozostałą część, oprocentowaną na 2,75%, wraz z odsetkami będzie trzeba oddać, chyba że samorząd danej gminy podejmie decyzję o finansowym włączeniu się do programu.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (lub ich związki) z terenu naszego województwa, ale ostatecznym odbiorcą korzyści są:
• w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych
• osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania,
• wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
• w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności:
• wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np.: paleniska i kotłownie indywidualne, kotłownie dla budynków wielorodzinnych – dotyczy wspólnot mieszkaniowych) na nowoczesne źródło ciepła:
a) kotły gazowe
b) kotły na lekki olej opałowy
c) piece zasilane prądem elektrycznym
d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).
• likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np.: paleniska i kotłownie indywidualne, kotłownie dla budynków wielorodzinnych – dotyczy wspólnot mieszkaniowych) poprzez podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej
• likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):
a) kolektory słoneczne
b) pompy ciepła
c) panele fotowoltaiczne
d) przydomowe elektrownie wiatrowe

Dofinansowaniu nie podlegają nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np.: domy letniskowe oraz budynki w budowie. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomas

Wnioski, jednostki samorządu terytorialnego mogą składać w sekretariatach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

Następnie, po podpisaniu stosownej umowy z WFOSIGW, środki mogą być dalej przekazywane do beneficjentów końcowych (mieszkańców), którzy w urzędach swoich gmin powinni dowiadywać się w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania obowiązujących na ich terenie.

Te wszystkie działania – zdaniem Huberta Papaja - wraz z edukacją ekologiczną mają na celu zwiększenie świadomość mieszkańców naszego regionu, oraz mogą znacząco przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, którym wszyscy przecież oddychamy.

Niezależnie jednak od samej kwestii wymiany starego pieca na pewno nie wolno spalać śmieci i innych odpadów, oraz należy zgłaszać każdy tego typu przypadek.

Publikacja sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Publikacja zrealizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
1173
Tak
20%
Nie
70%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group