Wtorek, 5 lipca
Imieniny: Antoniego, Karoliny, Marii
Czytających: 7209
Zalogowanych: 11
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Amatorzy rozpoczynają rozgrywki piłki siatkowej

Wtorek, 1 listopada 2011, 14:23
Aktualizacja: 14:24
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Amatorzy rozpoczynają rozgrywki piłki siatkowej
Fot. archiwum
Do 15 listopada można zgłaszać swoje drużyny w organizowanej przez Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze – Jeleniogórskiej Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2012.

Regulamin rozgrywek

I . Cel rozgrywek
1. Promocja rekreacji ruchowej jako formy wypoczynku.

2. Popularyzacja gry w piłkę siatkową poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach oraz podnoszenie poziomu sportowego uczestników rozgrywek .

II. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły których członkami mogą być zawodnicy nie zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS ( II liga i wzwyż)

2. Zgłoszone zespoły zobowiązane są do posiadania własnej sali sportowej oraz – zgodnie z
załącznikiem nr 1 regulaminu – do przekazania do dnia 15.11.2011 deklaracji o przystąpieniu do rozgrywek Organizatorowi Ligi.

3.Przyjęte do rozgrywek zespoły zobowiązane są zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu – do przekazania przed rozpoczęciem rozgrywek listy zawodników Organizatorowi Ligi. Zgłoszona lista zawodników obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w całych rozgrywkach. Zawodnicy mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednego zespołu.

4. Zespoły zgłoszone do rozgrywek powinny na meczu występować w jednolitych koszulkach
- za wyjątkiem libero – ponumerowanych od 1 do 18 a w grze musi uczestniczyć po sześciu
zawodników w każdym zespole .

5. Zgłoszone do rozgrywek zespoły zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł. Kwotę powyższą należy wpłacić Organizatorowi Ligi na konto BZ WBK 03 1090 1926 0000 0005 1413 1702 lub w kasie TKKF “ORLE” w terminie do dnia 25.11.2011 r. Brak wpłaty w ustalonym terminie automatycznie wyklucza zespół z rozgrywek .
6. Sprawami organizacyjnymi kieruje Kolega Marian Mójta – tel kom. 782 496 561 ; tel/fax 75 75 22 960 , e-mail mojtatem@poczta.onet.pl

7. Przewidywany czas trwania rozgrywek: listopad.2011 – kwiecień.2012

III. System rozgrywek – punktacja

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę siatkową wydanymi przez PZPS .

2. Rozgrywki obejmują dwie fazy:
a/ faza zasadnicza w której rozgrywane są dwie rundy każdy z każdym ( mecz i rewanż ) .
b/ faza play-off (regulamin fazy play-off zostanie przedstawiony w późniejszym terminie).

3. Spotkania zespołów będą się odbywać w robocze dni tygodnia( początek spotkań w godz. 17,00- 20,30) , zgodnie z ustalonym przez organizatora terminarzem . Wszelkie zmiany w obowiązującym terminarzu rozgrywek mogą być wprowadzone po uprzedniej zgodzie zainteresowanych zespołów zaakceptowanej przez Organizatora Ligi .

4. Spotkanie w fazie zasadniczej wygrywa zespół , który wygra trzy sety.
Zwycięzca otrzymuje:
- trzy punkty za zwycięstwo 3-0 lub 3-1
- dwa punkty za zwycięstwo 3-2

Przegrany otrzymuje:
- jeden punkt za porażkę 2-3
- zero punktów za porażkę 0-3 lub 1-3

W przypadku walkowera- zespołowi “przegranemu” zostaje odjęty jeden punkt .

5. O kolejności zajętych miejsc w fazie zasadniczej rozgrywek ligowych decyduje kolejno :
- większa liczba zdobytych punktów
- lepszy stosunek setów
- lepszy stosunek małych punktów
- wynik bezpośredni dwóch spotkań między zespołami ( w przypadku dwóch zespołów )
- dodatkowa tabela będąca wynikiem bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami ustalona zgodnie z powyższymi zasadami ( w przypadku większej ilości zespołów niż dwa ) .

6.Zwycięzca rozgrywek (po fazie play-off) otrzymuje tytuł Mistrza Ligi Piłki Siatkowej Amatorów 2012 w Jeleniej Górze oraz puchar i nagrodę rzeczową . Pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe puchary .

IV. Sędziowanie
1. Zawody prowadzone będą przez jednego sędziego związkowego

2. Sprawami obsad sędziowskich kieruje P Mikołaj Nikołajuk .

V. Gospodarz zawodów
1. Ma obowiązek zgłoszenia organizatorowi rozgrywek miejsca oraz godziny rozpoczęcia
meczu i udostępni salę zespołowi gości na min 15 min. przed rozpoczęciem meczu .

2. Przygotowuje boisko do gry zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów gry
w piłkę siatkową.

3. Zapewnia drużynie gości oraz sędziom szatnię .

4. Zabezpieczy dwie piłki meczowe oraz piłki niezbędne do rozgrzewki .

5. Zapewni bezpieczeństwo zawodników , sędziów oraz kibiców a także zapewni porządek
przed , w czasie oraz po zawodach .

6. Sporządzi sprawozdanie z zawodów z informacją o wyniku spotkania podpisane przez
sędziego zawodów ( zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu rozgrywek).

7 Powiadomi w następnym dniu po zakończeniu meczu Organizatora Ligi o wyniku meczu,
podając ilość setów oraz małych punktów zdobytych przez poszczególne zespoły .

VI. Sprawy różne

1. Kierownictwo rozgrywek sprawuje Ognisko TKKF „ORLE” w Jeleniej Górze , do którego
należy ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu a także podejmowanie decyzji związanych z prowadzonymi rozgrywkami a nie ujętych w niniejszym regulaminie .

2. W sprawach związanych z przebiegiem spotkań , w sprawach zawodniczych i sędziowskich zespoły mogą składać na ręce Organizatora Ligi protesty . Protest w formie pisemnej, faxem lub e-mailem wraz z opłatą 40 zł winien być złożony w ciągu 24 godzin od godziny zakończenia spotkania którego dotyczy .

3. Za nieprzestrzeganie zasad sportowego współzawodnictwa oraz nie wypełnianie zapisów
niniejszego regulaminu zespół może być ukarany karami upomnienia lub nagany a także wykluczony z rozgrywek .

4. Organizator Ligi nie ubezpiecza uczestników Ligi od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki .

5. Organizator Ligi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione , skradzione lub zniszczone w czasie trwania Ligi.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group