Środa, 22 marca
Imieniny: Bogusława, Katarzyny
Czytających: 8007
Zalogowanych: 13
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Zaczarowany Parasol musi się przenieść. Co będzie z tym przedszkolem?

Piątek, 8 marca 2013, 7:49
Aktualizacja: Sobota, 9 marca 2013, 9:31
Autor: UM/Red
Jelenia Góra: Zaczarowany Parasol musi się przenieść. Co będzie z tym przedszkolem?
Fot. Mea
Z końcem lutego br. szefowa Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze–Cieplicach otrzymała wypowiedzenie umowy użytkowania zajmowanego przez tę placówkę obiektu. Miasto ma inne plany związane z tym budynkiem. Co będzie z tą placówką?

„Zaczarowany Parasol” w swojej obecnej siedzibie musi skończyć działalność 31. sierpnia 2013. - W ostatnich miesiącach władze Jeleniej Góry przedstawiły dyrekcji przedszkola inne lokalizacje umożliwiające kontynuowanie działalności, tymczasem bez deklaracji przyjęcia – informuje rzecznik Urzędu Miasta Cezary Wiklik.

Według stanu na 1 lutego 2013 r. do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” uczęszcza 79 dzieci, z tego 64 – z Jeleniej Góry (w tym - liczna grupa z osiedla Zabobrze), a 15 – z innych Gmin.

- Miasto gwarantuje miejsca wszystkim dzieciom z tej placówki w innych przedszkolach, zarówno leżących w pobliżu (MP 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego i MP 14 przy ul. Junaków), jak i w innych, jeśli ze względu na miejsce pracy lub zamieszkania rodzice będą mieli odmienne oczekiwania – czytamy w informacji rzecznika.

- Stan prawny obiektu: budynek, w którym się mieści przedszkole „Zaczarowany Parasol”, jak i teren przyległy jest własnością Miasta. Obiekt z kompletem wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia przedszkola został przekazany użytkownikowi (planującemu uruchomienie placówki niepublicznej) przekazany za darmo wraz z kompletem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Termin – od 2006 do listopada 2016 - relacjonuje rzecznik.

Umowa „użytkowania” przewidywała m.in., że w okresie swojej działalności, zapisanej w umowie Użytkownik dokonuje na własny koszt: utrzymania budynku, wykonywanie remontów kapitalnych i in. Miasto – jako użyczający – ma prawo do corocznego przeglądu technicznego obiektu i wskazania prac niezbędnych do utrzymania obiektu.

- Na tym właśnie tle dochodziło do trudnych sytuacji (pomijając nawet sprawy niewpuszczania wykonawców „Term Cieplickich” na obszar, który musieli wykorzystywać realizując tę inwestycję). Miasto bowiem ma w planie podłączenie obiektu zajmowanego przez Przedszkole do sieci kanalizacji, co wynika z konieczności realizowania zapisów ustawowych o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach. Jest to także element realizowanego programu globalnego włączania do sieci kolejnych części Cieplic) – informuje Cezary Wiklik.

- Przedszkole użytkuje obecnie dwa szamba i Użytkownik przez swoją postawę praktycznie uniemożliwia ich likwidację i przyłączenie do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. (m.in. uniemożliwiono sprawdzenie stanu technicznego szamb przez komisję miejską). Dyrekcja Przedszkola uznając, iż próby poprawienia jakości urządzeń w obiekcie są naruszeniem praw do użytkowania, skierowała do sądu pozew przeciw Miastu o wydanie całego terenu objętego umową. Podejmowane przez Dyrekcję Przedszkola działania sądowe oznaczają w praktyce blokowanie budowy „Term Cieplickich” – informuje rzecznik.

- W tym stanie rzeczy Właściciel (Miasto Jelenia Góra) mając podstawy do obaw, iż działania te wpływają w konsekwencji na pogorszenie stanu obiektu, a ponadto mogą uniemożliwić realizację kolejnych etapów inwestycji „Termy Cieplickie” zdecydował o wypowiedzeniu „umowy użytkowania”, które wręczono Dyrekcji placówki w dniu 28 lutego 2013 - dodaje.

Dzisiaj otrzymaliśmy stanowisko dyrektora Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" wobec oświadczenia rzecznika prasowego Miasta. Oto ono:

"Prawdą w przedstawionym stanowisku jest tylko fakt że w dniu 28.02.2013r. wręczono mi oświadczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wypowiedzeniu z dn. 31.08.2013r. umowy użytkowania budynku przy ul. Fabrycznej 1a przeznaczonego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol".

Jesteśmy tym faktem bardzo zaskoczeni ponieważ Pan Prezydent wielokrotnie oświadczał publicznie w mediach oraz na spotkaniu z rodzicami i pracownikami przedszkola że nie wypowie umowy przed terminem na jaki została podpisana, czyli do 2016r. Gdy kierowałam do władz miasta wnioski o zmianę lokalizacji przedszkola, jeszcze przed rozpoczęciem budowy i w trakcie jej trwania otrzymywałam informację że nie ma takiej potrzeby, że przedszkole będzie funkcjonowało nadal a lokalizacja blisko Term podniesie jego atrakcyjność.

Oświadczam, że nigdy władze Jeleniej Góry nie zaproponowały mi innej lokalizacji zastępczej dla przedszkola w formie zamiany budynków, również w kwestii zakupu nieruchomości wskazanych przeze mnie, z zasobów miasta, nie podejmowano rozmów i współpracy. Wszystkie planowane w związku z realizacją Term prace na terenie przedszkola zostały wykonane zgodnie z zaplanowanymi terminami, poza podłączeniem budynku do kanalizacji miejskiej, która nie jest gotowa. Posiadam dokument potwierdzający stwierdzenie stanu faktycznego szamb na terenie przedszkola przez Komisję Miejską oraz Decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zobowiązującą mnie do podłączenia budynku przedszkola do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu 1 miesiąca.

Po odwołaniu do Kolegium Odwoławczego, Decyzję uchylono ze względu na brak sieci kanalizacyjnej w tej części Cieplic oraz na zobowiązania Miasta dotyczące podłączenia obiektu do kanalizacji. Inwestor czyli Miasto i Wykonawca Term swobodnie dysponowali terenem przedszkola, nawet wówczas gdy zostało zerwane Porozumienie z Miastem z przyczyn leżących po stronie miasta tj. nieprzestrzegania zapisów podpisanego porozumienia. Wspólnie z rodzicami wielokrotnie zgłaszaliśmy problemy do władz miasta. Nie zgodziliśmy się tylko na podłączenie czyli wpięcie do licznika przedszkola oświetlenia wykonanego w ramach realizacji Term, ponieważ musielibyśmy z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty.

W przedszkolu zgodnie z wymogami, przeprowadzane są kontrole i przeglądy. Stan przedszkola uległ znacznej poprawie od momentu przejęcia go od miasta. W sądzie toczy się sprawa o naruszenie posiadania, ponieważ po dokonaniu zniszczeń np. dewastacji i przekazywania osobom trzecim sprzętu będącego wyposażeniem placu zabaw a jednocześnie moją własnością, Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Na wszystkie przedstawione przeze mnie kwestie posiadam dokumentację. Chciałabym aby rzecznik prasowy Miasta poparł swoją wypowiedź stosownymi dokumentami potwierdzającymi taki stan rzeczy, jaki przedstawił.
Dorota Czekaj

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (71)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Ilu powinno być posłów w Sejmie?

Oddanych
głosów
695
maksymalnie 150
83%
od 151 do 459
7%
460 jak obecnie
6%
od 461 do 599
0%
600 i więcej
4%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group