Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 7749
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Wybory w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”

Wtorek, 11 kwietnia 2017, 8:25
Autor: Krzysztof Tęcza
Jelenia Góra: Wybory w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”
Fot. Użyczone/Archiwum K. Tęczy
Odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Zgodnie z regulaminem wybrano stosowne komisje, sprawdzono listę obecności, ustalono praworządność Zjazdu oraz udzielono absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału.

Zanim przystąpiono do wyborów wręczono wyróżnienia i odznaczenia przyznane wyróżniającym się działaczom. I tak Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Maria Goraczewska, Wiktor Gumprecht, Marek Dąbek, Jan Owczarek, Jerzy Pawlak. Srebrną Honorową Odznakę PTTK odebrał Jan Tyczyński a Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Barbara Wieniawska-Raj, Aleksandra Jażwa, Janusz Perz i Tomasz Miszczyk. Dolnośląską Odznakę Honorową PTTK wręczono Członkowi Honorowemu PTTK Zdzisławowi Gaszowi, natomiast Złotą Odznakę Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży przyznano Barbarze Rodziewicz. Odznaki 50 lat w PTTK otrzymali: Hanna Kędziora, Waldemar Wiśniewski, Ryszard Wróblewski, Marek Gołębiowski i Janusz Turakiewicz. Odznakę 25 lat w PTTK przyznano Emilowi Mendykowi. Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK za wybitne zasługi dla ruchu krajoznawczego przyznała Dyplomy ZG PTTK dla: Jana Tyczyńskiego, Zdzisława Gasza i Wiktora Gumprechta.

Ponieważ PTTK w swoich działaniach współpracuje z innymi organizacjami, a także z osobami, które wnoszą wkład w działalność turystyczną i krajoznawczą przyznano Medale PTTK Za Współpracę. Otrzymali je: Gabriela Zawiła – dyrektor Muzeum Karkonoskiego, Kazimiera Siemaszko – ajent schroniska „Samotnia”, Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze i Grzegorz Błaszczyk prezes Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze jest organizacją, która na tle wszystkich podobnych działających na naszym terenie wyraźnie wybija się jeśli chodzi o działalność skierowaną do mieszkańców. W związku z tym przybyli goście przekazali na ręce ustępującego Zarządu gratulacje, podziękowania i życzenia. M. in. dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj podkreślił jak bardzo działania PTTK i KPN przenikają się wzajemnie i jak bardzo są one potrzebne. Zwłaszcza, że PTTK jest właścicielem wielu schronisk znajdujących się na terenie Parku.

Przybyły na zebranie Jacek Potocki (członek ZG PTTK) przedstawił sprawy związane z kondycją naszych schronisk. Zapoznał obecnych z planowanymi inwestycjami jakie będą w najbliższym czasie podejmowane przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska w celu polepszenia standardu obsługi turystów.

W spotkaniu uczestniczyła także, poza wymienionymi wyżej: Irena Kempisty naczelnik Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra, Józef Kusiak zastępca dyrektora Muzeum Karkonoskiego, Artur Ludwig członek zarządu Karkonoskiej Grupy GOPR oraz Witold Szczudłowski dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich.

Zanim podsumowano głosy oddane na zgłoszonych kandydatów Andrzej Mateusiak kierujący na co dzień pracą biura Oddziału PTTK zdał sprawozdanie z działalności Oddziału w ukończonej kadencji. Ponieważ sprawozdanie liczy 18 stron pozwolę sobie dokonać streszczenia.

Aby sprostać szerokiemu wachlarzowi działań podejmowanych przez działaczy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze powołano przy nim komisje turystyki górskiej, pieszej, narciarskiej, kolarskiej, motorowej oraz geocachingu, imprez na orientację i komisję krajoznawczą. W ramach Oddziału istnieje Koło Przewodników Sudeckich zajmujące się przede wszystkim szkoleniem nowej kadry; Koła: Grodzkie, „Łapiguz”, Nauczycielskie, Wojskowe, „Grotołaz”, i Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Działa także, powstała dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy naszym Oddziałem PTTK a Związkiem Gmin Karkonoskich, Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy w Bukowcu. Pracownia w 2016 roku otrzymała Nagrodę Starosty Jeleniogórskiego statuetkę „Liczyrzepy”.

Oddział ma pod swoją opieką ponad 600 km szlaków turystycznych. Co roku pozyskuje na ich utrzymanie i konserwację konieczne środki finansowe. Najważniejszą jednak sprawą jest pozyskiwanie stosownych środków na remonty będącego naszą własnością zamku Chojnik. W roku 2016 na zamku zostały przeprowadzone prace remontowe za kwotę prawie 420 tys. zł. Lwią część kosztów pokryły dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Jelenia Góra. Pozostałą część pokryliśmy ze środków własnych Oddziału.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze może pochwalić się tym, że 563 należących do niego członków posiada w sumie aż 530 uprawnień kadry programowej. Mamy przewodników zawodowych; przodowników turystyki górskiej, kajakowej, kolarskiej, motorowej, narciarskiej, pieszej, żeglarskiej; przodowników imprez na orientację; instruktorów narciarstwa, krajoznawstwa, ochrony przyrody, przewodnictwa, a także organizatorów turystyki i znakarzy szlaków.

Jeśli chodzi o imprezy organizowane przez Oddział to są cykliczne jak i jednorazowe. Najbardziej znane to Rajd Narciarski Karkonosze (62. edycja) i Rajd na Raty (47. edycja). W sumie za ostatnie cztery lata w naszych imprezach udział wzięło prawie 19 tysięcy uczestników.

Wracając do wyborów, to po podsumowaniu głosów wyłoniono nowy skład Zarządu na kadencję 2017-2021. Oto on:
Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Krzysztof Tęcza – prezes
Andrzej Mateusiak – wiceprezes urzędujący
Krzysztof Paul – sekretarz
Robert Nowak – skarbnik
Janusz Milewski – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Piotr Gryszel – przewodniczący
Robert Szuber, Arkadiusz Wichniak, Roksana Knapik, Jerzy Górski – członkowie

Jednocześnie wybrano delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK we Wrocławiu. Do reprezentowania Oddziału upoważniono: Jacka Potockiego, Andrzeja Mateusiaka, Piotra Gryszela, Krzysztofa Tęczę, Roberta Nowaka i Janusza Turakiewicza.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group