Sobota, 22 czerwca
Imieniny: Pauliny, Jana, Tomasza
Czytających: 6283
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Wstępny terminarz II–ligi Jeleniogórskiej Piłki Halowej

Niedziela, 6 listopada 2011, 19:35
Aktualizacja: 19:37
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Wstępny terminarz II–ligi Jeleniogórskiej Piłki Halowej
Fot. archiwum
Znamy już wstępny terminarz II–ligi Jeleniogórskiej Halówki. W rozwinięciu rozkład jazdy najbliższych spotkań, a także regulamin rozgrywek.

Regulamin Jeleniogórskiej Ligi Halowej 2011/2012

ARTYKUŁ I - Cel rozgrywek

§1
Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Jeleniej Górze oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Jeleniej Góry w piłce halowej. A także, zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących formę wypoczynku i rekreacji. Uczestniczenie w imprezach sportowych o charakterze lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Powstrzymywanie zjawisk dewiacji pojawiających się wokół sportu (przemoc, doping). Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Mobilizowanie i angażowanie jak największej ilości działaczy i sympatyków do działalności społecznej mającej na celu tworzenie odpowiednich warunków rozwoju sportu w regionie.

ARTYKUŁ II - Organizator rozgrywek

§2
Organizatorem jest Miejski Klub Sportowy Karkonosze Jelenia Góra. Zadaniem Organizatora jest: - nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodności ich przebiegu z niniejszym regulaminem, - opracowanie terminarzu rozgrywek, - rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny, - dokonywanie obsady sędziowskiej, - prowadzenie ewidencji zawodników, - zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek, - prowadzenie statystyki rozgrywek, - prowadzenie statystyki napomnień i wykluczeń, - sprawdzanie uprawnień zawodników do gry.

ARTYKUŁ III - Terminy i miejsce rozgrywek

§3
1.Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn
2.Spotkania 1 ligi rozgrywane są w poniedziałki. Natomiast rozgrywki 2 ligi odbywać się będą w soboty bądź niedziele.

§4
1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Zostaję wówczas odgwizdany walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Za każdy walkower drużyna musi zapłacić 100 złotych kary. Karę należy zapłacić do następnego meczu ligowego.
2. Każda z drużyn zobowiązana jest do wstawienia się na hali 10 minut przed swoim meczem. Wówczas kapitan pobiera klucze od szatni u organizatora.
3. W przypadku walkowera drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 5:0.

§5
1. W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania.
2. Wniosek na piśmie odpowiednio uzasadniający powód przełożenia spotkania musi wpłynąć do Organizatora i drużyny przeciwnej (poprzez Organizatora) na 7 dni przed planowanym terminem meczu.
3. Organizator pisemnie powiadamia zainteresowane zespoły o terminie oraz godzinie rozegrania przełożonego spotkania.
4. Nowy termin zawodów Organizator ustali z zainteresowanymi zespołami.
5 .Spotkania 3 ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy.

ARTYKUŁ IV - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§6
Do rozgrywek Jeleniogórskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:
1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać: - dokładną nazwę drużyny, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnych, wniesienia opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów jest przedłożenie w dniu pierwszego meczu listy zawodników, a także dokonanie wpłaty, która umożliwia udział w lidze halowej. Należności finansowe za udział w Jeleniogórskiej Lidze Halowej wynoszą: 800 złotych.

ARTYKUŁ V - Zgłaszanie zawodników do gry

§7
1. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 12 zawodników
2. Jeżeli jakiś zawodnik dozna kontuzji, a ona będzie uzasadniona to jest możliwość wpisania kolejnego zawodnika.
3. Zgłoszenia zawodników muszą być złożone u Organizatora.
4. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).
5. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ligi ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.
6. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny potwierdzonej przez Organizatora.
7. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty można składać do końca spotkania lub do 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.

ARTYKUŁ VI - Przepisy i zasady gry

§8
1. Mecz trwa 2 x 15 min.
2. W drużynie występuje czterech zawodników w polu + jeden bramkarz.
3. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym"
4. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.
5. Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego.
6. Czas gry -wyłączany/włączony jest na sygnał sędziego oraz "sędziego czasowego w niektórych sytuacjach".
7. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 4 sekund.
8. Przerwa pomiędzy połowami trwa 1 minuty.
9. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby wpisane do protokołu zawodów oraz przedstawiciele Organizatora. 10. Aby rozpocząć zawody drużyny muszą mieć minimum 7 zawodników. Jeżeli, któraś z drużyn posiada mniej niż 7 zawodników automatycznie zostaje odgwizdany walkower. A drużyna przegrywająca walkowerem dostaje automatycznie karę 100 złotych.

Aut:
1. Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
2. Piłkę do gry wprowadza się nogą.
3. Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.)
4. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 1,5 m. od piłki.
5. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.

Gra bramkarza:
1. Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 4 s. bez kozłowania.
2. Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
3. Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny. 4. Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą. 5. Jeżeli bramkarz w czasie swojej interwencji wyjedzie z piłką za pole bramkowe jest rzut wolny pośredni. 6. Bramkarz, który zdecyduje się na interwencje za swoim polem bramkowym ( wykonując ślizg, zatrzymanie piłki ręką, wejście ostre ciałem w przeciwnika) dostaje automatycznie czerwoną kartkę. Wówczas drużyna gra 2 minuty w osłabieniu i zawodnika mniej.

Rzuty wolne:
1. Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi pośrednimi.
2. Przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni.
3. Rzut karny wykonywany jest z linii 6 m.
4. Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 2 m.
5. Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii. 6. Rzut karny przedłużany jest wykonywany z 9 metrów. Czas na wykonanie rzutu karnego to 10 sekund. Czas nie jest zatrzymywany ( jedynie może być zatrzymany jak zawodnikowi trzeba udzielić pomocy). 7. Rzut karny przedłużony następuje po 5 faulach drużyny przeciwnej. Kolejny rzut karny przedłużony jest następnie po 7 faulach. Każdy następny faul jest rzutem karnym przedłużonym. 8. Przy rzucie karnym przedłużonym bramkarz musi również stać na linii bramkowej.

Zmiany:
1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
2. Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
3. Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy. 4. Kiedy zmiana zostanie źle przeprowadzona piłę otrzymuje drużyna przeciwna. Wznawia wówczas grę z miejsca, gdzie znajduję się piłka. Drużyna, która przeprowadzi złą zmianę zostaje ukarana 1 faulem.

ARTYKUŁ VII- Kary

§9
Kary indywidualne oraz uprawnienia sędziego. Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikom i zawodnikom rezerwowym. Sędziowie mają władzę do udzielania kar indywidualnych od momentu wejścia na pole gry do chwili opuszczenia przez nich pola gry po końcowym gwizdku. Za bójki wywołane przez zawodników w trakcie i po meczu odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.

Sędzia czasowy.
a) Sędzia czasowy: - włącza i zatrzymuje zegar, - notuje ilość fauli akumulowanych popełnianych przez każdy zespół, - notuje nazwiska strzelców bramek, - notuje nazwiska zawodników napomnianych i wykluczonych z gry oraz przyczyny powyższych kar, - notuje ilość fauli akumulowanych w sprawozdaniu i na tablicy popełnianych przez zespoły informując w razie potrzeby sędziów i zespoły, - wypełnia sprawozdanie z meczu, - dostarcza innych istotnych informacji dotyczących meczu - może konsultować z sędziami o faulu, który był niezauważony przez arbitrów na parkiecie oraz zatrzymać czas gry w "danym momencie".

Sędzia czasowy zatrzymuje czas i ponawia przy takich sytuacjach: - piłka wybita znajduje się poza boiskiem (trybuny, za drabinkami itp.)
- uderzy w sufit - grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z "wyimaginowaną" linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła sufit.
- rzut sędziowski Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne.

Żółta kartka: Za żółtą kartkę zawodnik zostaje na parkiecie, a w protokole jest zapisane pierwsze napomnienie. Po drugiej żółtej kartce zawodnik dostaje w konsekwencji czerwoną kartkę. Drużyna gra w osłabieniu przez 2 minut. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
1.Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.
2. Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu.
3. Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
4. Krytykowanie orzeczeń sędziego.
5. Symulowanie kontuzji, faulu.
6. Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.
7. Prowokacyjne zachowanie.
8. Podstawianie nogi, spowodowanie upadku.
9. Inne niesportowe zachowanie.. 10. Wykonanie ślizgu zagrażającego zdrowiu rywala. 11. Po otrzymaniu : -2 żółtych kartek zawodnik musi pauzować w następnym meczu.

Czerwona kartka: Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko bez prawa powrotu do gry. Zespół gra w osłabieniu przez 2 minut. . Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na: 1. Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.
2. Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu, który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe zachowanie.
3. Grze brutalnej- rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera. Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnej kolejce ligowej.
4. Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza plac gry.
5.Po otrzymaniu : - 1 czerwonej kartki karencja w jednym meczu - 2 czerwonej kartki karencja w dwóch następnych meczach - 3 czerwonej kartki karencja w trzech następnych meczach 6. Kara za 1 czerwoną kartkę to 50 złotych, następna czerwona kartka to 50 złotych więcej.

ARTYKUŁ VIII

§10
Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Organizator Jeleniogórskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej. Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek. Powoływanie się na precedensy z poprzednich edycji rozgrywek jest niedopuszczalne.

ARTYKUŁ IX-Kolejność

§13
O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
1. Liczba punktów
2. Wynik bezpośredniego pojedynku
3. Różnica bramek
4. Ilość zdobytych bramek
5. Przy jednakowych ilościach od pkt. 1-5 między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. "małą tabelkę" która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie.

ARTYKUŁ X-Kontakt z Organizatorem

§11
Organizatorem Jeleniogórskiej Ligi Halowej jest Miejski Klub Sportowy
Karkonosze Jelenia Góra
Jednocześnie informujemy, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych . Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych

ARTYKUŁ XI - ZASADY FINANSOWANIA:

§12
1.Rozgrywki Ligi odbywają się przy udziale finansowym wszystkich startujących drużyn.
2. Wysokość "wpisowego" ustala organizator. W tym roku wynosi one 800 złotych. 3. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek zwrot wniesionych kosztów organizacyjnych (wpisowego) - nie przysługuje.

I kolejka: 11 listopada – godzina 9:00 ( 1 mecz)

1. Wojdyła-Jurex – Haapy Team
2. Dream Team Lubomierz – Joga Bonito
3. Karkonosze Juniorzy – Jelenia Plast
4. Rybnica – Tauron Energia
5. Wodnik – Karkonosze Play
6. Czernica – Łomnica
7. EKO – PM Poland Code Two
8. GeoLine – Pogoń Wleń

II kolejka: 12 listopada – godzina 12:00 ( 1 mecz)

1. Joga Bonito – Pogoń Wleń
2. Jelenia Plast – Lubomierz
3. Tauron – Karkonosze Juniorzy
4. Karkonosze Play – Rybnica
5. Happy Team – Wodnik
6. Łomnica – Wojdyła-Jurex
7. Czernica – PMP Code Two
8. GeoLine – EKO

III kolejka – 20 listopada – godzina 14:00 ( 1 mecz)

1. Rybnica – Happy Team
2. Wodnik – Łomnica
3. Wojdyła-Jurex – PMP Code Two
4. Czernica – GeoLine
5. EKO – Pogoń Wleń
6. Lubomierz – Tauron
7. Jelenia Plast – Joga Bonito
8. Karkonosze Juniorzy – Karkonosze Play

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy jeżdżę na rowerze?

Oddanych
głosów
1076
Tak, regularnie
25%
Tak, od czasu do czasu
37%
Nie, ale uprawiam rekreacyjnie inny sport
14%
Nie, z jakimkolwiek sportem mi „nie po drodze”
24%
 
Głos ulicy
Ja lubię sushi, a ja wolę burgery domowe
 
Miej świadomość
Rzucają wyzwanie Orlenowi!
 
Rozmowy Jelonki
Dostali 8 mln zł na szkołę
 
Aktualności
W nocy burze w Jeleniej Górze
 
10 pytań do...
Kulinarnie jestem patriotą
 
112
Potrącenie 13–latki na pasach
 
Kultura
Koncertowe rarytasy na koniec sezonu
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group