Poniedziałek, 22 kwietnia
Imieniny: Kai, Łukasza
Czytających: 15726
Zalogowanych: 32
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Weekendowe zmagania kolarskie

Wtorek, 4 czerwca 2013, 18:13
Aktualizacja: 18:13
Autor: MDvR
Na 8 i 9 czerwca zaplanowano dwie imprezy kolarskie. W sobotę odbędzie się jazda indywidualna na czas na trasie Jeżów Sudecki – Góra Szybowcowa, dzień później będzie miał miejsce Maraton Podgórze – Podzamcze.

Regulamin Czasówek Karkonoskich II edycja - jazda indywidualna na czas: Jeżów Sudecki – Góra Szybowcowa (8 czerwca)

I. Cel wyścigu:
- popularyzacja sportu kolarskiego
- promocja Gminy Jeżów Sudecki

II. Organizator:
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 61/17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Klasa wyścigu:
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE’u DZKol oraz kalendarza masters CH I , G I

IV. Uczestnictwo:
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł. junior, senior i masters (Kobiety i Mężczyźni)oraz kategoria Cyklosport, niezrzeszeni Open od 19 lat
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2013 oraz ważne
badania lekarskie .
Kategoria Niezrzeszeni Open od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

V. Biuro wyścigu:
Góra Szybowcowa (Meta) - dnia 8 czerwca 2013
10.00 - 11.00 - przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów.
11.30 - odprawa techniczna w biurze zawodów

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie w Jeżowie Sudeckim /k Jeleniej Góry w dniu 08.06.2013 r.
Start godz.12.00 Jeżów Sudecki ul. Długa (Pętla Autobusowa)
- meta : Góra Szybowcowa

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 16 kategoriach
W dniu 8.06.2013r. (sobota ) Dystans 3000 m. Start zawodników co 1 min.
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę.
Zakończenie około godz. 14.00 – Góra Szybowcowa(META)
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2000-1999
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 1998-1997
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1996-1995
Senior/ka 19 - lat rocznik 1994 i starszy/a
Masters K30+ 30 - lat rocznik 1983 i starsza
M30 30 - 39 lat rocznik 1983-1974
M40 40 - 49 lat rocznik 1973-1964
M50 50 - 59 lat rocznik 1963-1954
M60 60 - 69 lat rocznik 1953-1944
M70 70 - i starsi rocznik 1943 i starsi
Cyklosport +Niezrzeszeni Open 19 lat rocznik 1994 -

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik, który zdobędzie
największą ilość punktów .

W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycję.
Suma punktów zdobytych w 3-ch edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2013. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

IX. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

X. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XI. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (75) 75-31-905, 75-42-048
Regulamin zatwierdzono dn. 12.05.2013.
DZKol Wrocław: Z. Jaszowski

Maraton Kolarski Podgórzyn – Podzamcze (Podgórzyn 9 czerwca)

Cele maratonu
- Popularyzacja kolarstwa, cykloturystyki, turystyki i rekreacji rowerowej wśród mieszkańców
Powiatu Jeleniogórskiego i Województwa Dolnośląskiego
- Promocja Gminy Podgórzyn, Powiatu Jeleniogórskiego i Województwa Dolnośląskiego
- Maraton zaliczany do challenge 2013 „Rajdy”, czasówka do challenge’u „Wyścigi”

Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61/17

Termin i miejsce
- 9 czerwca 2013 r.– start godz. 12:00
- ►Podgórzyn Smażalnia Ryb „U Sołtysa” ►Meta ul. Nowa obok zalewu ►Zakończenie godz. 15:00

Trasa i dystans maratonu
- Długość trasy – ok. 80 km
- Trasa: Podgórzyn (Smażalnia Ryb „U Sołtysa”) start maratonu >( dojazd 9 km do odcinka specjalnego) - Odcinek specjalny na dystansie 4 km (start Ścięgny > meta Kostrzyca), - Bukowiec -Janowice Wielkie- Miedzianka-Marciszów-Kamienna Góra-Piastów- Przełęcz Kowarska 727 mnpm -Kowary-Ścięgny-Miłków-Sosnówka Dolna-Podgórzyn ul. Nowa (meta maratonu )Na odcinek specjalny zawodnicy startują co 1 minutę - bez możliwości ponowienia próby z przyczyn losowych.

Uczestnictwo
- W Maratonie mogą brać udział osoby posiadające licencje kolarską na 2013 sprawny rower oraz pełny kask, aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia, ubezpieczenie NW i OC.
- W maratonie mogą brać udział osoby nie posiadające licencji po uprzednim wypełnieniu
oświadczenia w biurze zawodów.

Kategorie Maratonu:
Masters K30+ 30 - lat rocznik 1983 i starsza
M30 30 - 39 lat rocznik 1983-1974
M40 40 - 49 lat rocznik 1973-1964
M50 50 - 59 lat rocznik 1963-1954
M60 60 - 69 lat rocznik 1953-1944
M70 70 – 79 lat rocznik 1943- 1934
M80 80 – starsi rocznik 1933 i starsi
Cyklosport + Niezrzeszeni Mężczyźni Open 19 lat - rocznik 1994 i starsi
Cyklosport + Niezrzeszeni Kobiety Open 19 lat- rocznik 1994 i starsze

Sposób przeprowadzenia
- Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.
- Maraton odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym, w grupach po 15 kolarzy, w odstępach pięciominutowych.
- Zwycięzcą maratonu zostanie zawodnik, który osiągnie najlepszy czas na odcinku specjalnym i przejedzie trasę maratonu
Uczestników obowiązują bezwzględnie przepisy ruchu drogowego

Finansowanie
- Koszty organizacyjne Maratonu pokrywają organizatorzy.
- Koszty dojazdu, noclegów, zakwaterowania i wpisowego pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.
- Opłata startowa zgodnie z przepisami PZKol
- W ramach startowego organizatorzy zapewniają: nagrody rzeczowe, dyplomy, zabezpieczenie medyczne, organizacyjne i sędziowskie.

Nagrody
- najlepsi uczestnicy Maratonu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają: w każdej kategorii I -III m-ca nagrody rzeczowe , I - VI m-ca dyplomy.

Zgłoszenia – biuro zawodów
* Biuro zawodów Podgórzyn Smażalnia Ryb „U Sołtysa” w dniu 09 czerwca 2013 r. w godz. 10.30 –11:30
* Odprawa techniczna godz. 11.45

Postanowienia końcowe
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników zawodów.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub skradzione.
- W kwestiach spornych oraz nie objętych regulaminem, decyduje organizator oraz sędzia główny.
- Komisję sędziowską powoła DZKol Wrocław w porozumieniu z organizatorem
- Sędzia Główny – Wiesław Kucab z Jeleniej Góry tel. 607 495 737 e-mail wiesio_k@op.pl
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie !!!

• ADRES SZPITALA:
Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6, tel. 75 - 75 - 37 - 100 lub 75 - 75 - 37 - 118, 119
Organizator
Regulamin zatwierdzono dn. 12.05.2013.
DZKol Wrocław: Z. Jaszowski

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy uważam że Poczta Polska:

Oddanych
głosów
686
wymaga dużej restrukturyzacji
66%
wymaga likwidacji
19%
jest dobrze jak jest
16%
 
Głos ulicy
Zagłosujemy na obecnego burmistrza
 
Miej świadomość
Sąsiedzi w kieszeni Putina?
 
Rozmowy Jelonki
Dzieci wypoczywały w Brennej
 
112
Jelenia Góra: Jerzy Łużniak zostaje w urzędzie
 
Polityka
Jerzy Łużniak nadal prezydentem!
 
Aktualności
Pożar Biedronki na ul. Sudeckiej
 
Aktualności
Trwa oczekiwanie na wyniki w Jeleniej Górze
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group