Sobota, 15 czerwca
Imieniny: Jolanty, Witolda
Czytających: 4073
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Weekend z kolarstwem

Czwartek, 17 września 2015, 20:49
Aktualizacja: 20:57
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Weekend z kolarstwem
Fot. archiwum
Jelenia Góra i jej najbliższe okolice będą w nadchodzący weekend areną zmagań kolarzy walczących w Czasówce Kaczawskiej XXIX Ogólnopolskiego Maratonu Kolarskiego z okazji Września Jeleniogórskiego.

Czasówka Kaczawska (19 września)

I. Cel wyścigu
- promocja Miasta Wojcieszów , Powiatu złotoryjskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego
- wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w jeździe na czas na rok 2015

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www . karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1

IV. Klasa wyścigu
Mistrzostwa Dolnego Śląska
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł. , junior, senior i Masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat ( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2015 oraz
badania lekarskie.
Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i Orlik oraz Masters z licencją okręgu dolnośląskiego

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Wojcieszów-Podgórki /k Jeleniej Góry
w dniu 19.09 . 2015 r.
biuro wyścigu - MOPS Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego 105

VII. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 do godz.11.00
w biurze zawodów.
– odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.30
- Start : godz.12.00 Wojcieszów ul. Kolejowa obok Remizy Wojcieszowie
- meta : Podgórki

VIII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach(* w tym kategoria Niezrzeszeni Open) .
W dniu 19.09.2015r. (sobota) Dystans 7500 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym zamkniętym pod górę,
Zakończenie około godz. 15.00 ( MOPS Wojcieszów)
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2002-2001
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2000-1999
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1998-1997
Senior/ka 19 - lat rocznik 1996 i starszy/a
Cyklosport 19 - 29 lat rocznik 1996 -1986
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1985 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1985-1976
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1975-1966
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1965-1956
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1955-1946
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1945 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

IX. Klasyfikacja :
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik ,który zdobędzie największą ilość punktów .
W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycję.
Suma punktów zdobytych w 4-ch edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

X. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2015. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

XI. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XII. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XIII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIV. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Michał Włoszczowski Wiceprezes Zarządu KSC
- Kucab Aleksandra KSC
Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (75) 75-31-905, 75-42-048
Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, tel.76/877 95 74

Maraton Kolarski (20 września)

CELE MARATONU
- Popularyzacja kolarstwa, cykloturystyki, turystyki i rekreacji rowerowej wśród mieszkańców miasta Jelenia Góra ,Powiatu Jeleniogórskiego i Województwa Dolnośląskiego
- Promocja Miasta Jelenia Góra, Powiatu Jeleniogórskiego i Województwa Dolnośląskiego
- Uczczenie obchodów „Września Jeleniogórskiego” popularyzacja kolarstwa, turystyki i rekreacji rowerowej

ORGANIZATOR
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
tel. 607 495 737 e-mail wiesio_k@op.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze

WSPIERAJĄCY
- Miasto Jelenia Góra
- Sponsorzy

TERMIN I MIEJSCE
- 20 wrzesień 2015 r.– start godz. 11:00 ►Start/Meta Jelenia Góra Stadion MOS ul. Lubańska ►Zakończenie ok. godz. 15:00

TRASA I DYSTANS MARATONU
- Długość trasy – 60 km i 38km ( dla Kat. M70)
- Trasa: Jelenia Góra ul. Lubańska (Stadion MOS) start maratonu >ul.Cieplicka -Marchlewskiego -Wolności-Wojska Polskiego -Sudecka -Mysłakowice -Łomnica( dojazd 17 km do odcinka specjalnego) - Odcinek specjalny na dystansie 7,5 km (start Łomnica-skrzyżowanie/Karpniki-meta>Krogulec), - Bukowiec-Kowary-Ścięgny-Karpacz-Miłków-Sosnówka-Podgórzyn-Sobieszów-Cieplice-Jelenia Góra ul. Lubańska Stadion )Na odcinek specjalny zawodnicy startują w poszczególnych kategoriach.

UCZESTNICTWO
- W Maratonie mogą brać udział osoby posiadające licencje kolarską na 2015 sprawny rower oraz pełny kask, aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia, ubezpieczenie NW i OC.
- W maratonie mogą brać udział osoby nie posiadąjące licencji po uprzednim wypełnieniu
oświadczenia w biurze zawodów.

Kategorie Maratonu:
Masters K30+ 30 - lat rocznik 1985 i starsza
M30 30 - 39 lat rocznik 1985-1976
M40 40 - 49 lat rocznik 1975-1966
M50 50 - 59 lat rocznik 1965-1956
M60 60 - 69 lat rocznik 1955-1946
M70 70 - i starsi rocznik 1945 i starsi

Cyklosport 19- 29 lat rocznik 1996 -1986
Niezrzeszeni Mężczyźni Open 19 - lat rocznik 1996 i starsi
Niezrzeszeni Kobiety Open 19 - lat rocznik 1996 i starsze

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
- Każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.
- Maraton odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym, w grupach po 15 kolarzy, w odstępach pięciominutowych.
- Zwycięzcą maratonu zostanie zawodnik ,który osiągnie najlepszy czas na odcinku specjalnym i przejedzie trasę maratonu
Uczestników obowiązują bezwzględnie przepisy ruchu drogowego !!!

FINANSOWANIE
- Koszty organizacyjne Maratonu pokrywają organizatorzy.
- Koszty dojazdu, noclegów, zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.
- Dla wszystkich startujących organizatorzy zapewniają: nagrody rzeczowe, dyplomy, poczęstunek, napoje, zabezpieczenie medyczne, organizacyjne i sędziowskie.

NAGRODY
- najlepsi uczestnicy Maratonu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają: w każdej kategorii za I miejsca puchar, I-III m-ce nagrody rzeczowe , I - VI m-ca dyplomy.

ZGŁOSZENIA - BIURO ZAWODÓW
* Biuro zawodów Stadion MOS ul. Lubańska w dniu 20 września 2015 r. w godz. 9.30 –10:45
* Odprawa techniczna godz. 10.50

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników zawodów.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub skradzione.
- W kwestiach spornych oraz nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz Sędzia Główny.
- Komisję sędziowską powoła Dzkol. Wrocław w porozumieniu z organizatorem.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie !!!

• ADRES SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel. 075-75-37-100

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy jeżdżę na rowerze?

Oddanych
głosów
852
Tak, regularnie
24%
Tak, od czasu do czasu
37%
Nie, ale uprawiam rekreacyjnie inny sport
14%
Nie, z jakimkolwiek sportem mi „nie po drodze”
25%
 
Głos ulicy
Ja lubię sushi, a ja wolę burgery domowe
 
Miej świadomość
Można płacić... okiem
 
Rozmowy Jelonki
Od lat wnioskujemy o rondo w tym miejscu
 
10 pytań do...
Moje ulubione jedzenie to... pyry z gzikiem
 
Edukacja
Festyn w KANS
 
Kultura
Urodziny Leniwca
 
Kultura
Tajemnice i Asterix
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group