Niedziela, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 5884
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Uchwały X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Wiadomości: Powiat
Poniedziałek, 5 października 2015, 8:18
Aktualizacja: 8:21
Autor: Ts
Fot. Archiwum
Na X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, która odbyła się 29 września, radni zajmowali się m.in. sprawami związanymi z budżetem i gospodarowaniem nieruchomościami.

Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji „Sport w powiecie jeleniogórskim” oraz „Turystyka w powiecie jeleniogórskim”.

Przyjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. Wynika ona z otrzymania przez powiat dodatkowych środków na rehabilitację zawodową i społeczną w wysokości ponad 65 tysięcy złotych, której część przeznaczona zostanie na dofinansowanie rehabilitacji społecznej, a reszta na środki pomocnicze.

Na sesji podjęta została także uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego. Uchwała nawiązuje do art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących zasad nabycia i zbycia nieruchomości, ich wydzierżawienia i wynajmowania prze okres dłuży niż trzy lata. Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd Powiatu nie może w indywidualnych sprawach uzyskiwać zgody Rady Powiatu i zgodnie z przepisem art. 25 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-2030, która wynika z wprowadzenia korekt w budżecie w zakresie planowanych przedsięwzięć.

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2015. Zmiany te zostały dokonane na podstawie dokładnej analizy budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek oświatowo-wychowawczych. W związku z niedofinansowaniem oświaty, dokonano przesunięć środków i ponadplanowych dochodów, które doprowadziły do zwiększenia planu dochodów budżetowych i wydatków o kwotę 846 tysięcy złotych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group