Niedziela, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 5412
Zalogowanych: 4
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o opłacie!

Wiadomości: JELENIA GÓRA
Środa, 6 maja 2009, 8:58
Aktualizacja: 8:58
Autor: TEJO
Fot. ......
Tylko do końca maja do kasy urzędu miasta można wnosić opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. Każde spóźnienie będzie skutkowało cofnięciem koncesji. O ponowne jego wydanie można się starać dopiero po sześciu miesiącach.

Wymóg wpłacenia do 31 maja drugiej raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak mówią pracownicy urzędu, 351 przedsiębiorców, w tym 190 prowadzących sklepy i 161 właścicieli restauracji, którzy sprzedają alkohol na terenie Jeleniej Góry, powinni o tym pamiętać szczególnie w tym roku, kiedy 31 maja wypada w niedzielę.

– Opłata winna być uiszczona na rachunek urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem – mówi Jolanta Winiarska, inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Jeleniej Górze. – Terminy opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia. Dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie, skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Opłata wniesiona w dniu 1 czerwca 2009 r. czyli w poniedziałek, nie będzie uznana za dokonaną w terminie.

Warto tego zobowiązania nie odkładać na ostatnią chwilę. Dla tych, którzy ubiegłoroczną sprzedaż mają na poziomie niższym niż 37,5 tysiąca złotych, opłata za sprzedaż alkoholowych do 4,5 procent oraz piwa wynosi 525 złotych rocznie. Taka sama kwota jest za sprzedaż alkoholu do 18 procent ale bez piwa.

Przedsiębiorca, który sprzedaje mocniejsze trunki i w minionym roku nie przekroczył 77 tys. zł dochodu z takiego handlu, w tym roku zapłaci 2100 złotych. W przypadku przekroczenia tych kwot przedsiębiorcy sprzedający trunki do 4,5 procenta oraz do 18 procent zapłacą 1,4 procent dochodu z ubiegłorocznej sprzedaży alkoholu, a sprzedawcy trunków powyżej 18 procent – 2,7 procent ubiegłorocznego dochodu.

Urzędnicy przypominają również, że warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt w terminie od 1 czerwca do 1 października odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz

~ss 6-05-2009 14:43
małe te opłaty ,chyba zaczne sprzedawac
~wes 6-05-2009 23:55
nie ma czegoś takiego jak koncesja na sprzdaż alkoholu! jest zezwolenie, niech to ktoś poprawi!
~nnn 7-05-2009 0:15
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095) Art. 46. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; 4) ochrony osób i mienia; 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) przewozów lotniczych. 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. 3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. Czy widzi tu ktoś choć słowo o koncesji na sprzedaż alkoholu? A o zezwoleniu na sprzedaż jest w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości!

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group