Niedziela, 25 października
Imieniny: Darii, Kingi
Czytających: 6376
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Prawnik radzi

Wiadomości: JELENIA GÓRA/KRAJ
Niedziela, 5 kwietnia 2009, 0:12
Aktualizacja: 0:14
Autor: mgierus
Odpowiedzialność za zwierzę

Jeżeli pies pogryzł listonosza, to co grozi właścicielowi psa? – Tomek

Co do zasady, zgodnie z przepisem art. 77 kodeksu wykroczeń, właściciel psa, któremu można zarzucić nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. W poważniejszej sytuacji, to znaczy w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jaki spowodowany został przez psa u poszkodowanego grozi nawet kara do 10 lat pozbawienia wolności – art. 156 kodeksu karnego. Z kolei jeżeli następstwem takiego działania jest śmierć człowieka to jego właściciel może odpowiadać jak za zabójstwo. Niezależnie od przepisów karnych, każdy poszkodowany może na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, żądać zadośćuczynienia oraz odszkodowania za doznaną szkodę.

Umowa o zakazie konkurencji
Tydzień temu otrzymałam od pracodawcy do podpisu umowę o pracę na czas nieokreślony. Razem z nią została mi jednak przedstawiona do podpisu również umowa, w której zobowiązuję się, że po rozwiązaniu umowy o pracę nie będę mogła pracować w żadnej firmie konkurencyjnej dla obecnego pracodawcy przez półtora roku. W przeciwnym razie będę musiała zapłacić pracodawcy wysokie odszkodowanie. Czy muszę podpisywać taką umowę i czy w ogóle jest ona zgodna z prawem? – Iza

Swoboda zawierania umów ma to do siebie, że to ich strony kształtują treść tychże umów w granicach zakreślonych przepisami obowiązującego prawa. Strony również mają swobodę w tym czy i kiedy zawrzeć taką umowę. Oczywiście, w przypadku jakichkolwiek umów zawieranych z pracodawcą trzeba liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami dotyczącymi samego stosunku zatrudnienia. Niemniej, przed zawarciem tego rodzaju dodatkowej umowy, na której kształtowanie trudno mieć bezpośredni wpływ, warto przekonać się, czy jej postanowienia zgodne są z prawem. Umowa o zakazie konkurencji, którą pracodawca przedstawił Pani do podpisu co do zasady zgodna jest z przepisami obowiązującego prawa i uregulowana jest przepisami art. 1011 – 1014 Kodeksu pracy. Można ją zawrzeć tylko w wypadku gdy Pani jako pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Wprawdzie okres obowiązywania zakazu może być dowolnie długi, jednak ograniczeniem dla pracodawcy w swobodnym określaniu długości takiego okresu jest obowiązek ustalenia na Pani rzecz w treści wspomnianej umowy stosownego odszkodowania. Będzie ono przysługiwało Pani przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Również wysokość takiego odszkodowania powinna być ustalona w samej umowie o zakazie konkurencji i nie może być niższa niż 25 proc. wynagrodzenia, jakie otrzymywać będzie Pani przed ewentualnym ustaniem stosunku pracy przez okres nie krótszy niż okres obowiązywania zakazu konkurencji, nawet jeżeli faktycznie zatrudnienie będzie trwało krócej. Zakaz konkurencji może natomiast przestać obowiązywać przed upływem okresu, na jaki zawarta została umowa. Nastąpi to w sytuacji, gdy ustaną przyczyny uzasadniające taki zakaz albo w sytuacji nie wywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Kwota wolna od podatku
Ile wynosi kwota wolna od podatku dochodowego za 2008 rok? – Ryszard

Kwota wolna od podatku jest to kwota dochodu, do wysokości której nie trzeba odprowadzać należnego podatku dochodowego. Niemniej, uzyskanie dochodu poniżej tej kwoty nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym rocznej deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku od dochodów osobistych (PIT). W przypadku podatku dochodowego należnego za rok 2008 (płaconego w 2009 r.), kwota wolna od tego podatku wynosi 3091,00 zł.

Mariusz Gierus – prawnik

Pytania z dopiskiem „Prawnik radzi” prosimy wysyłać na adres redakcji lub elektronicznie, na adres prawnik@jelonka.com

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~marecki61k@o2.pl 5-04-2009 23:20
droga dojazdowa do posesji prywatnej

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group