Wtorek, 23 lipca
Imieniny: Bogny, Brygidy
Czytających: 5598
Zalogowanych: 19
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Prawie 67 mln zł na poprawę życia Dolnoślązaków

Niedziela, 8 marca 2020, 13:00
Aktualizacja: Poniedziałek, 9 marca 2020, 7:32
Autor: DWUP
Region: Prawie 67 mln zł na poprawę życia Dolnoślązaków
Fot. Archiwum
Niemal 3 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska otrzyma kompleksową pomoc w poprawie swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Projekty są warte blisko 67 mln zł, a większość to dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa dolnośląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Niedawno w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zakończyło się podpisywanie w sumie 40 umów na realizację projektów z zakresu tzw. aktywnej integracji. Przedsięwzięcia te zrealizuje aż 36 organizacji pozarządowych i instytucji.

Kwota 67 mln zł robi wrażenie, ale mnie najbardziej cieszy, że z pomocy będzie mogło skorzystać blisko 3.000 mieszkańców naszego województwa. A uczestnikami projektów będą osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mogą lub nie potrafią w pełni realizować się w sferze społecznej i zawodowej. Im właśnie chcemy w tym pomóc – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
Michał Bobowiec – członek zarządu województwa dolnośląskiego – zapowiada, że w każdym z projektów Dolnoślązacy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”.
Sytuacja każdej osoby jest inna, dlatego chcemy, by wpierw zbadany został każdy przypadek. Od diagnozy będą zależały kolejne działania, ponieważ chcemy, by ta pomoc naprawdę była skuteczna. A pomóc możemy na wiele sposobów począwszy od udzielania porad psychologicznych, czy prawnych, przez treningi umiejętności społecznych, czyli odnalezienia się w codziennym życiu i pracy, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, po finansowe wsparcie dla pracodawcy, który chce zatrudnić Dolnoślązaka w trudnej sytuacji – dodaje wicemarszałek Bobowiec.

W ramach unijnej dotacji m.in.:
• będą realizowane usługi wspierające integrację społeczną, w tym poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, coaching, opieka pracownika socjalnego, treningi i warsztaty kompetencji społecznych i życiowych (dotyczące np. radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji, spędzania wolnego czasu, motywacji, rozwiązywania konfliktów).
• będą realizowane usługi aktywizacji zawodowej – uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych, a pracodawcy chcący zatrudnić uczestników projektu mogą liczyć na refundację wynagrodzenia pracownika oraz kosztów doposażenia miejsca pracy.
• możliwe jest skorzystanie z tzw. zatrudnienia wspieranego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnościami wdrożyć się w obowiązki pracownicze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, przy wsparciu trenera pracy.
• powstaną dwie placówki wspierające aktywność społeczną, zawodową i zdrowotną osób z niepełnosprawnościami.
• zostanie utworzone nowe Centrum Integracji Społecznej w powiecie lwóweckim, a w Żmigrodzie i Wrocławiu zwiększy się liczba miejsc w istniejącym Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej.
• wsparcie w ramach projektów otrzymają także osoby z najbliższego otoczenia uczestników np. członkowie rodzin, w szczególności w postaci poradnictwa i asystenta rodziny.
– Dla osób, które na co dzień borykają się z różnymi przeciwnościami losu, ważna jest także możliwość skorzystania z tzw. wsparcia towarzyszącego – możliwe jest więc sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub wymagającym pomocy członkiem rodziny, zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu uczestnicy mogą skoncentrować się w pełni na istocie oferowanego wsparcia, co pozytywnie wpływa na efektywność naszych działań – stwierdza Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

***
Nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczył projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.
Projekty z unijnym wsparciem:
• Bolków zrealizuje projekt pt. „Aktywna integracja krokiem w przyszłość”, o wartości 888 tys. zł, w którym usługami aktywizacji społecznej i zawodowej zostanie objętych 60 osób;
• Kondratowice zrealizują projekt „Dobra zmiana dla aktywnych na PLUS”, o wartości 1,36 mln zł, który zakłada aktywizację społeczno-zawodową 122 osób;
• w Gminie Stare Bogaczowice realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice”, wartego ponad 219 tys. zł podjęła się Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju. 10 uczestników skorzysta z usług aktywnej integracji;
• Wrocław w ramach projektu „Centrum Kompetencji”, wartego 3,26 mln zł utworzy nowe miejsca w Klubie Integracji Społecznej i obejmie wsparciem 273 osoby;
• Dobromierz, Świebodzice, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Karpacz, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Walim, Świdnica – gmina wiejska oraz miasto Świdnica to obszar realizacji projektu „Prosta ścieżka włączenia”, który Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zrealizuje za ponad milion złotych. Liczba uczestników – 80 osób;
• Żmigród i Oborniki Śląskie obejmie swoim zasięgiem projekt „Nowe miejsca reintegracji w Żmigrodzkim KIS-ie szansą na rozwój społeczny i zawodowy”, który dla 43 uczestników zrealizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej (wartość projektu blisko 428 tys. zł);
• Kłodzko – projekt dla 60 uczestników zatytułowany „Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko” zrealizuje za blisko milion złotych Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej;
• Powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki to miejsce realizacji projektu przedsiębiorstwa społecznego Non Profit „Inkubator pomysłów”. W ramach projektu „Nie przegap szansy” wartego ponad 2 mln zł kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe otrzyma 35 osób;
• w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim 60 osób skorzysta z oferty projektu „Nowe horyzonty – program aktywnej integracji”, wartego prawie 2 mln, który zrealizuje Edukacja-Pro;
• Powiat głogowski i polkowicki obejmie projekt zatytułowany „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Centrum Dzwoni”, który dla 50 osób zrealizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie. Wartość projektu to ponad 2 mln zł;
• w powiecie górowskim 100 osób skorzysta z oferty Fundacji „Optimo Modo” w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (wartość projektu blisko 950 tys. zł)
• Jelenią Górę i powiat jeleniogórski wybrała Fundacja „Optimo Modo” na realizację projektu „Stop bierności – postaw na aktywność!”, wartego ponad 940 tys. zł;
• projekt „Powrót” zostanie przeprowadzony w powiecie kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim. Zrealizuje go dla 80 uczestników Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”. Wartość projektu – ponad 1,5 mln zł;
• 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego będzie mogło skorzystać z oferty nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej, w ramach projektu „CIS przepustką do godnego życia”. Przedsięwzięcie warte ponad 870 tys. zł realizuje Fundacja im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim;
• Powiaty: Wrocław, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki obejmie projekt Fundacji „Dajmy Szansę” zatytułowany „Profesjonalna integracja”, który warty jest ponad 1,6 mln zł i pozwoli na objęcie wsparciem 140 mieszkańców tych powiatów;
• Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i wałbrzyski to obszar realizacji projektu Fundacji „Razem” pod nazwą „Wspólna droga do sukcesu 2”, w którym 25 osób zostanie objętych usługami aktywnej integracji. Wartość projektu to prawie 1 mln zł.
• na obszarze Legnicy, Wałbrzycha oraz powiatów: jaworskiego, legnickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego projekt „Potencjał Jest w Nas!” o wartości ponad 1 mln zł, zrealizuje Fundacja „Eco-Innova". Liczba uczestników 58;
• w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiecie jeleniogórskim i wałbrzyskim będzie realizowany projekt Fundacji „Obrazy Bez Granic” pod tytułem „Praca kluczem do sukcesu”, o wartości ponad 970 tys. zł, który pozwoli objąć kompleksowym wsparciem 25 mieszkańców tych powiatów;
• „Zacznij od zaraz – Nowa szansa na aktywność” to projekt, który w Wałbrzychu oraz powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim i kamiennogórskim zrealizuje dla 45 osób Fundacja „Razem”. Wartość projektu to blisko 2 mln zł.
• Wałbrzych i powiat wałbrzyski swoim działaniem obejmie Fundacja „Wałbrzych 2000”. W ramach projektu „Druga szansa”, wartego ponad 1,4 mln zł usługami aktywnej integracji objętych zostanie 60 osób;
• Wałbrzych, powiat wałbrzyski i świdnicki – na tym terenie Non Profit „Inkubator pomysłów” zrealizuje projekt „Szansa na Wyciągnięcie Ręki”, warty ponad 2 mln zł. Wsparciem m. in. w formie specjalistycznego poradnictwa i subsydiowanego zatrudnienia objętych zostanie 35 mieszkańców.
• dla 60 mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zostanie utworzony Ośrodek Aktywnej Integracji, który w projekcie pod tym samym tytułem utworzy Fundacja „Wałbrzych 2000”. Wartość działań – ponad 850 tys. zł;

Projekty na kompleksowe usługi aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców regionu realizowane na obszarze całego Dolnego Śląska:

• „Dolnośląska Akcja Aktywizacja” – projekt dla 52 mieszkańców województwa o wartości ponad 446 tys. zł, który zrealizuje Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego;
• „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” – projekt o wartości ponad 970 tys. zł realizowany dla 100 uczestników przez Fundację Partycypacji Społecznej;
• „Przez Doświadczenie do Zatrudnienia” – projekt o wartości 535 tys. zł dla 30 uczestników zrealizuje „Optimal” Spółdzielnia Socjalna;
• „Poprawić Los” – w tym projekcie 65 osób otrzyma wsparcie przygotowane przez Forum Aktywności Lokalnej. Wartość projektu to 4,34 mln zł;
• „Aktywność zawodowa jest kobietą” – to projekt Stowarzyszenia „Tworzymy”, zakładający objęcie wsparciem 40 mieszkańców województwa. Wartość projektu 1,88 mln zł;
• „Aktywni w działaniu” – Spółdzielnia Socjalna „Parasol” projekt warty 451 tys. zł, w ramach którego przewidziano wsparcie dla 20 osób;
• „Pokonać bariery” – na realizację tego projektu dla 52 uczestników przeznaczono ponad 450 tys. zł. Beneficjent – Fundacja „Dar Edukacji”;
• „Horyzont Nowego Startu” – w ramach tego projektu Forum Aktywności Lokalnej, wartego 4,24 mln zł, przewidziano pomoc dla 60 osób;
• „Aktywni społecznie i zawodowo” – projekt Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, warty ponad 4 mln zł przewiduje wsparcie dla 80 mieszkańców regionu;
• „Razem przeciw wykluczeniu!” – projekt warty blisko 1 mln zł, w którym 72 uczestników otrzyma wsparcie od realizatora – Stowarzyszenia „Humaneo”;
• „Chcemy być aktywni!” – 60 uczestników, ponad 1 mln zł wartość projektu, beneficjent –Fundacja Aktywne Społeczeństwo;
• „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” – taki projekt, warty ponad 2,1 mln zł, zrealizuje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 60 uczestników;
• „Dobra praca 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” – to pomysł Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na wsparcie 59 mieszkańców regionu. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.
• „Dolnośląska integracja” – projekt o wartości 1,6 mln zł, który zrealizuje Fundacja „Dajmy Szansę” i pomoże w ten sposób 140 osobom;
• „Efektywna integracja” – to projekt, warty ponad 1,6 mln zł przeznaczony dla 140 mieszkańców regionu, który będzie realizować Instytut Aktywnego Rozwoju;
• „Zmiana na lepsze!” – Fundacja Aktywne Społeczeństwo obejmie wsparciem w ramach projektu, wartego blisko 1 mln zł, 60 mieszkańców Dolnego Śląska;
• „Kierunek – skuteczna integracja” – w ramach tego projektu, wartego ponad 4,5 mln zł Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego udzieli wsparcia 90 osobom;
• „Dolny Śląsk – dobra praca” – z oferty tego projektu, wartego ponad 4,9 mln zł skorzysta 102 Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek, a beneficjentem jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Twoja reakcja na artykuł?

8
47%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
6%
Złości
8
47%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (4)

SKOMENTUJ
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować ten artykuł. Zaloguj się.

Czytaj również

Sonda

Czy jeździsz koleją?

Oddanych
głosów
314
Tak, często
12%
Czasami
46%
Nigdy
8%
Nie, wolę autobus
4%
Nie, bo mam samochód
30%
 
Głos ulicy
Czy Teatry Uliczne w tym roku się podobały?
 
Warto wiedzieć
Ile wody powinniśmy pić w ciągu doby?
 
Rozmowy Jelonki
Mam nadzieję, że telefon wkrótce zadzwoni
 
Turystyka
Z taśmy do kolejki
 
Aktualności
Pograli, pośmiecili i pojechali
 
Aktualności
Śmierć w Staniszowie!
 
Aktualności
W Staniszowie zabawa trwa
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group