Niedziela, 5 lutego
Imieniny: Adelajdy, Agaty
Czytających: 8208
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Praca dla polskich studentów w Niemczech podczas wakacji 2015

Poniedziałek, 2 lutego 2015, 13:29
Aktualizacja: 13:41
Autor: UP
Region: Praca dla polskich studentów w Niemczech podczas wakacji 2015
Fot. UP
Z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów – lato 2015.

O zatrudnienie mogą się ubiegać:
- studenci uczelni wyższych (również studenci zaoczni i wieczorowi), w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015r.,
- w wieku od 18 lat, bez górnej granicy wieku,
- deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
- nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę),
- kandydaci nie muszą potwierdzać znajomości języka obcego na osobnym formularzu, wystarczy że zaznaczą odpowiednią rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak mieć na uwadze, że szanse na pracą wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:
2 egzemplarze podania "Bewerbung 2015":
- wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim,
- z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem),
- wydrukowane dwustronnie (na 1 kartce), dokumenty wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone przez ZAV),
- "Bewerbung 2015" musi być podpisane przez studenta na pierwszej stronie;

2 egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodnie z załączonym wzorem)

1 egzemplarz stanowi załącznik do dokumentów, a drugi należy zabrać ze sobą do Niemiec i oddać pracodawcy;

1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

1 egzemplarz podpisanego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember 2014”, studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

POWYŻSZE DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY www.eures.dwup.pl

UWAGA: ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
- studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się jednocześnie o pracę bezpośrednio u pracodawcy, a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV podania zostaną odrzucone przez ZAV;
- studenci posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji powinni ubiegać się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego, czyli nie powinni brać udziału w tym naborze;
- oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia;

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:
- dokumenty bez stempla uczelni,
- dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
- dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni,
- dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem,
- dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

DODATKOWE INFORMACJE:
- oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieciach gastronomicznych (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle,
- czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze, wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie,
- po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta,
- ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby,
- koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu, w branżach takich jak rolnictwo czy gastronomia, pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne),
- studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt,
- limit podań przyznany dla województwa dolnośląskiego to 10 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu - osoby będą wpisywane na listę rezerwową.

Partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy, lecz zbiera formularze zgłoszeniowe, które są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Złożenie dokumentów i ich przekazanie stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów będą przesyłane przez ZAV kandydatom na podany przez nich adres korespondencyjny (e-mail), jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2015r.
Otrzymanie oferty nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Student ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferta nie odpowiada oczekiwaniom studenta, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym ZAV Bonn. Kolejną ofertę pracy otrzyma jednak dopiero wówczas, gdy pozostali studenci ubiegający się o pracę otrzymają swoje oferty.

Termin składania podań: do 9 marca 2015 r. do godz. 15:00 w Wałbrzychu, Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz do godz. 12:30 w Legnicy. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Dokumenty muszą wpłynąć do urzędu do 9 marca 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Miejsce składania podań za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
z dopiskiem: „nabór do pracy wakacyjnej w Niemczech”

Osobiście:
Jelenia Góra: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18. Doradcy EURES pokój 101 (I piętro) w godz. 7:30-15:00

Legnica: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia w Legnicy, pl. Słowiański 1. Doradca EURES pokój 521 (V piętro) w godz. 9:00-12:30

Wałbrzych: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Ogrodowa 5b. Doradcy EURES pokój 301 (III piętro)
w godz. 7:30-15:00

Wrocław: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54. Doradcy EURES pokój 214 (II piętro) w godz. 7:30-15:00.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (10)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Jak, w efekcie licznych inwestycji, jeździ się teraz po drogach Kotliny Jeleniogórskiej?

Oddanych
głosów
171
Coraz lepiej
26%
To ciągle kropla w morzu potrzeb
37%
Nie najlepiej
13%
Wciąż fatalnie
24%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group