Czwartek, 26 maja
Imieniny: Filipa, Pauliny
Czytających: 6692
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Ponad milion na doskonalenie nauczycieli w powiecie

Piątek, 5 lipca 2013, 7:28
Aktualizacja: 7:29
Autor: Mea
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze podpisało umowę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim". Wartość projektu wynosi 1 mln 412 tys. zł.

Środki te wykorzystane zostaną na doskonalenie nauczycieli i stworzenie na terenie powiatu systemu trwałej współpracy nauczycieli i kadry zarządzającej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Najważniejsze jest to, że udział szkół w tym projekcie nie wymaga wkładu własnego, w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2010 r. rozpoczął projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Nabór wniosków ogłoszony został w lipcu 2012r. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie powiaty w Polsce. W sumie ogłoszono już osiem tur konkursowych, ale do dnia dzisiejszego na 379 powiatów - 268 powiatów uzyskało pozytywną ocenę formalną, z tego 110 wniosków otrzymało pozytywną opinię merytoryczną. Obecnie tylko 26 powiatów w Polsce ma podpisane umowy o dofinansowanie tego zadania, w tym właśnie powiat jeleniogórski.

Założeniem projektu jest udzielanie bezpośredniego wsparcia szkołom, dyrektorom i nauczycielom, tematycznie powiązanego z obszarami edukacji, objętymi w ostatnich latach reformą systemu oświaty. Powiatowy projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim" realizowany będzie od 1 września 2013r., przez dwa lata szkolne, tj. do 31 sierpnia 2015 r., we wszystkich chętnych do współpracy szkołach i przedszkolach funkcjonujących w regionie.

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zorganizowało spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu jeleniogórskiego oraz dyrektorami przedszkoli i wszystkich typów szkół funkcjonujących w regionie. Spotkanie związane było z działaniami podejmowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, głównie z konkursem ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Aktywny udział w projekcie szkół i przedszkoli umożliwi: zdiagnozowane potrzeby szkół i placówek, wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów, zbudowanie lokalnej sieci współpracy dyrektorów, nauczycieli, szkół i przedszkoli.

Udział powiatu w tym projekcie ma pomóc dyrektorom i nauczycielom w jak najlepszy sposób wykonywać zadania w obszarach edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte reformą systemu oświaty oraz przyczynić się do poprawy rezultatów nauczania i wychowania we wszystkich jednostkach oświatowych w regionie.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group