Piątek, 3 grudnia
Imieniny: Franciszka, Ksawerego
Czytających: 5804
Zalogowanych: 13
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zatrudni

Piątek, 26 marca 2021, 13:23
Aktualizacja: 13:26
Autor: TS/Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ogłasza konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego oraz świadczeń udzielanych przez koordynatora transportu medycznego w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, wykonywanych przez:

1. ratownika medycznego spełniającego warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.);
2. pielęgniarkę spełniającą warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882
z późn.zm.);
3. kierowcę posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą
o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.);
4. koordynatora transportu medycznego preferowane wykształcenie medyczne lub wykonujących zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w obszarze działania Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń (tj. powiat jeleniogórski – 65137 i miasto Jelenia Góra - 83463, kamiennogórski - 45835, lubański- 56732, lwówecki - 47877, bolesławiecki - 90528 oraz zgorzelecki- 94205, a w szczególnych przypadkach również poza jego obszarem.

Czas trwania umowy - od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym rozstrzygnięto konkurs do dnia 31 marca 2023r.


Z regulaminem konkursów można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 4, w godz. od 8°° do 15°° oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze pok. Nr 4, do dnia:

KONKURSDO KIEDYDO GODZINY
Konkurs nr 1do 06.04.2021- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy, transportów medycznych.do godz. 9:00
Konkurs nr 2do 06.06.2021 - ratownicy medyczni, , pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów medycznych.do godz. 9:00
Konkurs nr 3do 06.08.2021 - ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów medycznych.do godz. 9:00
Konkurs nr 4do 06.10.2021 - ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów sanitarnych.do godz. 9:00
Konkurs nr 5do 06.12.2021- ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy, koordynatorzy transportów medycznych.do godz. 9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06. każdego miesiąca o godz. 1000, a w przypadku, gdy 06. dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia pracy, przypadającego po tym dniu.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group