Wtorek, 4 października
Imieniny: Rozalii, Franciszka
Czytających: 7383
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Młodzi jeleniogórzanie znają język niemiecki

Czwartek, 1 czerwca 2017, 7:15
Autor: M–Ch
Region: Młodzi jeleniogórzanie znają język niemiecki
Fot. M. Chartmańska, Biuro Prezydenta Miasta
W Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu odbyło 29 maja się uroczyste wręczenie Dyplomów Języka Niemieckiego II Stopnia Stałej Konferencji Ministrów Kultury Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Wśród wyróżnionych najwięcej było uczniów z Jeleniej Góry. Aż siedemnastu licealistów z Jeleniej Góry otrzymało w tym roku certyfikaty językowe DSD II.

Certyfikaty DSD II otrzymali absolwenci V, X i XIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.

Wręczenie dyplomów odbyło się w obecności gości honorowych: Konsul Marion Ramackers, Dorothey Burdzik - Koordynatora ds. nauczania j. niemieckiego i doradcy Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii, Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Medyk - zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Ewy Szczęch - dyrektora Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Pawła Domagały, - naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Renate Zajączkowskiej - przewodniczącej Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Jana Kamińskiego – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Anny Abramczyk - doradcy metodycznego ds. nauczania języka niemieckiego we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektorów szkół: X LO we Wrocławiu reprezentowała dyrektor Małgorzata Kazimierska, XIII LO Wrocław – dyrektor Urszula Spałka I LO w Jeleniej Górze – wicedyrektor Jolanta Paszowska. Byli też obecni nauczyciele języka niemieckiego z wymienionych wcześniej liceów we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i Legnicy.

W imieniu Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec głos zabrała Marion Ramackers. Zaznaczyła, że w Polsce program DSD realizowany jest z sukcesem już od ponad 20 lat. Złożyła gratulacje w imieniu Konsula Generalnego Elisabeth Wolbers oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów nagrodzonych w tym roku licealistów. Podkreśliła, że dyplom językowy DSD II umożliwia absolwentom podjęcie studiów na niemieckich uczelniach, po zdaniu polskiej matury. Mówiła także o tym, że kompetencje językowe mogą okazać się pomocne w nawiązywaniu wielu pożytecznych kontaktów, zarówno podczas prywatnych podróży do Niemiec, jak i na szczeblu zawodowym, ponieważ znajomość języka obcego daje zdecydowaną przewagę wobec konkurencji. Coraz więcej przedsiębiorstw niemieckich działa na terenie południowo-zachodniej Polski i poszukuje pracowników z biegłą znajomością języka niemieckiego, a za takich można uznać absolwentów z certyfikatami DSD II.

Młodzieży i ich nauczycielom gratulacje złożył również dolnośląski kurator oświaty – Roman Kowalczyk.

Jak doszło do tego, że w tym roku wśród ok. pięćdziesięciu nagrodzonych dyplomem DSD II z Dolnego Śląska, pojawiła się liczna grupa 17 licealistów z Jeleniej Góry?

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze jest centrum egzaminacyjnym dla egzaminów językowych o nazwie Niemiecki Dyplom Językowy DSD poziom A2/B1 oraz poziom B2/C1. Są to bezpłatne egzaminy dla uczniów uczących się języka niemieckiego poza granicami Niemiec, stworzone z inicjatywy Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych RFN (KMK).

Symbole A2/B1 i B2/C1 oznaczają poziomy kompetencji językowych określone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Na certyfikacie uzyskanym po zdaniu egzaminu DSD widnieje informacja, na jakim poziomie został on zdany. Certyfikaty te są honorowane przez wszystkie instytucje i uczelnie w Europie oraz przez pracodawców w Niemczech jako poświadczenie umiejętności językowych. Certyfikaty językowe na poziomie B2 i C1 pozwalają na podjęcie studiów we wszystkich krajach niemieckojęzycznych w Europie. Szkoły realizujące program DSD funkcjonują na całym świecie, tworząc sieć szkół Partnerzy przyszłości.

ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze realizuje program DSD od roku 2009. Wówczas po raz pierwszy przeprowadzono egzamin DSD I. W roku 2013 pierwsi uczniowie przystąpili do egzaminu DSD II. Realizacja programu DSD jest możliwa dzięki nauce języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym. Założenia i koncepcja programu zakładają realizację określonej liczby godzin języka niemieckiego we wszystkich klasach z programem DSD. Egzaminy językowe na wszystkich poziomach składają się z zadań sprawdzających opanowanie języka niemieckiego ze słuchania, czytania, pisania i mówienia.

ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze przygotowuje uczniów do egzaminów na wszystkich poziomach. W roku 2016 dwóch nauczycieli: p. Dorota Turek oraz p. Jolanta Paszowska, ukończyły kurs DSD Gold i zostały egzaminatorami egzaminu DSD do poziomu B1.

Koordynatorem programu DSD w „Żeromie” jest Jolanta Paszowska. Z prowadzonych w każdym roku szkolnym analiz wyników egzaminu DSD I i DSD II wynika, że liczba uczniów przystępujących do egzaminu rośnie i wraz z tym wzrasta zdawalność egzaminu. Wśród absolwentów szkoły, którzy jako pierwsi przystąpili do egzaminu DSD II, jest Michał Sokołowski, obecnie student IV roku elektrotechniki na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, który od pierwszego roku studiów otrzymuje również stypendium. Każdego roku absolwenci ZSO nr 1 w Jeleniej Górze podejmują studia za granicą na uniwersytetach w krajach niemieckojęzycznych.

W roku 2017 do egzaminu DSD II przystąpiło 18 uczniów klas trzecich liceum. Certyfikaty językowe uzyskało 17 uczniów. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu i ich wyniki są najlepszym świadectwem, że mogą oni równać się z uczniami najlepszych liceów we Wrocławiu czy Krakowie. To wspaniali młodzi ludzie, ciekawi świata, ambitni i pracowici.

Absolwenci „Żeroma” otrzymali w pełni zasłużenie, wysoko punktowane certyfikaty językowe z rąk Konsula RFN oraz Koordynatora programu DSD w Polsce Południowej Dorothei Burdzik w Konsulacie Generalnym RFN we Wrocławiu Grupa ta brała udział w warsztatach językowych w Bonn w grudniu 2016 r., które były realizowane we współpracy z KPSW w Jeleniej Górze.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (6)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group