Środa, 17 kwietnia
Imieniny: Rudolfa, Roberta
Czytających: 5531
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Konkurs dla przedszkolaków

Czwartek, 17 marca 2022, 10:15
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: Konkurs dla przedszkolaków
Fot. Przemek Kaczałko
Poseł Robert Obaz poinformował o konkursie ekologicznym skierowanym do przedszkoli z Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Samorządności, a polityk objął inicjatywę swym patronatem.
Zbliża się pierwszy dzień wiosny - to dobry czas, żeby ogłosić konkurs dla przedszkolaków na przedmiot użytkowy stworzony z rzeczy oddawanych do recyklingu - powiedział Robert Obaz. - Mam nadzieję, że wszystkie przedszkola wezmą udział. W pięciu przedszkolach zrobimy ławki przyjaźni - dodał poseł.

Konkurs trwa od 16 marca do 22 kwietnia, a rozstrzygnięcie ma być 4 maja.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA PRZEDMIOT UŻYTKOWY Z RECYKLINGU, SKIEROWANEGO DO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

§ 1
Organizatorem konkursu ekologicznego na przedmiot użytkowy z recyklingu, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Rozwoju Samorządności i Edukacji „Liber”. Patronem Konkursu jest Poseł na Sejm IX kadencji Robert Obaz. Cele Konkursu to:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci;
2. Rozwijanie indywidualnych zdolności manualnych;
3. Poszerzanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska;
4. Uświadamianie o niekorzystnym wpływie odpadów na środowisko przyrodnicze.
§ 2
Placówki przedszkolne, z których pochodzić będą zwycięskie prace zostaną nagrodzone ławeczkami, wykonanymi z drewnianych elementów przypominających kolorowe kredki (poglądowa fotografia znajduje się pod Regulaminem Konkursu).
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli znajdujących się na terenie Powiatu Karkonoskiego i Miasta Jeleniej Góry.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać przestrzenny przedmiot użytkowy z różnego rodzaju odpadów m.in. puszek, butelek, zużytych opakowań itp., który będzie mógł być ponownie użytkowany.
3. Praca musi być wykonana w formacie 3D.
4. Przy wykonywaniu przedmiotu należy uwzględnić możliwości jego dokładnego sfotografowania, w celu przesłania dokumentacji fotograficznej do Organizatora.
5. Autorem przedmiotu użytkowego zgłoszonego do Konkursu może być jedna grupa przedszkolna.
6. Każda grupa przedszkolna może zgłosić do Konkursu jeden przedmiot.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z dokumentacją fotograficzną – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej.
(zał. nr 1)
8. W przypadku nieczytelnych danych na Karcie zgłoszeniowej, praca zostanie automatycznie zdyskwalifikowana przez Komisję.
§ 4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa 22 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Biura Poselskiego Roberta Obaza).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Dokumentację fotograficzna wykonanego przedmiotu użytkowego wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych osobowych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:
Biuro Poselskie Roberta Obaza
Ul. Klonowica 2/10
58-500 Jelenia Góra
lub złożyć osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza ( ul. Klonowica 2/10, 58-
500 Jelenia Góra).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4 maja 2022 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej oraz wysłane do mediów lokalnych – z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych autorów prac.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna 5 nagród.
7. Placówki przedszkolne, z których zostaną wyłonione zwycięskie prace zostaną telefonicznie powiadomione o przyznaniu nagrody.
8. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną przekazane po ustaleniu terminu ich wręczenia.
§ 6 Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu. Celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrujący się w Konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.)
7. W Uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Twoja reakcja na artykuł?

2
50%
Cieszy
0
0%
Hahaha
1
25%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
1
25%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (6)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy masz sąsiadów, którym możesz zaufać? I zostawić np. klucze do mieszkania, aby podlewali kwiaty?

Oddanych
głosów
830
Tak
57%
Nie
43%
 
Głos ulicy
Czy wierzymy w kiełbasę wyborczą?
 
Miej świadomość
Czy warto dopłacać?
 
Rozmowy Jelonki
Prace idą żwawo
 
Polityka
Piechowice: Burchacki vs. Kubielski
 
Karkonosze
Premiera już za tydzień
 
Aktualności
Patryk dziękuje uczestnikom pikniku
 
Aktualności
Diamencikowe stroje są super
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group