Środa, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 5568
Zalogowanych: 9
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

JELENIA GÓRA: Grzechy drogowców – riposta

Środa, 21 listopada 2007, 8:05
Aktualizacja: 8:06
Autor: TEJO
JELENIA GÓRA: Grzechy drogowców – riposta
Fot. Archiwum
W związku z naszą publikacją o kontrowersyjnym remoncie ulicy Lubańskiej, przedstawiamy stanowisko przewodniczącego rady miasta Huberta Papaja. Stanowisko długie, wniosek bardzo krótki: lepiej nie będzie.

Przypomnijmy: mieszkańcy Cieplic oraz cykliści są zbulwersowani modernizacją tej ulicy. Ich zdaniem remont sfuszerowano nie biorąc pod uwagę wniosków mieszkańców oraz wytyczając zbyt wąskie pobocza, które mogą skutkować wypadkami. Na niebezpieczeństwo narażeni są – zdaniem protestujących – głównie cykliści. Sprawa ma trafić do prokuratury.

Co na to Hubert Papaj, szef rady miejskiej? Napisał do nas wyjaśnienie, które w całości publikujemy.

„ Po lekturze artykułu zwróciłem się do podległych Prezydentowi służb i uzyskawszy niezbędne informację uprzejmie informuję, co następuję, mając nadzieję, iż moja odpowiedz zostanie również zamieszczona w Państwa portalu.
Uprzejmie informuję, iż
1. Dokumentacja techniczna dotycząca remontu m.in. ulicy Lubańskiej sporządzona została przez Firmę Budowlano – Inżynieryjną OLEX z siedziba w Jeleniej Górze w październiku 2001 roku.
2. Ogłoszenie o przetargu na remont 13 ulic w dzielnicy Cieplice zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 217 poz. 43512 w dniu 22.08.2006
3. Termin składania wniosków został wyznaczony na dzień 15.09.2006.
4. Liczba otrzymanych ofert: 2.
5. Zamówienia udzielono/podpisano umowę dnia 04.10.2006.
6. Udzielono zamówienia: Liderowi Konsorcjum: Heilit+Woerner Budowlana Spółka z o.o. ul. Sudecka 98 53–129 Wrocław Członek Konsorcjum: Strabag Sp.z o.o., ul. Sudecka 98, 53–129 Wrocław, woj. Polska/dolnośląskie, tel. 071 369 00 00, fax 071 369 00 10.
7. Wykonawca zaproponował cenę (bez VAT)w wysokości 13 554 311.38 zł druga oferta opiewała na kwotę z ceną: 16 453 891,78 zł z czego koszt prowadzonych prac na ulicy Lubańskiej wynosi 2.869.594,92 zł netto

Należy podkreślić, że aż 75% tej kwoty pokrywane jest z funduszy europejskich a 25% stanowi udział własny Jeleniej Góry i jest finansowane z budżetu Miasta, wydatkowanie pieniędzy miasta wiąże się z pozytywnym odbiorem przeprowadzonych prac i każdorazowe poprawki, dokonywane przez firmę remontującą, jeśli wynikają z jej winy są w całości pokrywane przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania określonych w dokumentacji technicznej prac za zaoferowaną kwotę, co zostało zapisane w umowie podpisanej w 2006 roku

Ulica Lubańska posiada chodniki o szerokości zmiennej od 1,50 m do 5,0 m na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Giełdy, natomiast od Giełdy do Trasy Czeskiej ul. Lubańska będzie miała opaskę bezpieczeństwa po obydwu stronach jezdni szerokości 1,0 m., która ma na celu ochronienie pieszych przed potrąceniem nadjeżdżającego pojazdu.
Szerokość zaś drogi rowerowej, niezależnie od chodnika przeznaczonego dla ruchu pieszego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m dla jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej (a zalecane są 2,0 m zwłaszcza dla tras głównych)

Niestety, w związku z tym, iż remont ulicy Lubańskiej jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, winien zostać zrealizowany zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczna, ma to dwojakie konsekwencję, po pierwsze na obecnym etapie nie ma możliwości dokonania zmian w dokumentacji technicznej, na które zostało przekazane dofinansowanie, po drugie przetarg dotyczył remontu a nie modernizacji ulicy, co mogłoby się wydawać ma drugorzędne znaczenie jednak w tej sprawie ma kolosalne znaczenie albowiem jako remont Unia Europejska uznaje remont jako wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny wraz z wymianą zużytych składników.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego, niezmieniające jego charakteru i funkcji,

Modernizacja natomiast jest to przebudowa, czyli zmiana (poprawienie, unowocześnienie) istniejącego stanu, rozbudowa, przystosowanie (przerobienie) do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,

W związku z tym, iż środki europejskie były przewidziane na remont a nie na modernizację i taką dokumentację złożono) na marginesie dodam, iż byłą to jedyna możliwość uzyskania tych środków) w obecnym stanie nie ma możliwości wykonania prac, o których piszą cykliści, nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby w przyszłości w tym terenie wytyczyć ścieżki rowerowe i jeśli zostaną wygospodarowane środki finansowe w budżecie miasta lub uda się pozyskać środki pozabudżetowe np. europejskie, aby w tym miejscu, po wykupie terenu od właścicieli i wycince drzew, powstały szlaki rowerowe.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych, że odnośnie chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ulicy Lubańskiej powodem ich braku jest zbyt mała szerokość pasa drogowego ul. Lubańskiej. Niniejszy projekt dotyczył opracowania w istniejących granicach. Poszerzenie pasa drogowego w ramach prowadzonych prac nie jest obecnie możliwe i wiązałoby się ponadto z kosztownym oraz długofalowym procesem wykupu gruntów od osób prywatnych, natomiast rowy wzdłuż ul. Lubańskiej, są rowami melioracyjnymi odprowadzającymi wody z pobliskich terenów rolnych a ich wielkość odpowiada potrzebom odprowadzenia wód z przyległych terenów.

Podsumowując obecnie nie ma możliwości zmiany projektu technicznego, o jakim piszą cykliści a taka zmiana spowodowałaby, iż projekt, z którego są w 75% finansowane remonty 13 ulic w Cieplicach (w tym ulicy Lubańskiej) nie został by pozytywnie rozliczony i miasto musiałoby ponieść nie 24% kosztów, ale w 100% pokryć wszelkie wydatki, czyli zamiast około 3 mln 400 tys jak teraz ponad 13, 5 mln zł. Jak już powiedziałem powyżej, jeśli w ramach prac specjalnie przez Prezydenta powołanego zespołu do opracowania ścieżek rowerowych.

Na marginesie dodam, iż w sprawie ścieżek rowerowych i utworzenia tras rowerowych nie tylko w Jeleniej Górze ale i powiecie, stanowiących spójną całość rozpoczęliśmy rozmowy z władzami powiatu jeleniogórskiego, bardzo zaangażowanymi w sprawy turystyki i rozwoju naszej kotliny.

Mam nadzieję, iż przynajmniej częściowo udało mi się wyjaśnić kwestie remontu ulicy Lubańskiej, co nie znaczy, iż ze stanu prowadzonych prac jestem w zupełności zadowolony, otóż wraz z Panem Jerzym Łużniakiem – Zastępcą Prezydenta nie tylko na ulicy Lubańskiej, ale też na terenie remontu pozostałych ulic zauważamy niedociągnięcia czy też usterki jak np. ulicy Karkonoskiej gdzie spotkaliśmy się z mieszkańcami i podczas kilkugodzinnego przemarszu na całej długości ulicy wspólnie sprawdzaliśmy stan prowadzonych prac oraz notowaliśmy uwagi, które następnie zostały przekazane wykonawcy i jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy w trosce o miasto, w którym żyjemy zgłaszają na bieżąco inne nieprawidłowości”.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (35) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group