Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 5666
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Szklarska Poręba: Darmowa pomoc prawna w Szklarskiej Porębie od jutra

Środa, 4 stycznia 2017, 8:31
Aktualizacja: 8:32
Autor: Robert Czepielewski
Szklarska Poręba: Darmowa pomoc prawna w Szklarskiej Porębie od jutra
Fot. Archiwum
Jutro (5.01) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Jedności Narodowej 11 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie, podczas którego mieszkańcy miasta będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Zadanie to wykonywane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.). Jak przyznaje sekretarz urzędu miasta Szklarskiej Poręby Feliks Rosik, w zeszłym roku podobne działania były podejmowane w całej Polsce, ale nie cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

- Co prawda jest to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, to pani minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rachwalskiej bardzo zależy, żeby tę akcję upowszechnić, upublicznić, żeby ludzie, których nie stać płatną pomoc mogli z takiej oferty skorzystać. Odpowiedzialną za pozyskanie mecenasów, radców prawnych do tego projektu jest warszawska Fundacja Honeste Vivere, która podpisała kontrakty z 5 mecenasami i jednym radcą prawnym z Jeleniej Góry. Porady będą odbywały się raz w tygodniu w godzinach od 11.00 do 15.00. Partnerem projektu w Szklarskiej Porębie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Heneste Vivere i powiat jeleniogórski – mówi F. Rosik.

Kto może uzyskać darmową pomoc prawną?
- Młodzież do 26 roku życia;
- Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;
- Osoby, które ukończyły 65 lat-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- Osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
- Kombatanci-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
- Weterani-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;
- Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia, lub poniosła straty-prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej,
- Kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Pomoc prawna polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group