Piątek, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 8237
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Co „napędzi” rozwój naszego regionu?

Środa, 7 marca 2018, 7:26
Aktualizacja: Czwartek, 8 marca 2018, 4:19
Autor: KIO
W wyniku prac środowiska związanego z Karkonoskimi Inicjatywami Obywatelskimi (KIO) i KSON opracowano kluczowe czynniki rozwoju regionu jeleniogórskiego – jako części większego obszaru Sudetów Zachodnich.

Słuszność tez zawartych w opracowaniu została potwierdzona w badaniu ankietowym przeprowadzonym we współpracy z Fundacją Instytut Rewalidacji (FIR) i Fundacji Merkury (w ramach realizacji Inicjatyw Strażniczych) wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolic w IV kwartale ubiegłego roku. Pytania ankietowe i opracowanie ankiety znaleźć można na stronie www.kson.pl. Przekażemy je również wszystkim lokalnym mediom.

Najważniejszymi czynnikami rozwoju regionu, a poprzez to drogą do wzrostu jego znaczenia, rozwoju gospodarczego – co w sumie w bezpośredni sposób prowadzi do wzrostu jakości życia mieszkańców bezspornie są :
1- Infrastruktura komunikacyjna regionu. Szerokie pojęcie należy rozumieć jako dostępność zewnętrzną – dostęp do szlaków drogowych i kolejowych łączących region z krajem (przez Wrocław, Legnicę i Wałbrzych) i zagranicą ( z Niemcami i Czechami) oraz wewnętrzną – wygodna komunikacja wewnątrz regionu pomiędzy poszczególnymi jego ośrodkami, ale także ulice wewnątrz miasta z systemem parkingów i sprawną komunikacją miejską.
Ten aspekt jest ważny nie tylko dla rozwoju gospodarczego regionu ale także ze względów społecznych ograniczających procesy peryferyzacji i prowincjonalizacji całego regionu Sudetów Zachodnich a przez to jest czynnikiem, który może ograniczyć niekorzystne zmiany demograficzne w obrębie Jeleniej Góry i okolic aktywnie włączając ten region do gospodarki województwa dolnośląskiego.
2- Pozyskiwanie inwestorów, którzy zapewnią dostateczną ilość miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry, która będzie miała możliwość samorealizacji i rozwoju na miejscu bez konieczności emigracji do większych środowisk miejskich. Chodzi tutaj przede wszystkim o branżę turystyczną, ale także high tech, informatykę, robotykę, inżynierię a nawet ochronę zdrowia szczególnie w zakresie rehabilitacji.
3- Stworzenie warunków do pracy i życia dla utalentowanej młodzieży poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury społecznej (mieszkania, szkoły, przedszkola, żłobki) ale także kanalizujące indywidualne aspiracje na przykład inkubatory przedsiębiorczości, pozyskiwanie większej ilości imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Do tychże także jest potrzebna infrastruktura techniczna (przemyślana i skoordynowana polityka inwestycyjna miasta z planami zagospodarowania przestrzennego włącznie), niezbyt restrykcyjna polityka podatkowa, zachęty i ułatwienia dla inwestorów itp.
4- Powyższe jest możliwe poprzez inicjowanie i organizowanie współpracy na linii biznes – szkolnictwo wyższe ( średnie zawodowe także). Wszystkie ośrodki akademickie w Jeleniej Górze są otwarte na sugestie dotyczące kształcenia w kierunkach, które będą preferowane przez lokalny biznes, biznes, który da zatrudnienie absolwentom. Obecna sytuacja na rynku pracy jest idealna do wykorzystania w kierunku stworzenia innowacyjnej współpracy szkolnictwa z biznesem i instytucjami miejskimi.

Do realizacji powyższych celów wszyscy starajmy się zjednoczyć siły niezależnie od preferencji politycznych. Zachęcajmy i wymagajmy od naszych reprezentantów we władzach miast, gmin, powiatu, sejmiku i sejmu - działań w kierunku realizacji podstawowych elementów strategii, od których zleży pozycja naszego regionu.
Wszystkie elementy, na które wskazujemy powyżej nie są determinowane politycznie. Wszystkie wskazane organizacje współpracujące przy realizacji opracowania skupiają osoby o różnych poglądach politycznych, niemniej jednak wybraliśmy zadania i kierunki, które nie są sprzeczne z żadną opcją polityczną – uzyskaliśmy szeroki kompromis koncentrując się na sprawach, problemach i konkretach co do których jest zgoda. Chcemy skupiać wszystkie środowiska polityczne i społeczne ażeby jednoczyć działania wokół celów. Dlatego z jeszcze większym zaangażowaniem wymagajmy od naszych przedstawicieli działań w wyżej wymienionym zakresie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zrozumienie, naszą intencją jest dobro naszego regionu osiągane w zgodzie z realizacją pozostałych celów. Miło jest nam zauważyć, że inicjatywy dotyczące komunikacji drogowej odniosły pierwsze efekty. Na spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze senator RP Krzysztof Mróz i posłanka na sejm RP Marzena Machałek poinformowali, że zabezpieczono środki w budżecie GDDKiA na opracowanie planów dotyczących łącznika Kaczorów – Bolków. Jest to pierwszy, mały ale także i niezbędny krok do realizacji naszego wspólnego i najważniejszego celu. Wcześniej dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PKP i władzami miasta Jeleniej Góry poprawiono połączenie kolejowe z Wrocławiem oraz wydłużono trasę przejazdu składu Pendolino, którym możemy pojechać do stolicy. Idziemy w dobrym kierunku.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (36)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group