Czwartek, 19 maja
Imieniny: Mikołaja, Piotra
Czytających: 5539
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Brakuje miejsc w domach dziecka i rodzin zastępczych. Przez ustawę?

Poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 8:40
Aktualizacja: 8:45
Autor: Mea
To efekt ustawy, która zakłada ograniczenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczych, a większą pracę z rodzinami biologicznymi (która jest niedostateczna), także nałożenie na gminy obowiązku współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych powoduje, coraz więcej dzieci kierowanych jest do domów dziecka.
– W związku z obowiązkiem redukcji miejsc w placówkach opiekuńczo–wychowawczych trzeba było utworzyć nowy dom dla dzieci w Przesiece. Zmieniły się też przepisy co do finansowania rodzin zastępczych – powiedziała Jolanta Bagińska, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2012 r. w powiecie jeleniogórskim funkcjonowało 112 rodzin zastępczych, w których przebywało 151 dzieci. Poza powiatem funkcjonowało 14 takich rodzin, mających pod opieką 14 dzieci. Na świadczenia dla rodzin zastępczych powiat jeleniogórski wydał ponad 1 mln 800 tys. zł. Z powodu braku pieniędzy oraz chętnych rodzi zastępczych ubywa.

- Jest to wynik zmiany ustawy w 2012 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Gminy mają teraz obowiązek współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w 10%, w drugim 30% i w następnych latach 50%. Na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych gminy wydały w ubiegłym roku ponad 11 tys. zł., a w instytucjonalną piecze zastępczą gminy wniosły ponad 36 tys. zł – powiedziała Jolanta Bagińska.

Najwięcej rodzin zastępczych, bo aż 33 jest w Kowarach, w Mysłakowicach - 22, a w Piechowicach - 12, natomiast najmniej, bo tylko 3 w Jeżowie Sudeckim i 4 w Janowicach Wielkich.
W Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie przed rokiem 2012 było 48 miejsc, jednak przepisy nowej ustawy wymusiły ograniczenie do 30 dzieci. - Nie było możliwe spełnienie tego standardu, a rok 2012 zakończył się z liczbą 36. dzieci. Ale tylko dlatego, że nie kierowaliśmy tu dzieci. Musieliśmy szukać innych miejsc, a jest z tym problem w całej Polsce.

Dlatego na zlecenie starostwa powstała nowa placówka, która działa od połowy sierpnia w Przesiece z 14 miejscami, która została natychmiast zapełniona.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie jeleniogórskim wydano ponad 2 mln 90 tys. zł m.in. na utrzymanie Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (ponad 1 mln 460 tys. zł), Domu dla Dzieci Nadzieja w Przesiece (ponad 170 tys. zł), na utrzymanie dzieci z terenu powiatu przebywających w placówkach (ponad 340 tys. zł) poza powiatem oraz usamodzielnienie podopiecznych i kontynuację nauki (ponad 90 tys. zł). Miesięczny koszt pobytu dziecka w domu dziecka w Szklarskiej Porębie to 2 tys. 712 zł, a w Przesiece 2 tys. 836 zł. Podobna liczba dzieci została umieszczona w domach dziecka w roku 2012, jak w roku poprzednim, czyli 24.

- Korzystaliśmy z kilku nowych form pomocowych np. dopłat do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych, które wyniosły 300 zł dla dziecka. Dwie rodziny uzyskały też dofinansowanie do remontu mieszkania. Prowadziliśmy też szkolenia dla nowych rodzin zastępczych, do których zgłosiło się 8 rodzin – dodała Jolanta Bagińska.

Suma pozyskanych dodatkowych środków na pieczę zastępczą to ponad 120 tys. zł, w tym ponad 94 tys. zł dotacji przyznano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a ponad 27 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie kosztów zatrudnienia od lipca 2012 r. trzech koordynatorów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Koordynatorzy odwiedzali rodziny przynajmniej raz w miesiącu udzielając im wsparcia w realizacji zadań, współpracowali też z wychowawcami, czy pedagogami.

W celu promowania rodzicielstwa zastępczego pracownicy PCPR wzięli udział w „Kowarskiej Giełdzie Zagrosikowej”, gdzie szerzono ideę rodzicielstwa zastępczego i rozdawano na ten temat ulotki. Centrum zorganizowało również konkurs plastyczny „Rodzina zastępcza. Uczucia prawdziwe”, których odbiorcami były dzieci, rodzice i ich krewni z rodzin zastępczych. Podczas konkursu Wydawnictwo „Pętla” z Katowic oprócz ufundowania nagród, nieodpłatnie przekazało pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 3 tys. zł.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group