Niedziela, 3 grudnia
Imieniny: Franciszka, Ksawerego
Czytających: 14314
Zalogowanych: 7
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Warszawa/Jelenia Góra: Bogusława Bogucka została Profesorem Oświaty

Środa, 16 października 2013, 8:11
Aktualizacja: 8:59
Autor: Mea
Warszawa/Jelenia Góra: Bogusława Bogucka została Profesorem Oświaty
Fot. Archiwum B. Boguckiej
W tym roku Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wręczyła 20 honorowych tytułów Profesora Oświaty, które przyznawane są od sześciu lat. Jako jedyna w tym roku na Dolnym Śląsku otrzymała go Bogusława Bogucka, kierowniczka Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Akt nadania odebrała w poniedziałek (14.10.) w kancelarii premiera.

- Bardzo się cieszę z nominacji, czuję się zaszczycona, ponieważ jest to najwyższy stopień awansu zawodowego w oświacie i otrzymują go nieliczni. Tytuł jest uwieńczeniem całości mojej pracy oraz potwierdzeniem, że to, co realizowałam do tej pory, służyło nauczycielom, ale przede wszystkim uczniom, pomagało im w osiąganiu sukcesów. Tytuł ten jest uhonorowaniem mojej pracy oraz motywacją do dalszych działań na rzecz oświaty – mówiła Bogusława Bogucka.

Laureatka ma tytuł magistra pedagogiki i zajmuje się obecnie prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli. - Dobrze przygotowany nauczyciel jest gwarantem sukcesu ucznia, a to zawsze było i jest najważniejsze w mojej codziennej działalności edukacyjnej – dodała laureatka.

Bogusława Bogucka pracuje jako kierowniczka filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Funkcję tę objęła 01.09.2013r. Wcześniej pracowała jako nauczyciel konsultant. Do września 2004 roku była nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze, gdzie realizowała autorski program edukacji ekologicznej „Pamiętaj o Nas”. Został on wpisany do banku programów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, skąd przez cztery lata pozyskiwała środki finansowe na realizację programu. Prowadziła „Małe Wydawnictwo”, w ramach którego promowała prace literackie i plastyczne swoich uczniów.

Jako nauczyciel konsultant w DODN utworzyła i prowadzi Galerię N… , gdzie od 2004r. zajmuje się edukacją kulturalną. W ramach organizowanych wystaw i wernisaży prowadzi w galerii zajęcia z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Stworzyła również Galerię Dziecięcą, w której najmłodsi twórcy mogą prezentować swoje prace. Była autorką i współorganizatorką (z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Uniwersytetem Wrocławskim) ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli na esej lub scenariusz zajęć pt. „Etyka w dzisiejszej szkole” (2007/2008).

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami była autorką licznych konferencji dla nauczycieli, pracowników oświaty i samorządu lokalnego, m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja Ekologiczna dla Ponadgranicznego Porozumienia” (Polska, Czechy, Niemcy, Ukraina) X. 2006r., Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Z programem ekologicznym Pamiętaj o Nas do Unii Europejskiej – 2003r., Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła, a zdrowy styl życia” IV. 2008r. czy też Regionalnej konferencji „Dajmy szansę najmłodszym - o kreatywności dzieci” IX. 2009r.

Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Diagnoza gotowości szkolnej” (2008r.–2009r.), „Zero tolerancji dla przemocy w szkole – Porozumienie w szkole” (2008r.), „Obniżenie Obowiązku Szkolnego” (2013r.).
Jest trenerem międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”.(2007r.-2012r.) oraz prowadzi szkolenia realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W ramach współpracy transgranicznej opracowała i zorganizowała międzynarodowy Piknik Edukacyjny „Ekoart – konwersacje bez granic” (2006r), podczas którego uczniowie i nauczyciele trzech krajów - Polski, Czech i Niemiec - mieli możliwość wymiany doświadczeń, uczestniczenia w licznych warsztatach, pokazach i prezentacjach. Od 2002 roku pełni funkcję eksperta MEN wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Jest ekspertem w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli oraz organizacji i instytucji, które korzystają z jej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie doradztwa, sporządzania opinii i analiz, czego wynikiem są liczne opracowania. Opiniuje programy własne nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej oraz wnioski różnych podmiotów składane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskiwanie funduszy na realizację edukacji ekologicznej.
Współpracując z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, włączyła się w opracowanie programów kształcenia zgodnych z Krajowymi ramami kwalifikacyjnymi dla szkolnictwa wyższego dla kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (X 2011r. - II 2012r.). Współpracując z Akademią Rolniczą w Poznaniu od 2005 roku jako sekretarz Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, organizuje i przeprowadza okręgowe eliminacje dla uczniów ze szkół kończących się maturą z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Bogusława Bogucka była koordynatorem szkoleń w ramach projektu „Nauczyciel z klasą” (2006r.) i „Uczniowie z klasą” (2007r.) realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wielokrotnie nagradzana, otrzymała m.in.: nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Nagrodę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Srebrną odznakę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz liczne nagrody dyrektora SP nr 11 w Jeleniej Górze oraz DODN we Wrocławiu. Jej autorski - „Program edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej” został zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

W swoim dorobku posiada publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej między innymi: „Jaka jest nasza szkoła – Problemy etyczności i etyki w szkole – teoria i praktyka”, wyd. AD REM 2009; „Skarby Karkonoszy – poradnik metodyczny”, „Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2010 – 2014”; „Analizę edukacji ekologicznej na pograniczu dolnośląskim” (w języku polskim i niemieckim) – Edukacja ekologiczna bez granic na pograniczu dolnośląsko-saksońskim wyd. Herausgeber 2008; „Mój głos” – wypowiedzi dzieci na temat współczesnych zagrożeń ekologicznych – Fundacja Karkonoska 2003, „Szkolny Kalendarz Ekologiczny” - Fundacja Karkonoska 2003 (autorskie zdjęcia z działalności programu ekologicznego, opracowania i propozycje zajęć; pozyskanie środków finansowych na publikację), „Propozycje działań w kształtowaniu postaw ekologicznych młodego pokolenia w oparciu o własny program – Edukacja ekologiczna 2002” (publikacja wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy jako materiał konferencji naukowej), „Edukację ekologiczną w klasach I – III. Program. Realizacja. Ewaluacja” – Wydawnictwo Nauczycielskie 2001 oraz liczne artykuły w „Ścieżkach Dolnośląskich i Obliczach Edukacji” (wydawnictwa Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu).
Czynnie uczestniczy jako trener w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli takich jak:
 Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – 2009r.
 Szkolenie dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – 2010-2011r.
 Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji – 2011r,
 Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych – 2012-2013.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (13)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Ile lat ma Twój samochód?

Oddanych
głosów
438
Jest nowy
7%
1-5 lat
14%
5-10 lat
18%
10-20 lat
41%
pow. 20 lat
19%
 
Głos ulicy
Tatuaże – podobają się czy nie?
 
Miej świadomość
Zbyt inteligentni, by być szczęśliwi
 
Rozmowy Jelonki
Z Niemiec przez Jelenią Górę do IPN
 
112
Uratowali mu życie
 
112
Policja złapała bandziora (foto, wideo)
 
112
Zginął na drodze
 
Koszykówka
Walczymy o szósty skalp!
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group