Niedziela, 14 sierpnia
Imieniny: Maksymiliana, Alfreda
Czytających: 4108
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Karkonosze: Zdobyć najwyższy szczyt

Czwartek, 16 lipca 2009, 11:28
Aktualizacja: Piątek, 17 lipca 2009, 9:37
Autor: ahawer
Karkonosze: Zdobyć najwyższy szczyt
Fot. organizator
Dla wszystkich poszukujących adrenaliny i chętnych zdobycia najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki, rusza najbardziej ekstermalna impreza biegowa w Polsce – Mountain Marathon – Śnieżka Run 1602.

Trasa biegu liczy 15 km, a przewyższenia wynoszą 1010m. Startujemy ze Stadionu Miejskiego o godz. 10:00, a na metę dobiegamy na sam szczyt Śnieżki.

Szczegóły biegu na stronach:

http://www.mountainmarathon.pl/
http://www.mountainmarathon.pl/kategoria/389_karpacz_18_07_09/
http://www.mountainmarathon.pl/kategoria/393_opis_trasy/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://mm.ar.npc.pl/kategoria/409_formularz/

Udział w poszczególnych zawodach MOUNTAIN MARATHON może wziąć każdy,
kto ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu).
Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:- ukończone 18 lat, złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia lub zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych oraz złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości
warunków udziału w zawodach, ukończone 16 lat, zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika lub zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach, przesłanie prawidłowego zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej.
Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat muszą przebywać na zawodach pod stałą opieką osoby, która musi mieć ukończone 18 lat.

Limit uczestników
Organizator gwarantuje przyjęcie zgłoszeń pierwszych 250 zawodników na każdą edycję zawodów w ramach cyklu MOUNTAIN MARATHON.
Prawidłowe zgłoszenie obejmuje rejestrację (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) i wniesienie opłaty startowej.
Organizator powiadomi zawodników o przyjęciu zgłoszenia wysyłając informację na podane przez nich adresy e-mail.
Zagwarantowany udział w każdej edycji zawodów mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty wpisowego na wszystkie edycje zawodów w danym cyklu w terminie do 30 dni przed pierwszą edycją zawodów.
W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.

Zgłoszenia
Uczestnikiem MOUNTAIN MARATHON może być osoba, która spełni następujące warunki:
a) Wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie zawodów www.mountainmarathon.pl) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze
Zawodów (podczas rejestracji przed startem).
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów.
c) Złoży czytelny podpis na oświadczeniu przed startem w każdej edycji zawodów.

Nie ma znaczenia na ilu edycjach zamierza się startować. Zgłoszenie ważne jest dla wszystkich edycji MOUNTAIN MARATHON, w których uczestnik będzie brał udział. Startując w kolejnych edcyjach zawodów należy przesłać informację o starcie pocztą e-mail (podając imie i nazwisko i numer
edycji) na 7 dni przed startem w danej edycji zawodów. Zgłoszenie startu w
terminie późniejszym nie gwarantuje udziału w zawodach.

Wysokość opłat startowych jest jednakowa dla każdej z edycji w ramach cyklu MOUNTAIN MARATHON 2009 i wynosi za udział w jednej edycji zawodów:
data wpłaty wszystkie, kategorie, wniesienie opłaty startowej, przelewem na minimum 30 dni, przed datą danej edycji zawodów 50 zł*, wniesienie opłaty startowej przelewem na minimum 7 dni przed datą danej edycji zawodów 60 zł*, wniesienie opłaty startowej bezpośrednio w Biurze Zwodów 100 zł

* Ze względu na nieco późniejszy start formularza zgłoszeniowego wniesienie opłaty startowej za udział w pierwszej edycji MM 2009 (Ustroń) na minimum 7 dni przed datą zawodów (tj. do dnia 28 czerwca) możliwe jest w najniższej stawce - 50 zł (zamiast 60 zł)! Dla pozostałych edycji opłata bez zmian.

Przelewy: opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty i numer danej edycji, np.: "wpisowe na MOUNTAIN MARATHON 2009 - Edycja 1 + Jan Kowalski".

Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto:
POLSKI KLUB ADVENTURE RACING
ul. Długie Ogrody 26/41, 80-765 Gdańsk

ING Bank Śląski nr rach. 87 1050 1764 1000 0023 1987 0859
z dopiskiem: "wpisowe na MOUNTAIN MARATHON 2009 - Edycja . + imię i nazwisko"

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group