Niedziela, 28 maja
Imieniny: Jaromira, Justyny
Czytających: 6113
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Mysłakowice: Stanowisko T4B Ekotechnologie ws. modernizacji oczyszczalni w Mysłakowicach (sprostowanie)

Czwartek, 6 sierpnia 2020, 15:27
Aktualizacja: Niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:32
Autor: T4B Ekotechnologie Sp. z.o.o
Mysłakowice: Stanowisko T4B Ekotechnologie ws. modernizacji oczyszczalni w Mysłakowicach (sprostowanie)
Fot. WAC
T4B Ekotechnologie Sp. z o.o., realizująca do dnia 31 lipca 2020 r. zadanie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach Etap I”, w imieniu T4B Ekotechnologie sp. z o.o. kategorycznie zaprzeczam informacjom umieszczonym w artykule opublikowanym w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godzinie 7:10 „Wstrzymane prace przy oczyszczalni ścieków” (https://m.jelonka.com/wstrzymane-prace-przy-oczyszczalni-sciekow-89435 i https://www.jelonka.com/wstrzymane-prace-przy-oczyszczalni-sciekow-89435). Zamieszczone w/w artykule stanowisko przez przedstawiciela KSWiK Pana Krzysztofa Ślęzoka zawierają nieprawdziwe informacje i stanowią pomówienia względem Wykonawcy.

Wbrew twierdzeniom Pana Krzysztofa Ślęzoka, Wykonawca nie wymuszał na KSWiK zapisów aneksu niekorzystnych dla KSWiK. Wykonawca nie zszedł z placu budowy, lecz rozwiązał z KSWiK umowę, poprzez odstąpienie od niej w dniu 31.07.2020 r., z przyczyn leżących po stronie KSWiK. Przyczyną, a wręcz kilkoma przyczynami, rozwiązania umowy było: brak zabezpieczenia przez KSWiK finansowania inwestycji; nie uregulowanie przez KSWiK płatności na rzecz Wykonawcy w kwocie ponad 2,3 MLN pln za przerób z maja 2020 r.; nie akceptowanie rozliczenie przerobu Wykonawcy z czerwca 2020 r., brak współdziałania KSWiK przy realizacji umowy, próba bezprawnego zaboru przez KSWiK środków Wykonawcy w wysokości ponad 2 mln zł z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wskazuje, iż pomimo uchylania się przez KSWiK z zapłatą na rzecz Wykonawcy za maj i czerwiec 2020 r., Wykonawca ma uregulowane swoje zobowiązania względem swoich podwykonawców za w/w okresy.

Wspomniane przez Pana K. Ślęzok negocjacje w przedmiocie aneksu do umowy w rzeczywistości polegały na próbie jednostronnego narzucenia przez KSWiK na Wykonawcę zrzeczenia się z wszelkich roszczeń oraz zrzeczenia się przez Wykonawcę prawa do odstąpienia od umowy. Wykonawca zaproponował Zamawiającemu usunięcie zapisu o zrzeczeniu się roszczeń przez Wykonawcę i dodanie zapisu o konieczności współdziałania Zamawiającego i obowiązku terminowego regulowania należności. Zamawiający nie wyraził na nie zgody, tym samym dał wyraz, iż jego głównym celem jest niewspółdziałanie z Wykonawcą i uchylanie się od obowiązku zapłaty.

T4B Ekotechnolgie Sp. z o.o. uprzedzając kolejne nieprawdziwe informacje jakie mogą być przekazywane przez KSWiK i jego zarząd, z całą stanowczością podkreśla, iż jakiekolwiek informacje, że to KSWiK odstąpił od umowy i naliczył Wykonawcy kary są nieprawdziwe. Zarząd KSWiK nie złożył oświadczenia o odstąpieniu w datach na jakie się powołuje. Na dzień 6 sierpnia 2020 r. do T4B Ekotechnolgie Sp. z o.o. nie dotarło jakiekolwiek oświadczenie Zarządu KSWiK w tym zakresie. Wykonawca o stanowisku Zamawiającego w zakresie odstąpienie dowiedziała się z korespondencji e-mail z dnia 4 sierpnia 2020 r. i pisma wręczonego na spotkaniu inwentaryzacyjnym w dniu 5 sierpnia 2020 r. Nadmieniamy, iż nawet jeśli takie oświadczenie dotrze do Wykonawcy, to będzie bezskuteczne, ponieważ Wykonawca już w dniu 31 lipca 2020 r. rozwiązał z KSWiK umowę.

Zdaniem Wykonawcy celem jaki obecnie przyświeca Zarządowi KSWiK jest wprowadzanie przez KSWiK w błąd mieszkańców lokalnej społeczności, ukrycie przez Zarząd KSWiK faktu, iż inwestycja była realizowana bez zagwarantowania środków finansowych na jej przeprowadzenie oraz bezprawne uchylanie się przez KSWiK od obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia i bezprawne pozyskanie przez KSWiK środków z gwarancji należytego wykonania umowy przedłożonej przez Wykonawcę.

T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. pragnie podkreślić, iż w historii spółki, ale też ponad 17 letniej historii spółek tworzących grupę T4B, po raz pierwszy nie dojdzie do zakończenia realizacji umowy ze względu na konieczność odstąpienie od niej. Podejmowane były różne starania, aby dokończyć inwestycję w Mysłakowicach, jednak z winy KSWiK nie udało się tego zrobić. Spółki z grupy T4B realizują umowy na terenie całego kraju, przy udziale pracowników – mieszkańców z terenów całej Polski, w tym z województwa dolnośląskiego. Spółkom z grupy T4B zawsze przyświeca jeden cel, tj. dołożenie wszelkich starań i możliwości w celu terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnego z oczekiwaniami zamawiających. Taki cel przyświecał też T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. przy realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach Etap I”, jednak bez dobrej woli Zamawiającego nie możliwym było dokończenie tej inwestycji. Pomimo, iż nie czujemy się winni całej tej sytuacji, chcielibyśmy przeprosić lokalną społeczność za dolegliwości jakie ich spotykają z powodu niezrealizowania zadania.

Z poważaniem - Zarząd T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

Twoja reakcja na artykuł?

2
17%
Cieszy
4
33%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
6
50%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (17)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy szkoły chronią przed rówieśniczą przemocą, zapewniając uczniom bezpieczeństwo w tym względzie?

Oddanych
głosów
316
Tak
12%
Nie
83%
Nie wiem
6%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group