Niedziela, 3 lipca
Imieniny: Jacka, Tomasza
Czytających: 3542
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Ruszył pilotażowy (darmowy) program „Absolwent"

Czwartek, 23 listopada 2017, 7:52
Autor: KSON
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest beneficjentem projektu „Niepełnosprawni na etacie”. Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie, bądź będących studentami ostatniego roku. Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu PFRON „Absolwent”

Uczestnikiem projektu może zostać osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej będącej absolwentem (osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskała absolutorium, posiadająca dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydanego nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostająca bez zatrudnienia) bądź studentem ostatniego roku. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozytywne przejście etapu kwalifikacyjnego.

Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym. W pierwszej kolejności zrealizowane zostanie indywidualne doradztwo zawodowe, podczas którego określone zostaną predyspozycje kandydata, przeprowadzona zostanie wnikliwa diagnoza jego potrzeb, możliwości i predyspozycji. Na podstawie uzyskanych danych określone zostaną cele każdego z kandydatów, a następnie sporządzona indywidualna ścieżka kariery zawodowej.

Drugim etapem, formą wsparcia będzie działalność konsultacyjno– doradcza przygotowująca do świadomego przejścia potencjalnego pracownika przez tzw. ścieżkę rekrutacyjną. W ramach tego działania uczestnicy zostaną przygotowani do poszukiwania pracy (teoretyczne i praktyczne warsztaty zawierające sterowaną symulację rozmowy kwalifikacyjnej wraz z jej omówieniem pod kątem indywidualnego zachowania poszczególnych uczestników z uwzględnieniem informacji wypracowanych na wcześniejszych etapach projektu), wezmą udział w spotkaniach z pracodawcami (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, które umożliwią zdobycie rzeczywistego oglądu na pracę w danym przedsiębiorstwie uzupełnione zostaną o tzw. job shadowing, czyli rozmowy z pracownikami i pracodawcami, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jakie są oczekiwania i warunki stawiane przez pracodawców), a w ostatnim etapie doradztwo w selekcji ofert pracy bazujące na uzyskanych wcześniej informacjach dotyczących uczestników- beneficjentów ostatecznych.
Elementem realizowanym równolegle będą warsztaty z autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz warsztaty i szkolenia zawodowe pozwalające nabyć umiejętności tzw. twarde lub podniesienie poziomu posiadanej przez uczestnika wiedzy w tym zakresie. Szkolenia zawodowe będą dobierane pod kątem konkretnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Ostatnim etapem jest mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń, dzięki któremu beneficjenci projektu podniosą swój poziom pewności siebie oraz przy wsparciu mentora wejdą na nową ścieżkę zawodową (rolą mentora jest wspomagać uczestnika w pokonywaniu barier występujących przy zatrudnieniu w nowym przedsiębiorstwie).

Projekt ma zasięg ogólnopolski, będzie trwał prawie 3 lata, a w dniu 21 listopada 2017r KSON rozpoczął rekrutację. Rekrutacja do projektu trwa do 4 grudnia 2017r,. a pierwsze działania w projekcie przewidziane są również na grudzień br. Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie całej Polski. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.kson.pl, biuro@kson.pl, kontakt telefoniczny 757524254, bezpłatna infolinia 800 700 025 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w siedzibie KSON, ul. Osiedle Robotnicze 47a w Jeleniej Górze.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group