Sobota, 28 stycznia
Imieniny: Radomira, Tomasza
Czytających: 10227
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Radni powiatu o programie ochrony środowiska w naszym regionie

Sobota, 1 grudnia 2012, 8:13
Aktualizacja: Niedziela, 2 grudnia 2012, 8:45
Autor: Mea
Powiat: Radni powiatu o programie ochrony środowiska w naszym regionie
Fot. Mea
Radni przyjęli „Program ochrony środowiska na lata 2012–2015, z perspektywą do roku 2019”. – Koszt zadań proekologicznych to 17, 889 mln zł., z czego wkład własny z budżetu powiatu obliczono na 1,5 mln zł rocznie – poinformował Andrzej Kurpiewski z Zakładu Ochrony Środowiska DECYBEL w Jeleniej Górze.

Nakłady na ochronę środowiska w powiecie: gospodarka odpadami – 360 tys. zł, ochrona ziemi i gleb - 15 tys. zł, ochrona powietrza, w tym termomodernizacja budynków starostwa powiatowego - 1 400 tys. zł, ochrona przed hałasem wraz z komunikacją – 14 880 tys. zł, ochrona przyrody – 983 tys. zł, edukacja ekologiczna 80 tys. zł oraz zarządzanie i zagrożenia naturalne – 171 tys. zł.

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska oraz sporządzenie raportów z realizacji tego programu oszacowano na 36 tys. zł na lata 2012 i 2014. Rozwój świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu będzie kosztować 20 tys. zł rocznie, nie zabraknie współpracy z międzygminnymi ośrodkami prowadzącymi edukację ekologiczną.

Ponadto zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty, na które przewidziano 510 tys. zł, czyli średnio 127 tys. zł rocznie oraz aktualizację inwentaryzacji lasów na terenie powiatu, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na którą wyznaczono 57 tys. zł, czyli średnio 14 tys. zł rocznie. – W ciągu ostatnich czterech lat wzrosła powierzchnia lasów chronionych aż o 141 h. Obecnie jest większa niż teren powiatu - powiedział Andrzej Kurpiewski.

266 tys. zł, czyli średnio 66 tys. zł rocznie będzie kosztować nadzór nadleśniczych nad lasami w naszym powiecie, które nie są własnością Skarbu Państwa. Będą prowadzone również obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz okresowe badania gleby.

Kontynuowana będzie rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w powiecie. Systematycznie podnoszona jest jakość nawierzchni dróg poprzez remonty oraz przebudowy, na które przewidziano 15 mln zł, czyli średnio 4 mln zł. rocznie, finansowane nie tylko z budżetu powiatu, ale również z Unii Europejskiej i budżetu państwa. – Należy wykonać badania akustyczne przy takich drogach, jak 2741 D w Mysłakowicach, Miłkowie i Karpaczu, 2763 D w Piechowicach(Pakoszów) oraz 2491 D w Jeżowie Sudeckim i Siedlęcinie. Szacowany budżet na ten cel w roku 2013 to 20 tys. zł. – podkreślił Andrzej Kurpiewski.
Ważne są też szkolenia i ćwiczenia Zespołu Reagowania Kryzysowego, na które zaplanowano 4 tys. zł rocznie. – Elektroniczny system ostrzegania i alarmowania ludności powiatu jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi będzie kosztować 130 tys. zł – mówi Andrzej Kurpiewski.

Planowane jest także przygotowanie dokumentacji do budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kostrzyca” na potoku Jedlica.

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
782
Tak
21%
Nie
69%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group