Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 8190
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Powiat Jeleniogórski ważnym partnerem w GreKo

Czwartek, 26 czerwca 2014, 7:49
Aktualizacja: Piątek, 27 czerwca 2014, 7:17
Autor: SP
Powiat: Powiat Jeleniogórski ważnym partnerem w GreKo
Fot. Archiwum Starostwa
Przedstawiciele Powiatu Jeleniogórskiego wzięli udział w konferencji planistycznej Konsorcjum GreKo w powiecie Bamberg (Niemcy). Odbyła się ona w dniach 12–14.06. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowego projektu GreKo I „Samorządy Przygraniczne przygotowują się w obszarach oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020 GreKo” oraz rozmów przystąpienia partnerów zagranicznych do projektu Greko II w ramach Programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli” 2014–2020.

W ramach Konsorcjum udział w spotkaniu wzięli: Powiat Jeleniogórski, StädteRegion Aachen, Charlmagne, Landkreis Bamberg, Leeuwenborgh Opleidingen Maastricht oraz Eurodistrict SaarMoselle, a program obejmował trzy bloki tematyczne.

Pierwsza część, to runda podsumowująca GreKo I, w której m.in. omówiono: trudności na etapie realizacji projektu – sukcesy/porażki, propozycje rozwiązań, sugestie ulepszeń na dalszym etapie realizacji, propozycje dot. partnerów GreKo II i określono wspólnie temat we wniosku GreKo II – turystyka, rozwój regionalny

- W drugiej części m.in.: określono rolę poszczególnych partnerów w konkretnych tematach projektu GreKo II, w tym rolę inicjatora tworzenia sieci partnerskiej i budowy marki regionu, rolę partnera transferującego aktywność we wszystkich grupach społecznych, rolę przekazania informacji, wiedzy współpracy przygranicznych regionów na bazie własnych praktyk, rolę partnera odpowiedzialnego za kontakty młodzieży, wymianę szkół , praktyk i kontaktów językowych, rolę partnera informującego o kompetencjach europejskich celem wyeliminowania uprzedzeń/lęków związanych z członkostwem w Unii oraz partnera wzmacniającego własne kompetencje jako regionu przygranicznego. Ukierunkowanie wielonarodowe, transgraniczność, rozwój regionalny, marketing turystyczny, współpraca samorządów wyłoniono również jako istotne założenia projektowe odgrywające znaczącą rolę we współpracy w ramach GreKo II. Dla wszystkich partnerów istotnym czynnikiem wspomagającym realizację zadań w projekcie i umożliwienie spełnienia powyższych założeń projektowych będzie dofinansowanie ze środków UE – relacjonuje Ewelina Ostrowska, członek Konsorcjum GreKo I i GreKo II, zajmująca się współpracą zagraniczną naszego powiatu.

- Jednogłośnie wybrano w głosowaniu LEAD-Partnera projektu - Powiat Jeleniogórski. Poza uczestnikami konferencji swój udział w projekcie wstępnie zadeklarowali Partnerzy z: Miasta Jablonec n/N - CZ, Stowarzyszenia Turystyki Łużyce Górne – Oberlausitz - DE i partner wspierający MOLDOVA e.V.(Mołdawia), określono poszczególne zadania w projekcie w latach 2015-2016 – dodaje.

Na podstawie porozumienia partnerów określono wspólnie temat/cel we wniosku GreKo II brzmiący: „WZMOCNIENIE SIECI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH ORAZ PARTNERSTW POMIĘDZY SAMORZADAMI POPRZEZ TRWAŁĄ INSTYTUCJONALIZACJĘ”. Określono wspólnie narzędzia osiągnięcia głównego celu m.in. poprzez wzmocnienie kompetencji europejskiej młodzieży czyli udział młodzieży, zwiększenie kompetencji językowych i kompetencji praktycznych oświaty, próbę zastosowania sposobów dialogów obywateli w celu przekazania idei europejskości, wzrost potencjału rozwoju poprzez wymianę „know-how” (doświadczeń, wiedzy) w rozwijaniu regionów.

W trzeciej części obrad nastąpiło podsumowanie konferencji oraz omówiono sprawy organizacyjne, kolejne kroki i plan terminów w GreKo II.
Wyznaczono termin ostatecznego spotkania w Aachen na „CHIO” w dniach 14-17.07.2014 r. przygotowujące do złożenia wniosku GreKo II z dniem 1 września br. oraz dotrzymanie terminu rejestracji (do dnia spotkania w Aachen na „CHIO”) każdego partnera z osobna w Komisji Europejskiej w Brukseli dla partnerów nie posiadających numeru identyfikacyjnego PIC (Participant Identification Code).

Wizyta w Partnerskim Powiecie Bamberg była pierwszym oficjalnym spotkaniem starosty Powiatu Bamberg Johanna Kalba, który objął urząd w dniu 9 maja 2014 r. ze starostą Jackiem Włodygą. Starostowie byli również uczestnikami konferencji, jednocześnie wyrazili akceptację i poparcie dla w/w realizowanych projektów i poszerzania dialogu europejskiego dot. m.in. naszego wieloletniego partnerstwa. Dla obu Starostów współpraca partnerska jest jednym z głównych priorytetów pracy i dalszej współpracy.

Podczas wizyty starosta Jacek Włodyga spotkał się m.in. z dr. Manfredem Fisherem – dyrektorem zarządzającym Siecią Spółek Szpitalnych w Powiecie Bamberg.

Powiat Jeleniogórski wziął również udział w otwarciu wystawy pt.”Okazałość, Zbytek i Przepych – Luksus na obszarze wiejskim” w Muzeum Rolnictwa Regionu Bamberg w miejscowości Frensdorf. Gośćmi wystawy byli m.in. Petra Platzgummer-Martin – Wiceprezydent Rządu Frankonii Górnej, Dr. Günther Denzler – Przewodniczący Rady Okręgu Frankonii Górnej w Bawarii, Johann Kalb – Starosta Powiatu Bamberg, Birgit Ramming-Scholz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Obiektami Komunalnymi i Powiatowymi w Powiecie Bamberg, Dr. Manfred Fisher w/w.

Z uwagi na intensywność i różnorodność tematyczną programu, wizyta była owocna w różnych obszarach tematycznych w zależności od charakteru spotkań i tematu prowadzonych rozmów. Wyznaczono kierunek dalszej współpracy partnerskiej, terminy przyszłych spotkań m.in. udziału Przedstawicieli Powiatu Bamberg w grupach roboczych we wrześniu oraz w Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych w październiku br.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group