Niedziela, 14 sierpnia
Imieniny: Maksymiliana, Alfreda
Czytających: 7123
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Opozycyjne kluby niezadowolone z projektu budżetu 2013 dla Jeleniej Góry. Czy radni jutro go uchwalą?

Poniedziałek, 7 stycznia 2013, 9:12
Aktualizacja: Wtorek, 8 stycznia 2013, 8:13
Autor: Angela
Jelenia Góra: Opozycyjne kluby niezadowolone z projektu budżetu 2013 dla Jeleniej Góry. Czy radni jutro go uchwalą?
Fot. Archiwum
Tak późny czas, w którym podejmowana będzie uchwała w sprawie budżetu dla Jeleniej Góry może świadczyć o tym, że projekt budżetu na rok 2013 rodził się w bólach. Mimo tego, trzy z czterech klubów radnych (PiS, SLD i Razem dla Jeleniej Góry) oceniają go negatywnie. Optymistycznie na wykaz planowanych przychodów i wydatków patrzy tylko PO. Jak zatem przebiegnie jutrzejsze głosowanie?

Sesje budżetowe najczęściej, również w Jeleniej Górze, odbywały się w grudniu. W tym roku radni pochylą się nad projektem uchwały dopiero jutro (wtorek, 8.01). Sesja może być długa i gorąca (początek o godz. 9.00). Poza grupą rządzącą, kluby radnych nie są przekonane co do ostatecznego kształtu zapisów tej uchwały.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest to najsłabszy budżet Jeleniej Góry od sześciu lat.

- Najbardziej niepokoi mnie drastyczny spadek środków na inwestycje i remonty oraz 30-milionowy deficyt budżetowy – podkreśla Krzysztof Mróz, przewodniczący klubu PiS. - Niemal we wszystkich dziedzinach jest mniej pieniędzy. Na to nakładają się zapisane w budżecie podwyżki opłat np. za mieszkania komunalne aż o 10 %. Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko takiemu budżetowi. Nasze miasto i jego mieszkańcy zasługują na lepszy budżet i potrzebują lepszego budżetu. Klub Radnych PiS złożył we wrześniu listę naszych wniosków do budżetu. Prawie żaden nie został uwzględniony. Pan prezydent Marcin Zawiła do tej pory nawet nie raczył się do tych wniosków ustosunkować ani spotkać się z Klubem PiS w celu przedstawienia budżetu – dodaje Krzysztof Mróz.

Klub Razem dla Jeleniej Góry otwarcie mówi, że budżet 2013 nie wnosi żadnych nowych inwestycji. Bardzo negatywnie ocenia też sam proces tworzenia projektu budżetu. Wprost mówi o tym, że prezydent wiedząc, że w radzie ma większość głosów, nie liczył się z wnioskami pozostałych klubów.

- Projekt budżetu miasta na rok 2013 zawiera głównie zadania z lat poprzednich, których nie udało się zakończyć – pisze Miłosz Sajnog, przewodniczący klubu Razem dla Jeleniej Góry.- Nowe inwestycje, na które zarezerwowano 8 mln złotych, zależą od pozyskania przez miasto pieniędzy zewnętrznych, co stawia je pod wielką niewiadomą. Z wniosków do budżetu, zgłaszanych przez klub radnych "Razem dla Jeleniej Góry" prezydent raczył uwzględnić jedynie wniosek dotyczący napraw bieżących - chodnika i barierek przy siedzibie Poczty Polskiej - ul. Pocztowa. W poprawkach znalazła się jeszcze akceptacja postulowanego przez nas zagospodarowania terenu "Rakownicy". Jednak zadanie to nie zostało wyodrębnione w projekcie budżetu a prace mają być przeprowadzone w ramach pieniędzy na bieżące utrzymanie czystości. Na zgłoszone we wrześniu wnioski do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, nie wiemy nawet, czy prezydent raczył je przeczytać. Dochody budżetu prezydent zamierza zwiększyć dzięki wpływom z mandatów i grzywien, co pozostawimy bez komentarza. Co do zasady - jako klub popieramy budżety, w których znajdują się pieniądze europejskie – dodaje Miłosz Sajnog.

Nieco łagodniej, ale również negatywnie na temat tegorocznego budżetu wypowiada się klub SLD, który ostateczną opinię przygotuje dzisiaj podczas klubowego spotkania. Ogólnie twierdzi, że taki kształt budżetu doprowadzi do stagnacji ekonomicznej Jeleniej Góry.

- W ocenie projektu uchwały budżetowej nie jesteśmy odmiennego zdania, niż większość mieszkańców Jeleniej Góry – mówi Wojciech Chadży z SLD i dodaje: budżet planowany na rok 2013 jest budżetem bardzo zachowawczym, niedającym nadziei na rozwój miasta. Projekt ten będący najważniejszą kwestią dla miasta, bo jego celem jest wskazanie kierunków działania i możliwości finansowych jednostki samorządowej. W tym kształcie ciąży ku nieuchronnej stagnacji ekonomicznej Jeleniej Góry. Dochody, jak i wydatki są bardzo ostrożnie oszacowane, a jedyne w zasadzie znaczące inwestycje na rok bieżący są związane z naprawami szkód popowodziowych. Pomimo tego typu podejścia poziom zadłużenia miasta już zaczyna budzić obawy. Co do tego jak będziemy głosowali, możemy porozmawiać jutro – dodaje.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej natomiast twierdzi, że jest to budżet modelowy uwzględniający wszystkie potrzeby mieszkańców i zapewniający stabilny rozwój stolicy Karkonoszy.

- Budżet, przez zestawienie planowanych dochodów i wydatków, określa model funkcjonowania miasta w roku budżetowym – czytamy w opinii radnych Platformy Obywatelskiej wysłany przez Leszka Wrotniewskiego, przewodniczącego Klubu. - Odzwierciedla finansowanie wszystkich dziedzin życia i realizacji celów szczegółowych. Obowiązkiem władz miasta jest przeznaczenie odpowiednich kwot na pokrycie ustawowych zadań gminy, jak również część wydatków przeznaczonych na cele i zadania, które władze miasta uważają za priorytetowe i mają największe znaczenie dla funkcjonowania i życia mieszkańców. Powinien także uwzględniać aktualną i przewidywaną sytuację makroekonomiczną i wynikające z niej szanse i zagrożenia.

Klub PO dodaje, że w obecnej trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wymuszeniu na samorządach drastycznej dyscypliny wydatków, przedstawiona przez prezydenta Miasta Jeleniej Góry propozycja budżetu na 2013 rok zapewnia zrównoważony rozwój, w tym szczególnie środki na wydatki inwestycyjne, sferę socjalną, skierowaną na najuboższych i gwarantuje odpowiednie utrzymanie obiektów edukacyjnych i rozwój młodego pokolenia oraz wydatki na sport i kulturę. Leszek Wrotniewski wylicza też priorytety budżetu 2013: odbudowa infrastruktury zniszczonej podczas ubiegłorocznej powodzi, szczególnie w rejonie najbardziej doświadczonej przez żywioł dzielnicy Maciejowej, inwestycje wpływające na wzrost liczby miejsc pracy tj. rozwój sieci drogowej wokół dzielnicy przemysłowej i przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych, zakończenie dużych inwestycji gminnych m.in. stadion, termy, Zespół Pocysterski, zakończenie programu wyposażania szkół w boiska wielofunkcyjne, orliki i place zabaw. Budowa sali gimnastycznej i rozwój bazy dydaktycznej w ZST Mechanik czy inwestycje w tereny rekreacyjne w rejonie Cieplic, Sobieszowa i Zabobrza.

- W roku 2013 zakończone zostaną duże obiekty miejskie, dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP uznaje argumentację prezydenta, że pochopnym krokiem byłoby rozpoczynanie w br. dużych zadań inwestycyjnych, które znacznie mogłyby zwiększyć deficyt budżetowy i zadłużenie Miasta. Zauważamy racjonalne działania, zmierzające do zwiększenia efektywności finansowej, a polegające na utworzeniu rezerwy finansowej, która umożliwi pozyskanie na zadania inwestycyjne „resztówek” funduszy UE, dostępnych w obecnym okresie programowania. Uznajemy, że najistotniejszym celem służb prezydenta powinno być zapewnienie realizacji potrzeb mieszkańców w obszarze usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, działań prozdrowotnych, rekreacji i sportu, na praktycznie nie zmienionym poziomie. Realizacja tych potrzeb jest szczególnie ważna dla rodzin zamieszkujących nasze miasto, dlatego radni Platformy Obywatelskiej zobowiązali prezydenta do przygotowania założeń i wprowadzenia Rodzinnej Karty Miejskiej, która wprowadzi ułatwienia i ulgi na w/w. usługi.

- Radni naszego klubu, analizując propozycję budżetu Miasta na 2013 rok, kierowali się przede wszystkim zapewnieniem realizacji potrzeb mieszkańców i zapewnieniem stabilności finansowej, która nie będzie w przyszłości generować negatywnych skutków związanych z obsługą nadmiernego zadłużenia budżetu Jeleniej Góry. Wg nas propozycja budżetu skierowana do Rady Miasta przez prezydenta Miasta Jeleniej Góry spełnia te kryteria, dlatego Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP udziela jej swojego poparcia – dodaje Leszek Wrotniewski.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (48) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group