Wtorek, 17 maja
Imieniny: Weroniki, Sławomira
Czytających: 5869
Zalogowanych: 9
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Mieliśmy rację: Źle oznakowane strefy bez opłat!

Poniedziałek, 27 lipca 2015, 8:44
Aktualizacja: Środa, 29 lipca 2015, 7:37
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: Mieliśmy rację: Źle oznakowane strefy bez opłat!
Fot. Przemek Kaczałko
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wojewoda Dolnośląski potwierdzają, że w płatnych strefach parkowania opłaty można pobierać jedynie w miejscach prawidłowo oznakowanych. Od lutego 2014 r. większość stref w naszym mieście nie była dostosowana do obowiązujących przepisów, a kiedy w czerwcu br. zwróciliśmy na to uwagę, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Czesław Wandzel oraz wiceprezydent Jerzy Łużniak twierdzili, że opłaty należy ponosić. Nie mieli racji!

- Wprowadzenie strefy płatnego parkowania wymaga zastosowania znaków drogowych oznaczających wjazd i wyjazd ze strefy oraz oznaczających miejsca postojowe. Miejsce postojowe powinno być oznakowane zarówno znakami pionowymi (D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”) jak i poziomymi (P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta” lub w przypadku stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”) - czytamy w odpowiedzi ministerstwa na nasze pytanie.

- Postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na tak wyznaczonym miejscu obliguje do opłaty za parkowanie, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych – zaznacza rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Piotr Popa.

- Minimalne wymiary stanowisk postojowych, uwzględniające rodzaje pojazdów i sposób parkowania, zostały określone w tabeli 5.1 w pkt. 5.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – tłumaczy Piotr Popa.

Po naszym artykule rozpoczęto malowanie miejsc parkingowych w strefach parkowania w Jeleniej Górze, jednak w wielu przypadkach niezgodnie z przytoczoną tabelą rozporządzenia. Przedstawiciel ministerstwa dodaje jednak, że nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach samorządowych sprawuje wojewoda i to w jego właściwości pozostaje ocena i kontrola poprawności zastosowanych przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania i jej oznakowania rozwiązań.

Zwróciliśmy się więc o stanowisko w tej sprawie do biura Wojewody Dolnośląskiego, które potwierdza, że pobieranie opłat jest możliwe w prawidłowo wyznaczonych miejscach:
- W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące nieprawidłowości w oznakowaniu miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania uprzejmie informuję, że podzielamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej kwestii. Mając na uwadze zasygnalizowany problem, Wojewoda Dolnośląski wystąpi (działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym) do organów zarządzających ruchem na drogach publicznych położonych na terenie województwa dolnośląskiego o pilne podjęcie działań zmierzających do dostosowania istniejących organizacji ruchu w przedmiotowym zakresie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa – informuje Marta Libner z biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Przypomnijmy. Pod koniec czerwca br. wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak na nasze zapytanie ws. pobierania opłat w nieprawidłowo oznaczonych strefach płatnego parkowania powiedział: - Brak oznakowania poziomego nie powoduje, że można nie płacić za postój. Ten, kto chce nie płacić, zrobi to na własne ryzyko. Jest określony przepis i należy ten przepis respektować.

O ile od wiceprezydenta nie trzeba wymagać szczegółowej wiedzy na ten temat, o tyle Czesław Wandzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze powinien posiadać stosowną wiedzę, a tym bardziej nie powinien wprowadzać mieszkańców w błąd rozpowszechniając nieprawdziwe informacje. W wysłanym do naszej redakcji komunikacie (opublikowanym 14.07 – https://www.jelonka.com/58903) dyrektor MZDiM prosił o „skorygowanie informacji nieprecyzyjnych” twierdząc, że „oparte są na błędnych przesłankach”.

- Powoływanie się na przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogowym nie ma uzasadnienia prawnego, gdyż akt niższej rangi nie może zmieniać zapisów ustawy i to ustawy, która nie zawiera upoważnienia do wydania takiego rozporządzenia, przy czym rozporządzenia są aktami normatywnymi stanowiącymi jedno ze źródeł prawa, ale wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Takiego upoważnienia ustawa nie zawiera – informował wówczas Czesław Wandzel.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (63) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group